EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2016/386/09

Výzva k předkládání návrhů 2017 – EAC/A03/2016 – Program Erasmus+

OJ C 386, 20.10.2016, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 386/14


VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ 2017 – EAC/A03/2016

Program Erasmus+

(2016/C 386/09)

1.   Úvod a cíle

Tato výzva k předkládání návrhů vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, jakož i z ročních pracovních programů Erasmus+ na rok 2016 a na rok 2017. Program Erasmus+ se vztahuje na období 2014–2020. Obecný cíl a specifické cíle programu Erasmus+ jsou uvedeny v článcích 4, 5, 11 a 16 zmíněného nařízení.

2.   Opatření

Tato výzva k předkládání návrhů se týká těchto činností programu Erasmus+:

Klíčová akce 1 (KA1) – Vzdělávací mobilita jednotlivců

mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

strategické projekty EVS

rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby

sdílené magisterské studium Erasmus Mundus

Klíčová akce 2 (KA2) – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů

strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

znalostní aliance

budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání

budování kapacit v oblasti mládeže

Klíčová akce 3 (KA3) – Podpora reformy politiky

strukturovaný dialog: schůzky mladých lidí a činitelů s rozhodovacími pravomocemi v oblasti mládeže

Činnosti programu Jean Monnet

katedry programu Jean Monnet

moduly programu Jean Monnet

centra excelence programu Jean Monnet

podpora programu Jean Monnet pro sdružení

sítě programu Jean Monnet

projekty programu Jean Monnet

Sport

partnerství založená na spolupráci

malá partnerství založená na spolupráci

neziskové evropské sportovní akce

3.   Způsobilost

O finanční prostředky v rámci programu Erasmus+ může požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt, který působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Kromě toho mohou skupiny mladých lidí, které se aktivně podílejí na práci s mládeží, ale nikoli nutně v rámci mládežnické organizace, požádat o finanční prostředky na mobilitu ve vzdělávání mladých lidí a osob pracujících s mládeží, jakož i na strategická partnerství v oblasti mládeže.

Všech akcí programu Erasmus+ se mohou plně účastnit tyto země programu (1):

28 členských států Evropské unie

země ESVO/EHP: Island, Lichtenštejnsko a Norsko

kandidátské země EU: Turecko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Kromě toho mohou být některé akce programu Erasmus+ otevřeny organizacím z partnerských zemí.

Pro další podrobnosti ohledně podmínek účasti konzultujte prosím průvodce programem Erasmus+.

4.   Rozpočet a doba trvání projektů

Celkový rozpočet určený pro tuto výzvu k předkládání návrhů se odhaduje na 2 157,1 milionu EUR:

Vzdělávání a odborná příprava

:

1 905,4 milionu EUR (2)

Mládež

:

209,1 milionu EUR

Jean Monnet

:

10,8 milionu EUR

Sport

:

31,8 milionu EUR

Celkový rozpočet určený pro tuto výzvu k předkládání návrhů a jeho rozdělení je orientační a může být upraven na základě změny ročních pracovních programů Erasmus+. Případní zájemci se vyzývají, aby pravidelně sledovali internetové stránky

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

kde jsou zveřejňovány roční pracovní programy Erasmus+ a jejich změny, pokud jde o rozpočet dostupný pro každou akci, jíž se tato výzva týká.

Výše udělených grantů a doba trvání projektů se liší v závislosti na různých faktorech, jako je druh projektu a počet zapojených partnerů.

5.   Uzávěrka pro předkládání žádostí

Všechny lhůty pro předkládání žádostí uvedené níže vyprší ve 12:00 hodin (poledne) bruselského času.

Klíčová akce 1

mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

2. února 2017

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

2. února 2017

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

26. dubna 2017

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

4. října 2017

strategické projekty EDS

26. dubna 2017

rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby

5. dubna 2017

sdílené magisterské studium Erasmus Mundus

16. února 2017

Klíčová akce 2

strategická partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

29. března 2017

strategická partnerství v oblasti mládeže

2. února 2017

strategická partnerství v oblasti mládeže

26. dubna 2017

strategická partnerství v oblasti mládeže

4. října 2017

znalostní aliance

28. února 2017

budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání

9. února 2017

budování kapacit v oblasti mládeže

8. března 2017

Klíčová akce 3

setkávání mladých lidí s politickými činiteli za účelem jednání o problematice mládeže

2. února 2017

 

26. dubna 2017

 

4. října 2017

Akce programu Jean Monnet

katedry, moduly, centra excelence, podpora pro sdružení, sítě, projekty

23. února 2017

Akce v oblasti sportu

partnerství založená na spolupráci

6. dubna 2017

malá partnerství založená na spolupráci

6. dubna 2017

neziskové evropské sportovní akce

6. dubna 2017

Pro další podrobné instrukce ohledně předkládání žádostí konzultujte prosím průvodce programem Erasmus+.

6.   Úplné informace

Podrobné podmínky této výzvy k předkládání návrhů, včetně priorit, lze nalézt v průvodci programem Erasmus+ na této internetové adrese: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en

Průvodce programem Erasmus+ představuje nedílnou součást této výzvy k předkládání návrhů a podmínky pro účast a financování, které jsou v něm popsány, se v plném rozsahu použijí i na tuto výzvu.


(1)  Činnosti v programu Jean Monnet jsou otevřeny organizacím z celého světa.

(2)  Tato částka zahrnuje prostředky na mezinárodní rozměr vysokoškolského vzdělávání (301,6 milionu EUR celkem).


Top