EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XG0604(01)

Níže uvedené informace jsou určeny těmto osobám a skupinám: AL NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, IZZ-AL-DIN Hasan, MOHAMMED Khalid Shaikh, HIZBALLAH MILITARY WING, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL („Národně osvobozenecká armáda“), POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE („Lidová fronta za osvobození Palestiny“, PFLP), POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE – GENERAL COMMAND (VRCHNÍ VELITELSTVÍ LIDOVÉ FRONTY ZA OSVOBOZENÍ PALESTINY), SENDERO LUMINOSO („Světlá stezka“, SL) – osoby a skupiny zařazené na seznam obsažený v čl. 2 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (viz příloha prováděcího nařízení Rady (EU) 2018/468 ze dne 21. března 2018)

CM/3024/2018/INIT

OJ C 189, 4.6.2018, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 189/15


Níže uvedené informace jsou určeny těmto osobám a skupinám: AL NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, IZZ-AL-DIN Hasan, MOHAMMED Khalid Shaikh, HIZBALLAH MILITARY WING, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL („Národně osvobozenecká armáda“), POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE („Lidová fronta za osvobození Palestiny“, PFLP), POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE – GENERAL COMMAND (VRCHNÍ VELITELSTVÍ LIDOVÉ FRONTY ZA OSVOBOZENÍ PALESTINY), SENDERO LUMINOSO („Světlá stezka“, SL) – osoby a skupiny zařazené na seznam obsažený v čl. 2 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu

(viz příloha prováděcího nařízení Rady (EU) 2018/468 ze dne 21. března 2018)

(2018/C 189/03)

Výše uvedeným osobám a skupinám uvedeným na seznamu v prováděcím nařízení Rady (EU) 2018/468 (1) se oznamují níže uvedené skutečnosti.

Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 (2) stanoví, že všechny finanční prostředky a jiné finanční a hospodářské zdroje patřící dotčeným osobám a skupinám se zmrazují a že žádné finanční prostředky ani jiné finanční a hospodářské zdroje jim nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny.

Rada obdržela nové informace týkající se zařazení výše uvedených osob a skupin na tento seznam. Po zvážení těchto nových informací Rada odůvodnění odpovídajícím způsobem změnila.

Dotčené osoby a skupiny mohou Radu požádat o aktualizované odůvodnění skutečnosti, že zůstávají zařazeny na výše uvedený seznam, na této adrese:

Council of the European Union (Attn: COMET designations)

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Žádosti by měly být předloženy do 8. června 2018.

Dotčené osoby a skupiny mohou kdykoli zaslat Radě na výše uvedenou adresu žádost, aby přezkoumala rozhodnutí zařadit je na seznam a ponechat je na tomto seznamu, a podložit ji příslušnými doklady. Tyto žádosti budou po doručení posouzeny. V této souvislosti se dotčené osoby a skupiny upozorňují na skutečnost, že Rada provádí pravidelný přezkum seznamu v souladu s čl. 1 odst. 6 společného postoje 2001/931/SZBP (3).

Dotčené osoby a skupiny se upozorňují na to, že mají možnost požádat příslušné orgány daného členského státu (členských států) uvedené v příloze nařízení, aby jim vydaly povolení použít zmrazené finanční prostředky na základní potřeby nebo konkrétní platby v souladu s čl. 5 odst. 2 daného nařízení.


(1)  Úř. věst. L 79, 22.3.2018, s. 7.

(2)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70.

(3)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93.


Top