EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CA0419

Věc C-419/11: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. března 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Městský soud v Praze — Česká republika) — Česká spořitelna, a.s. v. Gerald Feichter ( „Nařízení (ES) č. 44/2001 — Příslušnost a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech — Článek 5 bod 1 písm. a) a čl. 15 odst. 1 — Pojmy „smlouva nebo nároky ze smlouvy“ a  „smlouva uzavřená spotřebitelem“ — Vlastní směnka — Směnečné rukojemství — Ručení za závazky z úvěrové smlouvy“ )

OJ C 141, 18.5.2013, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/6


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. března 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Městský soud v Praze — Česká republika) — Česká spořitelna, a.s. v. Gerald Feichter

(Věc C-419/11) (1)

(Nařízení (ES) č. 44/2001 - Příslušnost a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech - Článek 5 bod 1 písm. a) a čl. 15 odst. 1 - Pojmy „smlouva nebo nároky ze smlouvy“ a „smlouva uzavřená spotřebitelem“ - Vlastní směnka - Směnečné rukojemství - Ručení za závazky z úvěrové smlouvy)

2013/C 141/08

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Městský soud v Praze

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Česká spořitelna, a.s.

Žalovaný: Gerald Feichter

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Městský soud v Praze — Výklad čl. 5 bodu 1 písm. a) a čl. 15 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 12, s. 1, Zvl.vyd. 19/04, s. 42) — Pojmy „smlouva nebo nároky ze smlouvy“ a „smlouva uzavřená spotřebitelem“ — Soudní příslušnost pro rozhodnutí sporu týkajícího se povinnosti jednatele společnosti, který se stal směnečným rukojmím na základě směnky v neúplné podobě vydané touto společností ve prospěch banky k zajištění závazků vyplývajících z úvěrové smlouvy, zaplatit směnečnou sumu — Určení místa plnění závazku, jestliže směnka v původní podobě neobsahuje údaj o platebním místě

Výrok

1)

Článek 15 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech musí být vykládán v tom smyslu, že fyzická osoba mající úzké profesionální nebo podnikatelské vazby na společnost, například ve formě jednatelství nebo většinového podílu na společnosti, nemůže být považována za spotřebitele ve smyslu tohoto ustanovení, pokud poskytuje směnečné rukojemství za vlastní směnku vystavenou k zajištění závazků této společnosti ze smlouvy o úvěru. Toto ustanovení se proto nepoužije pro určení soudu příslušného pro rozhodnutí o žalobě, kterou remitent vlastní směnky usazený v jednom členském státě uplatňuje nároky z této vlastní směnky, která má v den svého podpisu neúplnou podobu a později je doplněna remitentem, vůči směnečnému rukojmímu s bydlištěm v jiném členském státě.

2)

Článek 5 bod 1 písm. a) nařízení č. 44/2001 se použije pro určení soudu příslušného pro rozhodnutí o žalobě, kterou remitent vlastní směnky usazený v jednom členském státě uplatňuje nároky z této vlastní směnky, která má v den svého podpisu neúplnou podobu a později je doplněna remitentem, vůči směnečnému rukojmímu s bydlištěm v jiném členském státě.


(1)  Úř. věst. C 311, 22.10.2011.


Top