EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2004_373_R_0044_01

2004/881/: 2004/881/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o změnách přílohy I dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji v rámci dohody o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na rozšíření
Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o změnách přílohy I dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji k dohodě o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé

OJ L 373, 21.12.2004, p. 44–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 228–237 (MT)

21.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/44


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. listopadu 2004

o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o změnách přílohy I dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji v rámci dohody o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na rozšíření

(2004/881/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/979/ES ze dne 18. listopadu 2002 o podpisu a prozatímním používání některých ustanovení dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na rozšíření je nezbytné změnit oddíl A přílohy I dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji v rámci dohody o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, aby se ochránily nové výrazy týkající se lihovin v nových členských státech, a to s účinností od 1. května 2004.

(2)

Společenství a Chilská republika proto v souladu s čl. 16 odst. 2 výše uvedené dohody vyjednaly dohodu ve formě výměny dopisů za účelem změny přílohy I oddílu A uvedené dohody. Proto je třeba tuto výměnu dopisů schválit.

(3)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Prováděcího výboru pro lihoviny,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Společenství schvaluje dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o změnách přílohy I oddílu A dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji v rámci dohody o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé.

Článek 2

Komisař pro zemědělství je oprávněn podepsat výměnu dopisů zavazující Společenství.

V Bruselu dne 29. listopadu 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 352, 30.12.2002, s. 1.


DOHODA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ

mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o změnách přílohy I dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji k dohodě o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé

V Bruselu dne 30. listopadu 2004

Vážený pane,

mám tu čest odvolat se na jednání věnovaná technickým změnám, která proběhla podle čl. 16 odst. 2 dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji v rámci dohody o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, ze dne 18. listopadu 2002, která stanoví, že smluvní strany mohou po oboustranném souhlasu uvedenou dohodu změnit.

Jistě víte, že dne 1. května 2004 dojde k rozšíření Evropské unie. Proto je v této souvislosti nezbytné provést technické změny v příloze I oddíle A (Seznam chráněných označení lihovin pocházejících ze Společenství) výše uvedené dohody tak, aby se do ní zahrnulo uznání a ochrana označení lihovin nových členských států a aby ji strany mohly použít od 1. května 2004.

Mám proto tu čest navrhnout, aby se oddíl A přílohy I dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji v rámci dohody o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé nahradil níže přiloženou přílohou, a to s účinností od 1. května 2004, pokud ke stejnému dni vstoupí v platnost Smlouva o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii.

Byla bych Vám velmi zavázána, kdybyste potvrdil souhlas Vaší vlády s obsahem tohoto dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za Evropské společenství

Mariann FISCHER BOEL

V Bruselu dne 30. listopadu 2004

Vážená madam,

mám tu čest potvrdit, že jsem obdržel Váš dopis z dnešního dne tohoto znění:

„Mám tu čest odvolat se na jednání věnovaná technickým změnám, která proběhla podle čl. 16 odst. 2 dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji v rámci dohody o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, ze dne 18. listopadu 2002, která stanoví, že smluvní strany mohou po oboustranném souhlasu uvedenou dohodu změnit.

Jistě víte, že dne 1. května 2004 dojde k rozšíření Evropské unie. Proto je v této souvislosti nezbytné provést technické změny v příloze I oddíle A (Seznam chráněných označení lihovin pocházejících ze Společenství) výše uvedené dohody tak, aby se do ní zahrnulo uznání a ochrana označení lihovin nových členských států a aby ji strany mohly použít od 1. května 2004.

Mám proto tu čest navrhnout, aby se oddíl A přílohy I dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji v rámci dohody o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé nahradil níže přiloženou přílohou, a to s účinností od 1. května 2004, pokud ke stejnému dni vstoupí v platnost Smlouva o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii.

