EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0107

2005/107/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2005, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (oznámeno pod číslem K(2005) 188) (Text s významem pro EHP)

OJ L 34, 8.2.2005, p. 21–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 47–68 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; Implicitně zrušeno 32009D0177

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/107(1)/oj

8.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 34/21


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 2. února 2005,

kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy

(oznámeno pod číslem K(2005) 188)

(Text s významem pro EHP)

(2005/107/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh (1), a zejména na článek 5 a 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 2002/308/ES (2) se zavádějí seznamy schválených oblastí a schválených rybích hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o některé nákazy ryb.

(2)

Francie předložila důkazy pro získání statusu schválených oblastí, pokud jde o VHS a IHN, pro některé oblasti na svém území. Z poskytnuté dokumentace vyplývá, že uvedené oblasti splňují požadavky článku 5 směrnice 91/67/EHS. Mohou proto žádat o udělení statusu schválených oblastí a měly by být přidány na seznam schválených oblastí.

(3)

Dánsko, Francie a Itálie předložily důkazy pro získání statusu schválených rybích hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o VHS a IHN, pro některá rybí hospodářství na svém území. Z poskytnuté dokumentace vyplývá, že uvedená rybí hospodářství splňují požadavky článku 6 směrnice 91/67/EHS. Mohou proto žádat o udělení statusu schválených rybích hospodářství v neschválené zóně a měly by být přidány na seznam schválených rybích hospodářství.

(4)

Rozhodnutí Komise 2003/634/ES (3) schvaluje a uvádí seznam programů předložených členskými státy za účelem získání statusu schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o VHS a IHN. Itálie oznámila, že dva programy schválené tímto rozhodnutím již byly dokončeny. Z poskytnuté dokumentace vyplývá, že jedno rybí hospodářství může požádat o udělení statusu schváleného rybího hospodářství v neschválené oblasti a mělo by být přidáno na seznam schválených rybích hospodářství a že jedna oblast může požádat o udělení statusu schválené oblasti a měla by být přidána na seznam schválených oblastí.

(5)

Rozhodnutí 2002/308/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.

(6)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2002/308/ES se mění takto:

1.

Příloha I se nahrazuje přílohou I tohoto rozhodnutí.

2.

Příloha II se nahrazuje přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 2. února 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 106, 23.4.2002, s. 28. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/850/ES (Úř. věst. L 368, 15.12.2004, s. 28).

(3)  Úř. věst. L 220, 3.9.2003, s. 8. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/328/ES (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 129).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

OBLASTI SCHVÁLENÉ, POKUD JDE O NÁKAZY RYB VIROVOU HEMORAGICKOU SEPTIKÉMII (VHS) NEBO INFEKČNÍ NEKRÓZU KRVETVORNÉ TKÁNĚ (IHN)

1.A.   OBLASTI (1) SCHVÁLENÉ V DÁNSKU, POKUD JDE O VHS

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å.

1.B.   OBLASTI SCHVÁLENÉ V DÁNSKU, POKUD JDE O IHN

Dánsko (2).

2.   OBLASTI SCHVÁLENÉ V NĚMECKU, POKUD JDE O VHS A IHN

2.1.   BÁDENSKO-WÜRTTEMBERSKO (3)

řeka Isenburger Tal od pramene k odtoku vody z hospodářství Falkenstein,

řeka Eyach a její přítoky od pramenů k první rybí zábraně po proudu poblíž města Haigerloch,

řeka Andelsbach a její přítoky od pramenů k turbíně poblíž města Krauchenwies,

řeka Lauchert a její přítoky od pramenů k překážce v podobě turbíny poblíž města Sigmaringendorf,

řeka Grosse Lauter a její přítoky od pramenů k překážce v podobě vodopádu poblíž města Lauterach,

řeka Wolfegger Aach a její přítoky od pramenů k překážce v podobě vodopádu poblíž města Baienfurth,

povodí řeky ENZ tvořené řekami Grosse Enz, Kleine Enz a Eyach od jejich pramenů k neprůchodné přehradě uprostřed města Neuenbürg.

3.   OBLASTI SCHVÁLENÉ VE ŠPANĚLSKU, POKUD JDE O VHS A IHN

3.1.   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST ASTURIE

Kontinentální oblasti

všechna povodí Asturie.

Pobřežní oblasti

celé pobřeží Asturie.

3.2.   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST GALICIE

Kontinentální oblasti

Galicijská povodí:

včetně povodí řeky Eo, řeky Sil od pramene v provincii Léon, řeky Miño od pramene k přehradě Frieira a řeky Limia od pramene k přehradě Das Conchas,

vyjma povodí řeky Tamega.

Pobřežní oblasti

pobřežní oblast Galicie od ústí řeky Eo (Isla Pancha) po Punta Picos (ústí řeky Miño).

3.3.   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST ARAGONIE

Kontinentální oblasti

povodí řeky Ebro od pramene k přehradě Mequinenza v oblasti Aragonie,

řeka Isuela od pramene po přehradu Arguis,

řeka Flúmen od pramene po přehradu Santa María de Belsue,

řeka Guatizalema od pramene po přehradu Vadiello,

řeka Cinca od pramene po přehradu Grado,

řeka Esera od pramene po přehradu Barasona,

řeka Noguera-Ribagorzana od pramene po přehradu Santa Ana,

řeka Matarraña od pramene po přehradu Aguas de Pena,

řeka Pena od pramene po přehradu Pena,

řeka Guadalaviar-Turia od pramene po přehradu Generalísimo v provincii Valencia,

řeka Mijares od pramene po přehradu Arenós v provincii Castellón.

