EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TN0129

Věc T-129/13: Žaloba podaná dne 4. března 2013 — Alpiq RomIndustries a Alpig RomEnergie v. Komise

OJ C 141, 18.5.2013, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/22


Žaloba podaná dne 4. března 2013 — Alpiq RomIndustries a Alpig RomEnergie v. Komise

(Věc T-129/13)

2013/C 141/40

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Alpiq RomIndustries Srl (Bukurešť, Rumunsko); a Alpig RomEnergie Srl (Bukurešť) (zástupci: H. Wollmann a F. Urlesberger, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil podle článku 264 SFEU rozhodnutí Evropské komise K(2012) 2542 final ze dne 25. dubna 2012 (SA.33451, 2012/C, ex 2012/NN) v části, ve které se týká žalobkyň;

uložil Komisi podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyněmi.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Podstatou tvrzení, které žalobkyně uvádí na podporu žaloby, je nepříslušnost Komise. Žalobkyně mají za to, že údajné podpory nespadají do časové působnosti článků 107 a 108 SFEU. Podle přílohy V Aktu o přistoupení Rumunska je Komise příslušná pro přezkum opatření podpory, která byla přijata přede dnem přistoupení Rumunska, pouze tehdy, pokud se tato opatření mají po dni přistoupení nadále uplatňovat. Žalobkyně v této souvislosti mimo jiné namítají, že závazky společnosti Hidroelectrica vůči údajným příjemcům byly stanoveny ve smlouvách o dodávkách elektrické energie uzavřených již před přistoupením natolik jednoznačně, že dodatečné rozšíření povinnosti společnosti Hidroelectrica plnit, které by mohlo vést k dodatečnému zvýhodnění, bylo nutno vyloučit.


Top