Byla bych Vám velmi zavázána, kdybyste potvrdil souhlas Vaší vlády s obsahem tohoto dopisu.“

Mám tu čest Vám sdělit, že Chilská republika s obsahem uvedeného dopisu souhlasí.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za Chilskou republiku

Alberto VAN KLAVEREN

„PŘÍLOHA I

(podle článku 6)

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ LIHOVIN A AROMATIZOVANÝCH NÁPOJŮ

A.   Seznam chráněných označení lihovin pocházejících ze Společenství

1.   Rum

 

Rhum de la Martinique / Rhum de la Martinique traditionnel

 

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la Guadeloupe traditionnel

 

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion traditionnel

 

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane traditionnel

 

Ron de Málaga

 

Ron de Granada

 

Rum da Madeira

2. a)   Whisky

 

Scotch Whisky

 

Irish Whisky

 

Whisky español

(tato označení lze doplnit výrazem ‚malt‘ či ‚grain‘)

2. b)   Whiskey

 

Irish Whiskey

 

Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

(tato označení lze doplnit výrazem ‚Pot Still‘)

3.   Obilné destiláty

 

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

 

Korn

 

Kornbrand

4.   Vinné destiláty

 

Eau-de-vie de Cognac

 

Eau-de-vie des Charentes

 

Cognac

(označení ‚Cognac‘ lze doplnit následujícími výrazy:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Champagne

Petite Fine Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

 

Fine Bordeaux

 

Armagnac

 

Bas Armagnac

 

Haut Armagnac

 

Ténarèse

 

Eau-de-vie de vin de la Marne

 

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

 

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

 

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

 

Eau-de-vie de vin de Savoie

 

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

 

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

 

Eau-de-vie de Faugères / Faugères

 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

 

Aguardente do Minho

 

Aguardente do Douro

 

Aguardente da Beira Interior

 

Aguardente da Bairrada

 

Aguardente do Oeste

 

Aguardente do Ribatejo

 

Aguardente do Alentejo

 

Aguardente do Algarve

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

 

Aguardente da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

 

Lourinhã

5.   Brandy

 

Brandy de Jerez

 

Brandy del Penedés

 

Brandy italiano

 

Brandy Αττικής / Brandy de Ática

 

Brandy Πελλοπονήσου / Brandy of the Peloponnese

 

Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of Central Greece

 

Deutscher Weinbrand

 

Wachauer Weinbrand

 

Weinbrand Dürnstein

 

Karpatské brandy špeciál

6.   Matolinové pálenky

 

Eau-de-vie de marc de Champagne ou

Marc de Champagne

 

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

 

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

 

Eau-de-vie de marc originaire du Centre Est

 

Eau-de-vie de marc originaire de Franche Comté

 

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

 

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

 

Marc de Bourgogne

 

Marc de Savoie

 

Marc d'Auvergne

 

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône

 

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

 

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

 

Marc d'Alsace Gewürztraminer

 

Marc de Lorraine

 

Bagaceira do Minho

 

Bagaceira do Douro

 

Bagaceira da Beira Interior

 

Bagaceira da Bairrada

 

Bagaceira do Oeste

 

Bagaceira do Ribatejo

 

Bagaceira do Alentejo

 

Bagaceira do Algarve

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

 

Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

 

Orujo gallego

 

Grappa

 

Grappa di Barolo

 

Grappa piemontese / Grappa del Piemonte

 

Grappa lombarda / Grappa di Lombardia

 

Grappa trentina / Grappa del Trentino

 

Grappa friulana / Grappa del Friuli

 

Grappa veneta / Grappa del Veneto

 

Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige

 

Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of Crete

 

Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro of Macedonia

 

Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro of Thessaly

 

Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos

 

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

 

Ζιβανία / Zivania

 

Pálinka

7.   Ovocné destiláty a lihoviny

 

Schwarzwälder Kirschwasser

 

Schwarzwälder Himbeergeist

 

Schwarzwälder Mirabellenwasser

 

Schwarzwälder Williamsbirne

 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Kirschwasser

 

Fränkischer Obstler

 

Mirabelle de Lorraine

 

Kirsch d'Alsace

 

Quetsch d'Alsace

 

Framboise d'Alsace

 

Mirabelle d'Alsace

 

Kirsch de Fougerolles

 

Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige

 