Ostatní vodní toky Aragónské oblasti se považují za nárazníkovou oblast.

3.4.   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST NAVARRA

Kontinentální oblasti

povodí řeky Ebro od pramene k přehradě Mequinenza v oblasti Aragonie,

řeka Bidasoa od pramene po ústí,

řeka Leizarán od pramene po přehradu Leizarán (Muga).

Ostatní vodní toky Navarrské oblasti se považují za nárazníkovou oblast.

3.5.   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST KASTILIE A LEÓN

Kontinentální oblasti

povodí řeky Ebro od pramene k přehradě Mequinenza v oblasti Aragonie,

řeka Duero od pramene po přehradu Aldeávila,

řeka Sil,

řeka Tiétar od pramene po přehradu Rosarito,

řeka Alberche od pramene po přehradu Burguillo.

Ostatní vodní toky samosprávné oblasti Kastilie a León se považují za nárazníkovou oblast.

3.6.   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST KANTABRIE

Kontinentální oblasti

povodí řeky Ebro od pramene k přehradě Mequinenza v oblasti Aragonie,

povodí těchto řek od pramene po ústí do moře:

řeka Deva,

řeka Nansa,

řeka Saja-Besaya,

řeka Pas-Pisueña,

řeka Asón,

řeka Agüera.

Povodí řek Gandarillas, Escudo, Miera y Campiazo se považují za nárazníkovou oblast.

Pobřežní oblasti

celé pobřeží Kantabrie od ústí řeky Devy po říčku Ontón.

3.7.   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST RIOJA

Kontinentální oblasti

Povodí řeky Ebro od pramene k přehradě Mequinenza v oblasti Aragonie.

4.A.   OBLASTI SCHVÁLENÉ VE FRANCII, POKUD JDE O VHS A IHN

4.A.1.   ADOUR-GARONNE

Povodí

povodí řeky Charente,

povodí řeky Seudre,

povodí pobřežních řek ústících do řeky Gironde v departementu Charente-Maritime,

povodí řek Nive a Nivelles (Pyrenées-Atlantiques),

povodí řeky Forges (Landes),

povodí řeky Dronne (Dordogne) od pramene po přehradu Eglisottes u Monfouratu,

povodí řeky Beauronne (Dordogne) od pramene k přehradě Faye,

povodí řeky Valouse (Dordogne) od pramene k přehradnímu jezeru Roches Noires,

povodí řeky Paillasse (Gironde) od pramene k přehradě Grand Forge,

povodí řeky Ciron (Lot-et-Garonne, Gironde) od pramene k přehradě Moulin de Castaing,

povodí řeky Petite Leyre (Landes) od pramene k přehradě Pont-de-l’Espine v Argelouse,

povodí řeky Pave (Landes) od pramene k přehradě Pave,

povodí řeky Escource (Landes) od pramene k přehradě Moulin de Barbe,

povodí řeky Geloux (Landes) od pramene k přehradě D 38 v Saint-Martin-d’Oney,

povodí řeky Estrigon (Landes) od pramene k přehradě Campet et Lamolère,

povodí řeky Estampon (Landes) od pramene po přehradu Ancienne Minoterie v Roquefortu,

povodí řeky Gélise (Landes, Lot-et-Garonne) od pramene po přehradu na soutoku řek Gélise a Osse,

povodí řeky Magescq (Landes) od pramene po ústí,

povodí řeky Luys (Pyrénées-Atlantiques) od pramene po přehradu Moulin d’Oro,

povodí řeky Neez (Pyrénées-Atlantiques) od pramene po přehradu Jurançon,

povodí řeky Beez (Pyrénées-Atlantiques) od pramene po přehradu Nay,

povodí řeky Gave de Cauterets (Hautes Pyrénées) od pramene k přehradě Calypso elektrárny Soulom.

Pobřežní oblasti

celé atlantské pobřeží mezi severní hranicí departementu Vendée a jižní hranicí departementu Charente-Maritime.

4.A.2.   LOIRE-BRETAGNE

Kontinentální oblasti

všechna povodí v regionu Bretagne s výjimkou těchto povodí:

Vilaine,

část povodí dolního toku řeky Elorn,

povodí řeky Sèvre Niortaise,

povodí řeky Lay,

tato povodí sběrné oblasti řeky Vienne:

povodí řeky La Vienne od pramene k přehradě Châtellerault v departementu La Vienne,

povodí řeky la Gartempe od pramene k přehradě (s roštem) Saint-Pierre de Maillé v departementu La Vienne,

povodí řeky la Creuse od pramene po přehradu Bénavent v departementu l’Indre,

povodí řeky Le Suin od pramene k přehradě Douadic v departementu l’Indre,

povodí řeky La Claise od pramene k přehradě Bossay-sur-Claise v departementu l’Indre a Loire,

povodí potoků Velleches a „trois Moulins“ od pramene po přehradu „trois Moulins“ v departementu La Vienne,

povodí atlantských pobřežních řek v departementu Vendée.

Pobřežní oblasti

celé pobřeží Bretagne s výjimkou těchto částí:

Rade de Brest,

Anse de Camaret,

pobřežní oblast mezi „pointe de Trévignon“ a ústím řeky Laïta,

pobřežní oblast mezi ústím řeky Tohon po hranici departementu.

