EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0718R(01)

Oprava nařízení Komise (ES) č. 718/2005 ze dne 12. května 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (Tento text zrušuje a nahrazuje text vyhlášený v Úředním věstníku L 121 ze dne 13. května 2005, s. 64)

OJ L 126, 19.5.2005, p. 68–70 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/718/corrigendum/2005-05-19/oj

19.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/68


Oprava nařízení Komise (ES) č. 718/2005 ze dne 12. května 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

(Tento text zrušuje a nahrazuje text vyhlášený v Úředním věstníku L 121 ze dne 13. května 2005, s. 64 )

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 718/2005

ze dne 12. května 2005,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní trh se surovými diamanty (1), a zejména na článek 19 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Česká republika jmenovala orgán Společenství a uvědomila o tom Komisi. Komise došla k závěru, že byly poskytnuty dostatečné důkazy, že tento orgán je schopen spolehlivě, včas, účinně a náležitě plnit úkoly požadované kapitolami II, III a V nařízení (ES) č. 2368/2002.

(2)

Spojené království oznámilo Komisi novou adresu svého orgánu Společenství.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 22 nařízení (ES) č. 2368/2002,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 2368/2002 se nahrazuje textem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. května 2005.

Za Komisi

Benita FERRERO-WALDNER

členka Komise

PŘÍLOHA

‚PŘÍLOHA III

Seznam příslušných orgánů členských států a jejich úkolů uvedených v článcích 2 a 19

BELGIE

 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

tel. (32-3) 206 94 70

fax (32-3) 206 94 90

e-mail: Diamond@mineco.fgov.be

 

V Belgii se kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002 a celní odbavení provádí pouze v:

The Diamond Office,

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

.

ČESKÁ REPUBLIKA

 

V České republice se kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002 a celní odbavení provádí pouze v:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Fax: (420-2) 61 33 38 70

e-mail: diamond@cs.mfcr.cz

NĚMECKO

 

V Německu se kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002, včetně vydávání certifikátů Společenství, provádí pouze v:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel. (49-6781) 56 27 - 0

Fax. (49-6781) 56 27 - 19

e-mail: zaio@hzako.bfinv.de

 

Pro účely čl. 5 odst. 3, článků 6, 9, 10, čl. 14 odst. 3, článků 15 a 17 uvedeného nařízení, které se týkají zejména závazku informovat Komisi, je příslušným německým orgánem tento subjekt:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt a. d. Weinstr.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tel: +44 (0) 207 008 6903

Fax: +44 (0) 207 008 3905

GDO@gtnet.gov.uk


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 28. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 522/2005 (Úř. věst. L 84, 2.4.2005, s. 8).


Top