EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1469

Nařízení Komise (ES) č. 1469/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1555/96, o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na jablka

OJ L 271, 19.8.2004, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2004; Implicitně zrušeno 32004R1721

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1469/oj

19.8.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 271/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1469/2004

ze dne 18. srpna 2004,

kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1555/96, o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na jablka

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 33 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1555/96 ze dne 30. července 1996 o prováděcích pravidlech k dodatečným dovozním clům na ovoce a zeleninu (2), upravuje dozor nad dovozem produktů uvedených v příloze daného nařízení. Tento dozor je třeba vykonávat v souladu s pravidly stanovenými v článku 308d nařízení Komise (EHS) č. 2454/1993 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3).

(2)

Pro účely čl. 5 odst. 4 Dohody o zemědělství (4) uzavřené během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání a vzhledem k nejnovějším údajům z let 2001, 2002 a 2003 je třeba změnit spouštěcí úrovně pro dodatečná cla na jablka.

(3)

Nařízení (ES) č. 1555/96 by proto mělo být změněno.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 1556/96 se nahrazuje textem v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. září 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. srpna 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 193, 3.8.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1056/2004 (Úř. věst. L 192, 29.5.2004, s. 20).

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 24.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Aniž by byla dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, je popis produktů považován pouze za orientační. Oblasti použití dodatečných cel se pro účely této přílohy stanoví na základě rozsahu kódů KN, jak byly vymezeny v době přijetí tohoto nařízení. V případech, kdy se před kódem KN objevuje ‚ex‘, se oblast použití dodatečných cel vymezuje na základě rozsahu kódů KN a příslušného spouštěcího období.

Výrobní číslo

Kódy NK

Popis

Spouštěcí období

Spouštěcí úrovně

(v tunách)

78.0015

ex 0702 00 00

Rajčata

od 1. října do 31. května

206 245

78.0020

od 1. června do 30. září

10 586

78.0065

ex 0707 00 05

Okurky

od 1. května do 31. října

11 924

78.0075

od 1. listopadu do 30. dubna

8 560

78.0085

ex 0709 10 00

Artyčoky

od 1. listopadu do 30. června

1 357

78.0100

0709 90 70

Tykve

od 1. ledna do 31. prosince

18 056

78.0110

ex 0805 10 10

Pomeranče

od 1. prosince do 31. května

404 503

ex 0805 10 30

ex 0805 10 50

78.0120

ex 0805 20 10

Klementinky

od 1. listopadu do konce února

164 111

78.0130

ex 0805 20 30

Mandarinky (včetně tangerines a satsumas); wilkingy a podobné citrusové hybridy

od 1. listopadu do konce února

89 273

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

78.0155

ex 0805 50 10

Citrony

od 1. června do 31. prosince

342 761

78.0160

od 1. ledna do 31. května

12 938

78.0170

ex 0806 10 10

Stolní hrozny

od 21. července do 20. listopadu

227 815

78.0175

ex 0808 10 20

Jablka

od 1. ledna do 31. srpna

730 623

ex 0808 10 50

ex 0808 10 90

78.0180

 

od 1. září do 31. prosince

32 246

78.0220

ex 0808 20 50

Hrušky

od 1. ledna do 30. dubna

257 158

78.0235

od 1. července do 31. prosince

27 497

78.0250

ex 0809 10 00

Meruňky

od 1. června do 31. července

4 123

78.0265

ex 0809 20 95

Třešně, s výjimkou višní

od 21. května do 10. srpna

32 863

78.0270

ex 0809 30

Broskve, včetně nektarinek

od 11. června do 30. září

6 808

78.0280

ex 0809 40 05

Švestky

od 11. června do 30. září

51 276“


Top