4.A.3.   SEINE-NORMANDIE

Kontinentální oblasti

povodí řeky Sélune.

4.A.4.   REGION AQUITAINE

Povodí

povodí řeky Vignac od pramene k přehradě Forge,

povodí řeky Gouaneyre od pramene k přehradě Maillières,

povodí řeky Susselgue od pramene k přehradě Susselgue,

povodí řeky Luzou od pramene k přehradě v rybím hospodářství Laluque,

povodí řeky Gouadas od pramene k přehradě v l’Etang de la Glacière à Saint Vincent de Paul,

povodí řeky Bayse od pramenů k přehradě v Moulin de Lartia et de Manobre,

povodí řeky Rancez od pramenů k přehradě Rancez,

povodí řeky Eyre od pramenů až po ústí v Arcachon.

4.A.5.   MIDI-PYRENEES

Povodí

povodí řeky Cernon od pramene k přehradě v Saint George de Luzençon,

povodí řeky Dourdou od pramenů řek Dourdou a Grauzon k neprůchodné přehradě ve Varbres-l’Abbaye.

4.A.6.   L’AIN

kontinentální oblast des étangs de la Dombes.

4.B.   OBLASTI SCHVÁLENÉ VE FRANCII, POKUD JDE O VHS

4.B.1.   LOIRE-BRETAGNE

Kontinentální oblasti

část povodí řeky Loiry zahrnující povodí horního toku řeky Huisne od pramenů těchto toků po přehrady Ferté-Bernard.

4.C.   OBLASTI SCHVÁLENÉ VE FRANCII, POKUD JDE O IHN

4.C.1.   LOIRE-BRETAGNE

Kontinentální oblasti

tato povodí sběrné oblasti řeky Vienne:

povodí řeky l’Anglin od pramenů k přehradám:

EDF de Châtellerault na řece La Vienne v departementu la Vienne,

Saint-Pierre de Maillé na řece La Gartempe v departementu la Vienne,

Bénavent na řece La Creuse v departementu l’Indre,

Douadic na řece Le Suin v departementu l’Indre,

Bossay-sur-Claise na řece La Claise v departementu l’Indre a Loire.

5.A.   OBLASTI SCHVÁLENÉ V IRSKU, POKUD JDE O VHS

Irsko (4), kromě ostrova Cape Clear.

5.B.   OBLASTI SCHVÁLENÉ V IRSKU, POKUD JDE O IHN

Irsko (4).

6.A.   OBLASTI SCHVÁLENÉ V ITÁLII, POKUD JDE O VHS A IHN

6.A.1.   REGION TRENTINO ALTO ADIGE, SAMOSPRÁVNÁ PROVINCIE TRENTO

Kontinentální oblasti

oblast Val di Fiemme, Fassa e Cembra: povodí řeky Avisio od pramene po umělou přehradu Serra San Giorgio v obci Giovo,

oblast Val delle Sorne: povodí řeky Sorny od pramene po umělou přehradu tvořenou hydroelektrárnou v obci Chizzola (Ala) před vtokem do řeky Adige,

oblast Torrente Adanà: povodí řeky Adanà od pramene po umělou kaskádu přehrad pod hospodářstvím Armani Cornelio-Lardaro,

oblast Rio Manes: oblast, která sbírá vodu řeky Rio Manes po vodopád ležící 200 metrů pod hospodářstvím Troticoltura Giovanelli v obci La Zinquantina,

oblast Val di Ledro: povodí řek Massangla a Ponale od pramenů po hydroelektrárnu Centrale v obci Molina di Ledro,

oblast Valsugana: povodí řeky Brenta od pramenů po přehradu Mantincelli v obci Grigno,

oblast Val del Fersina: povodí řeky Fersina od pramenů k vodopádu Ponte Alto.

6.A.2.   REGION LOMBARDIE, PROVINCIE BRESCIA

Kontinentální oblasti

oblast Ogliolo: povodí od pramene říčky Ogliolo po vodopád ležící pod rybím hospodářstvím Adamello, na soutoku říčky Ogliolo a řeky Oglio,

oblast Fiume Caffaro: povodí od pramene říčky Cafarro po umělou přehradu ležící 1 km pod hospodářstvím,

oblast Val Brembana: povodí řeky Brembo od pramenů k nesplavné přehradě v obci Ponte S. Pietro.

6.A.3.   REGION UMBRIE

6.A.4.   REGION VENETO

Kontinentální oblasti

oblast Belluno: povodí v provincii Belluno od pramene říčky Ardo po přehradu (ležící před soutokem říčky Ardo a řeky Piave) pod hospodářstvím Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno.

6.A.5.   REGION TOSKÁNSKO

Kontinentální oblasti

oblast Valle del fiume Serchio: povodí řeky Serchio od pramenů k přehradě Piaggione.

6.A.6.   REGION UMBRIE

Kontinentální oblasti

Fosso di Terrìa: povodí řeky Terrìa od pramenů k přehradě pod rybím hospodářstvím Ditta Mountain Fish na soutoku řek Terrìa a Nera.

6.B.   OBLASTI SCHVÁLENÉ V ITÁLII, POKUD JDE O VHS

6.B.1.   REGION TRENTINO ALTO ADIGE, SAMOSPRÁVNÁ PROVINCIE TRENTO

Kontinentální oblasti

oblast Valle dei Laghi: povodí jezer San Massenza, Toblino a Cavedine k přehradě v jižní části jezera Cavedine po proudu k hydroelektrárně ležící v obci Torbole.

