EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0883

2004/883/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. prosince 2004, kterým se upravuje příloha směrnice Rady 95/57/ES o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu, pokud jde o seznamy zemí (oznámeno pod číslem K(2004) 4723)Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 373, 21.12.2004, p. 69–72 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Úř. věst. L 327M, 5.12.2008, p. 238–244 (MT)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/08/2011; Zrušeno 32011R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/883/oj

21.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/69


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 10. prosince 2004,

kterým se upravuje příloha směrnice Rady 95/57/ES o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu, pokud jde o seznamy zemí

(oznámeno pod číslem K(2004) 4723)

(Text s významem pro EHP)

(2004/883/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 95/57/ES ze dne 23. listopadu 1995 o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem usnadnit shromažďování harmonizovaných statistik a vzhledem k novým požadavkům týkajícím se údajů o nových zemích určení a původu v důsledku změn v cestovních zvyklostech je třeba aktualizovat seznamy zemí, které mají být používány při shromažďování údajů.

(2)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy zřízeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (2),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha směrnice 95/57/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 10. prosince 2004.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 291, 6.12.1995, s. 32. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.


PŘÍLOHA

V příloze směrnice 95/57/ES se oddíl nazvaný „Zeměpisné členění“ nahrazuje tímto:

„ZEMĚPISNÉ ČLENĚNÍ

1.   Statistika ze strany nabídky

Svět celkem

Evropský hospodářský prostor celkem

Evropská unie celkem (25)

 

Belgie

 

Česká republika

 

Dánsko

 

Německo

 

Estonsko

 

Řecko

 

Španělsko

 

Francie

 

Irsko

 

Itálie

 

Kypr

 

Lotyšsko

 

Litva

 

Lucembursko

 

Maďarsko

 

Malta

 

Nizozemsko

 

Rakousko

 

Polsko

 

Portugalsko

 

Slovinsko

 

Slovenská republika

 

Finsko

 

Švédsko

 

Spojené království

ESVO celkem

 

Island

 

Norsko

 

Švýcarsko (a Lichtenštejnsko)

Všechny ostatní evropské země celkem

z toho:

 

Rusko

 

Turecko

 

Ukrajina

Afrika celkem

z toho:

Jižní Afrika

Severní Amerika celkem:

z toho:

 

Spojené státy americké

 

Kanada

Jižní a Střední Amerika celkem

z toho:

Brazílie

Asie celkem

z toho:

 

Čínská lidová republika

 

Japonsko

 

Jižní Korea

Austrálie, Oceánie a ostatní území celkem

z toho:

Austrálie

Blíže neurčené

2.   Statistika ze strany poptávky

Svět celkem

Evropský hospodářský prostor celkem

Evropská unie celkem (25)

 

Belgie

 

Česká republika

 

Dánsko

 

Německo

 

Estonsko

 

Řecko

 

Španělsko

 

Francie

 

Irsko

 

Itálie

 

Kypr

 

Lotyšsko

 

Litva

 

Lucembursko

 

Maďarsko

 

Malta

 

Nizozemsko

 

Rakousko

 

Polsko

 

Portugalsko

 

Slovinsko

 

Slovenská republika

 

Finsko

 

Švédsko

 

Spojené království

ESVO celkem

 

Island

 

Norsko

 

Švýcarsko (a Lichtenštejnsko)

Všechny ostatní evropské země celkem

z toho:

 

Bulharsko

 

Rumunsko

 

Rusko

 

Turecko

Afrika celkem

z toho:

 

Jižní Afrika

 

Země Maghrebu

Severní Amerika celkem:

z toho:

Spojené státy americké

Jižní a Střední Amerika celkem

z toho:

 

Argentina

 

Brazílie

Asie celkem

z toho:

 

Čínská lidová republika

 

Japonsko

 

Jižní Korea

Austrálie, Oceánie a ostatní území celkem

z toho:

Austrálie

Blíže neurčené“


Top