EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0035

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 23. května 2013 k návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (CON/2013/35)

OJ C 176, 21.6.2013, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 176/11


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 23. května 2013

k návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh

(CON/2013/35)

2013/C 176/03

Úvod a právní základ

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 16. května 2013 žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (1) (dále jen „navrhované nařízení“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 127 odst. 4, čl. 128 odst. 2, článku 133 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť navrhované nařízení se týká nominálních hodnot a technických specifikací euromincí. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Účel a obsah

Navrhované nařízení z velké části přebírá obsah nařízení Rady (ES) č. 975/98 ze dne 3. května 1998 o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (2) a zapracovává doporučení uvedená ve stanovisku ECB CON/2011/18 (3), tj. změnit článek 1 nařízení (ES) č. 975/98 a jeho přílohu I a vypustit 13. bod odůvodnění.

Změny spočívají zejména v nahrazení všech stávajících hodnot, které se týkají síly mincí a které jsou uvedeny v tabulce v článku 1 nařízení (ES) č. 975/98, skutečnými hodnotami síly euromincí. Tyto hodnoty jsou dobře známé a mincovny je používají jako referenční hodnoty při výrobě euromincí.

Obecné připomínky

ECB vítá tuto iniciativu Komise přepracovat nařízení Rady (ES) č. 975/98, jelikož navrhované nařízení zohledňuje a zapracovává dřívější doporučení ECB týkající se technických specifikací euromincí.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 23. května 2013.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  KOM(2013) 184 v konečném znění.

(2)  Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 6.

(3)  Stanovisko CON/2011/18 ze dne 4. března 2011 k návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (Úř. věst. C 114, 12.4.2011, s. 1). Všechna stanoviska ECB jsou zveřejněna na internetových stránkách ECB http://www.ecb.europa.eu


Top