6.C.   OBLASTI SCHVÁLENÉ V ITÁLII, POKUD JDE O IHN

6.C.1.   REGION UMBRIE, PROVINCIE PERUGIA

oblast Lago Trasimeno: jezero Trasimeno.

6.C.2.   REGION TRENTINO ALTO ADIGE, SAMOSPRÁVNÁ PROVINCIE TRENTO

oblast Val Rendena: povodí řeky Sarca od pramenů k přehradě Oltresarca v obci Villa Rendena.

7.A.   OBLASTI SCHVÁLENÉ VE ŠVÉDSKU, POKUD JDE O VHS

Švédsko (5).

kromě oblasti západního pobřeží uvnitř polokruhu o poloměru 20 kilometrů kolem rybího hospodářství na ostrově Björkö, jakož i ústí a povodí řek Göta a Säve po první migrační hráz (ležící v Trollhättanu a na vtoku do jezera Aspen).

7.B.   OBLASTI SCHVÁLENÉ VE ŠVÉDSKU, POKUD JDE O IHN

Švédsko (5).

8.   OBLASTI SCHVÁLENÉ VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ, NA NORMANSKÝCH OSTROVECH A NA OSTROVĚ MAN, POKUD JDE O VHS A IHN

Velká Británie (5),

Severní Irsko (5),

Guernsey (5),

ostrov Man (5).“


(1)  Povodí a k nim patřící pobřežní oblasti.

(2)  Včetně všech kontinentálních a pobřežních oblastí na jeho území.

(3)  Určité části povodí.

(4)  Včetně všech kontinentálních a pobřežních oblastí na jeho území.

(5)  Včetně všech kontinentálních a pobřežních oblastí na jeho území.


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA II

RYBÍ HOSPODÁŘSTVÍ SCHVÁLENÁ, POKUD JDE O NÁKAZY RYB VIROVOU HEMORAGICKOU SEPTIKÉMII (VHS) NEBO INFEKČNÍ NEKRÓZU KRVETVORNÉ TKÁNĚ (IHN)

1.   RYBÍ HOSPODÁŘSTVÍ SCHVÁLENÁ V BELGII, POKUD JDE O VHS A IHN

1.

La Fontaine aux truites

B-6769 Gérouville

2.   RYBÍ HOSPODÁŘSTVÍ SCHVÁLENÁ V DÁNSKU, POKUD JDE O VHS A IHN

1.

Vork Dambrug

DK-6040 Egtved

2.

Egebæk Dambrug

DK-6880 Tarm

3.

Bækkelund Dambrug

DK-6950 Ringkøbing

4.

Borups Geddeopdræt

DK-6950 Ringkøbing

5.

Bornholms Lakseklækkeri

DK-3730 Nexø

6.

Langes Dambrug

DK-6940 Lem St.

7.

Brænderigårdens Dambrug

DK-6971 Spjald

8.

Siglund Fiskeopdræt

DK-4780 Stege

9.

Ravning Fiskeri

DK-7182 Bredsten

10.

Ravnkær Dambrug

DK-7182 Bredsten

11.

Hulsig Dambrug

DK-7183 Randbøl

12.

Liegård Fiskeri

DK-7183 Randbøl

13.

Grønbjerglund Dambrug

DK-7183 Randbøl

3.A.   RYBÍ HOSPODÁŘSTVÍ SCHVÁLENÁ V NĚMECKU, POKUD JDE O VHS A IHN

3.A.1.   DOLNÍ SASKO

1.

Jochen Moeller

Fischzucht Harkenbleck

D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2.

Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen

(hatchery only)

D-37586 Dassel

3.

Dr. R. Rosengarten

Forellenzucht Sieben Quellen

D-49124 Georgsmarienhütte

4.

Klaus Kröger

Fischzucht Klaus Kröger

D-21256 Handeloh Wörme

5.

Ingeborg Riggert-Schlumbohm

Forellenzucht W. Riggert

D-29465 Schnega

6.

Volker Buchtmann

Fischzucht Nordbach

D-21441 Garstedt

7.

Sven Kramer

Forellenzucht Kaierde

D-31073 Delligsen

8.

Hans-Peter Klusak

Fischzucht Grönegau

D-49328 Melle

9.

F. Feuerhake

Forellenzucht Rheden

D-31039 Rheden

10.

Horst Pöpke

Fischzucht Pöpke

Hauptstraße 14

D-21745 Hemmoor

3.A.2.   DURYNSKO

1.

Firma Tautenhahn

D-98646 Trostadt

2.

Fischzucht Salza GmbH

D-99734 Nordhausen-Salza

3.

Fischzucht Kindelbrück GmbH

D-99638 Kindelbrück

4.

Reinhardt Strecker

Forellenzucht Orgelmühle

D-37351 Dingelstadt

3.A.3.   BÁDENSKO-WÜRTTEMBERSKO

1.

Heiner Feldmann

Riedlingen/Neufra

D-88630 Pfullendorf

2.

Walter Dietmayer

Forellenzucht Walter Dietmayer

Hettingen

D-72501 Gammertingen

3.

Heiner Feldmann

Bad Waldsee

D-88630 Pfullendorf

4.

Heiner Feldmann

Bergatreute

D-88630 Pfullendorf

5.

Oliver Fricke

Anlage Wuchzenhofen

Boschenmühle

D-87764 Mariasteinbach-Legau 13

6.