Südtiroler Aprikot / Südtiroler

 

Marille / Aprikot dell'Alto Adige / Marille dell'Alto Adige

 

Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige

 

Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige

 

Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige

 

Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige

 

Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige

 

Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino

 

Sliwovitz del Veneto

 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

 

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

 

Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino

 

Williams trentino / Williams del Trentino

 

Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino

 

Aprikot trentino / Aprikot del Trentino

 

Medronheira do Algarve

 

Medronheira do Buçaco

 

Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano

 

Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino

 

Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto

 

Aguardente de pêra da Lousã

 

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

 

Wachauer Marillenbrand

 

Bošácka Slivovica

 

Szatmári Szilvapálinka

 

Kecskeméti Barackpálinka

 

Békési Szilvapálinka

 

Szabolcsi Almapálinka

 

Slivovice

 

Pálinka

8.   Destiláty z jablečného vína (cider) a hruškového vína (poiré)

 

Calvados

 

Calvados du Pays d'Auge

 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

 

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

 

Eau-de-vie de cidre de Normandie

 

Eau-de-vie de poiré de Normandie

 

Eau-de-vie de cidre du Maine

 

Aguardiente de sidra de Asturias

 

Eau-de-vie de poiré du Maine

9.   Lihoviny z hořce

 

Bayerischer Gebirgsenzian

 

Südtiroler Enzian / Genzians dell'Alto Adige

 

Genziana trentina o del Trentino

10.   Ovocné lihoviny

 

Pacharán

 

Pacharán navarro

11.   Lihoviny s příchutí jalovce

 

Ostfriesischer Korngenever

 

Genièvre Flandres Artois

 

Hasseltse jenever

 

Balegemse jenever

 

Péket de Wallonie

 

Steinhäger

 

Plymouth Gin

 

Gin de Mahón

 

Vilniaus Džinas

 

Spišská Borovička

 

Slovenská Borovička Juniperus

 

Slovenská Borovička

 

Inovecká Borovička

 

Liptovská Borovička

12.   Lihoviny s příchutí kořenného kmínu

 

Dansk Akvavit / Dansk Aquavit

 

Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit

13.   Lihoviny s příchutí anýzu

 

Anís español

 

Évora anisada

 

Cazalla

 

Chinchón

 

Ojén

 

Rute

 

Oύζο / Ouzo

14.   Likéry

 

Berliner Kümmel

 

Hamburger Kümmel

 

Münchener Kümmel

 

Chiemseer Klosterlikör

 

Bayerischer Kräuterlikör

 

Cassis de Dijon

 

Cassis de Beaufort

 

Irish Cream

 

Palo de Mallorca

 

Ginjinha portuguesa

 

Licor de Singeverga

 

Benediktbeurer Klosterlikör

 

Ettaler Klosterlikör

 

Ratafia de Champagne

 

Ratafia catalana

 

Anis português

 

Finnish berry / Finnish fruit liqueur

 

Grossglockner Alpenbitter

 

Mariazeller Magenlikör

 

Mariazeller Jagasaftl

 

Puchheimer Bitter

 

Puchheimer Schlossgeist

 

Steinfelder Magenbitter

 

Wachauer Marillenlikör

 

Jägertee / Jagertee / Jagatee

 

Allažu Kimelis

 

Čepkelių

 

Demänovka Bylinný Likér

 

Polish Cherry

 

Karlovarská Hořká

15.   Lihoviny

 

Pommeau de Bretagne

 

Pommeau du Maine

 

Pommeau de Normandie

 

Svensk Punsch / Swedish Punch

 

Slivovice

16.   Vodka

 

Svensk Vodka / Swedish Vodka

 

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

 

Polska Wódka / Polish Vodka

 

Laugarício Vodka

 

Originali Lietuviška degtiné

 

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Herbal Vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass

 

Latvijas Dzidrais

 

Rīgas Degvīns

 

LB Degvīns

 

LB Vodka

17.   Hořké lihoviny

 

Rīgas melnais Balzāms / Riga Black Balsam

 

Demänovka bylinná horká“.


Top