EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/108/16

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8312 – Panasonic Corporation/Ficosa International) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP. )

OJ C 108, 6.4.2017, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/18


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8312 – Panasonic Corporation/Ficosa International)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2017/C 108/16)

1.

Komise dne 27. března 2017 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Panasonic Corporation („Panasonic“, Japonsko) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování nákupem podílů výhradní kontrolu nad podnikem Ficosa International („Ficosa“, Španělsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

Panasonic působí v oblasti vývoje a inženýrství elektronických technologií a řešení v různých odvětvích,

Ficosa se zaměřuje na výzkum, vývoj, výrobu a prodej systémů a součástek pro různé typy vozidel.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky s uvedením čísla jednacího M.8312 – Panasonic Corporation/Ficosa International lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top