Peter Schmaus

Fischzucht Schmaus, Steinental

D-88410 Steinental/Hauerz

7.

Josef Schnetz

Fenkenmühle

D-88263 Horgenzell

8.

Erwin Steinhart

Quellwasseranlage Steinhart

Hettingen

D-72513 Hettingen

9.

Hugo Strobel

Quellwasseranlage Otterswang

Sägmühle

D-72505 Hausen am Andelsbach

10.

Reinhard Lenz

Forsthaus Gaimühle

D-64759 Sensbachtal

11.

Peter Hofer

Sulzbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

12.

Stephan Hofer

Oberer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

13.

Stephan Hofer

Unterer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

14.

Stephan Hofer

Schelklingen

D-78727 Aistaig/Oberndorf

15.

Hubert Schuppert

Brutanlage: Obere Fischzucht

Mastanlage: Untere Fischzucht

D-88454 Unteressendorf

16.

Johannes Dreier

Brunnentobel

D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen

17.

Peter Störk

Wagenhausen

D-88348 Saulgau

18.

Erwin Steinhart

Geislingen/St.

D-73312 Geislingen/St.

19.

Joachim Schindler

Forellenzucht Lohmühle

D-72275 Alpirsbach

20.

Georg Sohnius

Forellenzucht Sohnius

D-72160 Horb-Diessen

21.

Claus Lehr

Forellenzucht Reinerzau

D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

22.

Hugo Hager

Bruthausanlage

D-88639 Walbertsweiler

23.

Hugo Hager

Waldanlage

D-88639 Walbertsweiler

24.

Gumpper und Stoll GmbH

Forellenhof Rössle

Honau

D-72805 Liechtenstein

25.

Ulrich Ibele

Pfrungen

D-88271 Pfrungen

D-64759 Sensbachtal

26.

Hans Schmutz

Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)

D-89155 Erbach

27.

Wilhelm Drafehn

Obersimonswald

D-77960 Seelbach

28.

Wilhelm Drafehn

Brutanlage Seelbach

D-77960 Seelbach

29.

Franz Schwarz

Oberharmersbach

D-77784 Oberharmersbach

30.

Meinrad Nuber

Langenenslingen

D-88515 Langenenslingen

31.

Anton Spieß

Höhmühle

D-88353 Kißleg

32.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Osterhofen

33.

Kreissportfischereiverein Biberach

Warthausen

D-88400 Biberach

34.

Hans Schmutz

Gossenzugen

D-89155 Erbach

35.

Reinhard Rösch

Haigerach

D-77723 Gengenbach

36.

Harald Tress

Unterlauchringen

D-79787 Unterlauchringen

37.

Alfred Tröndle

Tiefenstein

D-79774 Albbruck

38.

Alfred Tröndle

Unteralpfen

D-79774 Unteralpfen

39.

Peter Hofer

Schenkenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

40.

Heiner Feldmann

Bainders

D-88630 Pfullendorf

41.

Andreas Zordel

Fischzucht Im Gänsebrunnen

D-75305 Neuenbürg

42.

Hans Fischböck

Forellenzucht am Kocherursprung

D-73447 Oberkochen

43.

Reinhold Bihler

Dorfstraße 22

D-88430 Rot a.d. Rot Haslach

Anlage: Einöde

44.

Josef Dürr

Forellenzucht Igersheim

D-97980 Bad Mergentheim

45.

Kurt Englerth und Sohn GBR

Anlage Berneck

D-72297 Seewald

46.

Fischzucht Anton Jung

Anlage Rohrsee

D-88353 Kißleg

47.

Staatliches Forstamt Wangen

Anlage Karsee

D-88239 Wangen i.A.

48.

Simon Phillipson

Anlage Weißenbronnen

D-88364 Wolfegg

49.

Hans Klaiber

Anlage Bad Wildbad

D-75337 Enzklösterle

50.

Josef Hönig

Forellenzucht Hönig

D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

51.

Werner Baur

Blitzenreute

D-88273 Fronreute-Blitzenreute

52.

Gerhard Weihmann

Mägerkingen

D-72574 Bad Urach-Seeburg

53.

Hubert Belser GBR

Dettingen

D-72401 Haigerloch-Gruol

54.

Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen

Altdorfer Wald

D-88214 Ravensburg

55.

Anton Jung

Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und Häcklerweiher

D-88353 Kißleg

56.

Hildegart Litke

Holzweiher

D-88480 Achstetten

57.

Werner Wägele

Ellerazhofer Weiher

D-88319 Aitrach

58.

Ernst Graf

Hatzenweiler

Osterbergstr. 8

D-88239 Wangen-Hatzenweiler

59.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Obereisenbach

60.

Forellenzucht Kunzmann

Heinz Kunzmann

Unterer Steinweg 64

D-75438 Knittlingen

61.

Meinrad Nuber

Ochsenhausen

Obere Wiesen 1

D-88416 Ochsenhausen

62.

Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.

Kentheim

Lange Steige 34

D-75365 Calw

63.

Bernd und Volker Fähnrich

Neumühle

D-88260 Ratzenried-Argenbühl

64.

Klaiber “An der Tierwiese”

Hans Klaiber

Rathausweg 7

D-75377 Enzklösterle

65.

Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach

Klaus Parey, Mörikeweg 17

D-75331 Engelsbran 2

66.

Farm Sauter

Anlage Pflegelberg

Gerhard Sauter

D-88239 Wangen-Pflegelberg 6

67.

Krattenmacher

Anlage Osterhofen

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-88339 Bad Waldsee

68.

Fähnrich

Anlage Argenmühle

D-88260 Ratzenried-Argenmühle

Bernd und Volker Fähnrich

Von Rütistraße

D-88339 Bad Waldsee

69.

Gumpper und Stoll

Anlage Unterhausen

Gumpper und Stoll GmbH und Co.KG

Heerstr. 20

D-72805 Lichtenstein-Honau

70.

Durach

Anlage Altann

Antonie Durach

Panoramastr. 23

D-88346 Wolfegg-Altann

71.

Städler

Anlage Raunsmühle

Paul Städler

Raunsmühle

D-88499 Riedlingen-Pfummern

72.

König

Anlage Erisdorf

Sigfried König

Helfenstr. 2/1

D-88499 Riedlingen-Neufra

73.

Forellenzucht Drafehn

Anlage Wittelbach

Wilhelm Drafehn

Schuttertalsstraße 1

D-77960 Seelbach-Wittelbach

74.

Wirth

Anlage Dengelshofen

Günther Wirth

D-88316 Isny-Dengelshofen 219

75.

Krämer, Bad Teinach

Sascha Krämer

Poststr. 11

D-75385 Bad Teinach-Zavelstein

76.

Muffler

Anlage Eigeltingen

Emil Muffler

Brielholzer Hof

D-78253 Eigeltingen

77.

Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth

Karl Uhl Fischzucht

D-91614 Mönchsroth

78.

Krattenmacher

Anlage Dietmans

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-8339 Bad Waldsee

79.

Bruthaus Fischzucht Anselm-Schneider

Dagmar Anselm-Schneider

Grabenköpfel 1

D-77743 Neuried

3.A.4.   SEVERNÍ PORÝNÍ - VESTFÁLSKO

1.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Hirschquelle

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

2.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Am Oelbach

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3.

Hugo Rameil und Söhne

Sauerländer Forellenzucht

D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4.

Peter Horres

Ovenhausen, Jätzer Mühle

D-37671 Höxter

5.

Wolfgang Middendorf

Fischzuchtbetrieb Middendorf

D-46348 Raesfeld

6.

Michael und Guido Kamp

Lambacher Forellenzucht und Räucherei

Lambachtalstr. 58

D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen

3.A.5.   BAVORSKO

1.

Gerstner Peter

(Forellenzuchtbetrieb Juraquell) Wellheim

D-97332 Volkach

2.

Werner Ruf

Fischzucht Wildbad

D-86925 Fuchstal-Leeder

3.

Rogg

Fisch Rogg

D-87751 Heimertingen

4.

Fischzucht Graf

Anlage D-87737 Reichau

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

5.

Fischzucht Graf

Anlage D-87727 Klosterbeuren

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

6.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

7.

Anlage Am großen Dürrmaul

D-95671 Bärnau

Andreas Rösch

Am großen Dürrmaul 2

D-95671 Bärnau

8.

Andreas Hofer

Anlage D-84524 Mitterhausen

Andreas Hofer

Vils 6

D-84149 Velden

3.A.6.   SASKO

1.

Anglerverband Südsachsen “Mulde/Elster” e.V.

Forellenanlage Schlettau

D-09487 Schlettau

2.

H. und G. Ermisch GbR

Forellen- und Lachszucht

D-01844 Langburkersdorf

3.A.7.   HESENSKO

1.

Hermann Rameil

Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil

D-34311 Naumburg OT Altendorf

3.A.8.   ŠLESVICKO-HOLŠTÝNSKO

1.

Hubert Mertin

Forellenzucht Mertin

Mühlenweg 6

D-24247 Roderbek

3.B.   RYBÍ HOSPODÁŘSTVÍ SCHVÁLENÁ V NĚMECKU, POKUD JDE O IHN

3.B.1.   DURYNSKO

1.

Thüringer Forstamt Leinefelde

Fischzucht Worbis

D-37327 Leinefelde

4.   RYBÍ HOSPODÁŘSTVÍ SCHVÁLENÁ VE ŠPANĚLSKU, POKUD JDE O VHS A IHN

4.1.   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST ARAGONIE

1.

Truchas del Prado

located in Alcalá de Ebro, Province of Zaragoza (Aragón)

4.2.   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST ANDALUSIE

1.

Piscifactoría de Riodulce

D. Julio Domezain Fran. ‚Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.‘ Camino de la Piscifactoría no 2, Loja-Granada. E-18313

2.

Piscifactoría Manzanil

D. Julio Domezain Fran. ‚Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.‘ Camino de la Piscifactoría no 2, Loja-Granada. E-18313

5.A.   RYBÍ HOSPODÁŘSTVÍ SCHVÁLENÁ VE FRANCII, POKUD JDE O VHS A IHN

5.A.1.   ADOUR-GARONNE

1.

Pisciculture de Sarrance

F-64490 Sarrence (Pyrénées-Atlantiques)

2.

Pisciculture des Sources

F-12540 Cornus (Aveyron)

3.

Pisciculture de Pissos

F-40410 Pissos (Landes)

4.

Pisciculture de Tambareau

F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)

5.

Pisciculture ‚Les Fontaines d’Escot‘

F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)

6.

Pisciculture de la Forge

F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture du Moulin du Roy

F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)

2.

Pisciculture du Bléquin

F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)

3.

Pisciculture de Earls Feldmann

F-76340 Hodeng-Au-Bosc

F-80580 Bray-Les-Mareuil

4.

Pisciculture Bonnelle à Ponthoile

Bonnelle F-80133 Ponthoile

M. Sohier

26 rue George Deray

F-80100 Abeville

5.

Pisciculture Bretel à Gezaincourt

Bretel F-80600 Gezaincourt-Doulens

M. Sohier

26 rue George Deray

F-80100 Abeville

5.A.3.   AQUITAINE

1.

SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d’Alevinage du Ruisseau Blanc

Le Meysout

F-40120 Aure

2.

L’EPST-INRA Pisciculture à Lees Athas

Saillet et Esquit

F-64490 Lees Athas

INRA — BP-3

F-64310 Saint-Pee-sur-Nivelle

3.

Truites de haut Baretous

Route de la Pierre Saint Martin

F-64570 Arette

reg 64040154

Mme Estournes Françoise Maison Ménin

F-64570 Aramits

5.A.4.   DROME

1.

Pisciculture ‚Sources de la Fabrique‘

40, Chemin de Robinson

F-26000 Valence

5.A.5.   HAUTE-NORMANDIE

1.

Pisciculture des Godeliers

F-27210 Le Torpt

2.

Pisciculture fédérale de Sainte Gertrude

F-76490 Maulevrier

Fédération des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime

F-76490 Maulevrier

5.A.6.   LOIRE-BRETAGNE

1.

SCEA “Truites du lac de Cartravers”

Bois-Boscher

F-22460 Merleac (Côtes-d’Armor)

2.

Pisciculture du Thélohier

F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

3.

Pisciculture de Plainville

F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir)

4.

Pisciculture Rémon à Parné sur Roc

SARL Remon

21 rue de la Véquerie

F-53260 Parné-sur-Roc (de la Mayenne)

5.

Esosiculture de Feins

Étang aux Moines

5440 FEINS

AAPPMA

9 rue Kerautret Botmel

F-35200 Rennes

5.A.7.   RHIN-MEUSE

1.

Pisciculture du ruisseau de Dompierre

F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)

2.

Pisciculture de la source de la Deüe

F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5.A.8.   RHONE-MEDITERRANEE-CORSE

1.

Pisciculture Charles Murgat

Les Fontaines

F-38270 Beaufort (Isère)

5.A.9.   SEINE-NORMANDIE

1.

Pisciculture du Vaucheron

F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

5.A.10.   LANGUEDOC ROUSSILLON

1.

Pisciculture de Pêcher

F-48400 Florac

Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-48400 Florac

5.A.11.   MIDI-PYRENEES

1.

Pisciculture de la source du Durzon

SCEA Pisciculture du mas de pommiers

F-12230 Nant

5.A.12.   ALPES MARITIME

1.

Centre piscicole de Roquebiliere

F-06450 Roquebilière

Fédération des Alpes-Maritimes pour et la pêche et la protection du milieu Aquatique

F-06450 Roquebilière

5.A.13.   HAUTES ALPES

1.

Pisciculture Fédérale de la Roche-de-Rame

Pisciculture Fédérale

F-05310 La Roche-de-Rame

5.B.   OBLASTI SCHVÁLENÉ VE FRANCII, POKUD JDE O VHS

5.B.1.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture de Sangheen

F-62102 Calais (Pas-de-Calais)

6.A.   RYBÍ HOSPODÁŘSTVÍ SCHVÁLENÁ V ITÁLII, POKUD JDE O VHS A IHN

6.A.1.   REGION: FRIULI VENEZIA GIULIA

Povodí řeky Stella

1.

Azienda ittica agricola Collavini Mario

N. I096UD005

Via Tiepolo 12

I-33032 Bertiolo (UD)

2.

Impianto ittigenico de Flambro de Talmassons

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine


Povodí řeky Tagliamento

3.

SGM srl

SGM srl

Via Mulino del Cucco 38

Rivoli di Osoppo (UD)

4.

Impianto ittiogenico di Forni di Sotto

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

5.

Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.

Impianto ittiogenico di Amaro

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

7.

Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine


Povodí řeky Bianco

8.

S.A.I.S. srl

Loc Blasis Codropio (UD)

Cod I027UD001

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)


Povodí řeky Muje

9.

S.A.I.S. srl

Poffabro-Frisanco (PN)

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)

6.A.2.   SAMOSPRÁVNÁ PROVINCIE TRENTO

Povodí řeky Noce

1.

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)

Cavizzana

2.

Troticoltura di Grossi Roberto

N. 121TN010

Grossi Roberto

Via Molini n. 11

Monoclassico (TN)


Povodí řeky Brenta

3.

Campestrin Giovanni

Telve Valsugana (Fontane)

4.

Ittica Resenzola Serafini

Grigno

5.

Ittica Resenzola Selva

Grigno

6.

Leonardi F.lli

Levico Terme (S. Giuliana)

7.

Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana

Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

8.

Cappello Paolo

Via Zacconi 21

Loc. Maso Fontane, Roncegno


Povodí řeky Adige

9.

Celva Remo

Pomarolo

10.

Margonar Domenico

Ala (Pilcante)

11.

Degiuli Pasquale

Mattarello (Regole)

12.

Tamanini Livio

Vigolo Vattaro

13.

Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A.

S. Michele all’Adige


Povodí řeky Sarca

14.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Ragoli (Pez)

15.

Stab. Giudicariese La Mola

Tione (Delizia d’Ombra)

16.

Azienda Agricola La Sorgente s.s.

Tione (Saone)

17.

Fonti del Dal s.s.

Lomaso (Dasindo)

18.

Comfish S.r.l. (ex. Paletti)

Preore (Molina)

19.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Tenno (Pranzo)

20.

Troticultura ‚La Fiana‘

Di Valenti Claudio (Bondo)

6.A.3.   REGION: UMBRIE

Údolí řeky Nera

1.

Impianto Ittogenico provinciale

Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia)

6.A.4.   REGION: VENETO

Povodí řeky Astico

1.

Centro Ittico Valdastico

Valdastico (Veneto, Province Vicenza)


Povodí řeky Lietta

2.

Azienda Agricola Lietta srl

N. 052TV074

Via Rai 3

I-31010 Ormelle (TV)


Povodí řeky Bacchiglione

3.

Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo

N. 091VI831

Massimo Grosselle

Via Palmirona 18

Sandrigo (VI)

4.

Biasia Luigi

N. 013VI831

Biasia Luigi

Via Ca’D’Oro 25

Bolzano Vic. (VI)


Povodí řeky Brenta

5.

Polo Guerrino

Via S.Martino 51

Loc. Campese

I-36061 Bassano del Grappa

Polo Guerrino

Via Tre Case 4

I-36056 Tezze sul Brenta


Povodí řeky Tione ve Fattolé

6.

Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi S.S.

Davide Menozzi

Via Mazzini 32

Bonferraro de Sorga


Povodí řek Tartaro a Tioner

7.

Stanzial Eneide

Loc Casotto

Stanzial Eneide

I-37063 Isola Della Scala VR


Řeka Celarda

8.

Vincheto di Celarda

021 BL 282

M.I.P.A. via Gregorio XVI, n.8

I-32100 Belluno


Řeka Molini

9.

Azienda Agricoltura

Troticoltura Rio Molini

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Via Molini 6

I-37020 Brentino Belluno


Řeka Sile

10.

Azienda Troticoltura S. Cristina

Via Chiesa Vecchia 14

Loc. S. Cristina di Quinto

Cod. 064TV015

Azienda Troticoltura S Cristina

Via Chiesa Vecchia 14

6.A.5.   REGION: VALLE D’AOSTA

Povodí řeky Dora Baltea

1.

Stabilimento ittiogenico regionale

Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)

6.A.6.   REGION: LOMBARDIE

1.

Azienda Troticoltura Foglio A.s.s.

Troticoltura Foglio Angelo. S. S.

Piazza Marconi 3

I-25072 Bagolino

2.

Azienda Agricola Pisani Dossi

Cascina Oldani, Cisliano (MI)

Giorgio Peterlongo

Via Veneto 20 — Milano

3.

Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondino

Via Fiume 85, Sondrio

4.

Ittica Acquasarga

Allevamento Piscicoltura Valsassinese

IT070LC087

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

Zoppola (PN)

6.A.7.   REGION: TOSCANA

Povodí řeky Maresca

1.

Allevamento trote di Petrolini Marcello

Petrolini Marcello

Via Mulino Vecchio 229

Maresca — S. Marcello P.se (PT)

2.

Azienda agricola Fratelli Mascalchi

Loc Carda, Castel Focognano (AR)

Cod. IT008AR003

Fratelli Mascalchi

Loc Carda,

Castel Focognano (AR)

6.A.8.   REGION: LIGURIA

1.

Incubatoio Ittico provenciale — Masone. Loc Rio Freddo

Provincia de Genova

Piazzale Mazzini 2

I-16100 Genova

6.A.9.   REGION: PIEMONTE

1.

Incubatoio Ittico de valle de Peleussieres, Oulx (TO)

Cod. 175TO802

Associazone Pescatori Valsusa

Via Martiri della Libertà 1

I-10040 Caprie (TO)

2.

Azienda agricola Canali Cavour di Lucio Fariano

Lucio Fariano

Via Marino 8

I-12044 Centallo (CN)

3.

Troticoltura Marco Borroni

Loc Gerb

Veldieri (CN)

Cod. 233CN800

Marco Borroni

Via Piave 39

I-12044 Centallo (CN)

6.A.10.   REGION: ABRUZZO

1.

Impianti ittiogenici di POPOLI (PE)

Loc S. Callisto

Nouva Azzurro Spa

Viale del Lavoro 45

S. Martino BA (VR)

6.A.11.   REGION: EMILIO-ROMAGNA

1.

Troticoltura Alta Val Secchia srl (RE)

Via Porali 1/A — Collagna (RE)

Cod. 019RE050

Nicoletta Bestini

Via Porali 1/A

Collagna (RE)

7.   RYBÍ HOSPODÁŘSTVÍ SCHVÁLENÁ V RAKOUSKU, POKUD JDE O VHS A IHN

1.

Alois Köttl

Forellenzucht Alois Köttl

A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla

2.

Herbert Böck

Forellenhof Kaumberg

A-2572 Kaumberg, Höfnergraben 1

3.

Forellenzucht Glück

Erick und Sylvia Glück

Hammerweg 13

A-5270 Mauerkirchen

4.

Forellenzuchbetrieb

St. Florian

Martin Ebner

St. Florian 20

A-5261 Uttendorf

5.

Forellenzucht Jobst

Alois Jobst

Bruggen 25

A-9761 Greifenburg“


Top