EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/120/10

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6888 – Otsuka/Mitsui/Claris) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem Text s významem pro EHP

Úř. věst. C 120, 26.4.2013, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/25


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6888 – Otsuka/Mitsui/Claris)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2013/C 120/10

1.

Komise dne 18. dubna 2013 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Otsuka Pharmaceutical Factory Inc. („Otsuka“, Japonsko), který je součástí skupiny Otsuka, jejíž holdingovou společností je Otsuka Holdings Co., Ltd. (Japonsko), a dále podniky Mitsui & Co. Ltd („Mitsui“, Japonsko) a Claris Lifescience Limited („Claris“, Indie) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií společnou kontrolu nad podnikem Claris Otsuka Limited („JV“, Indie) jakožto 100 % dceřinou společností podniku Claris.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Otsuka: léčivé přípravky, potravinové doplňky (2), spotřební výrobky, distribuce a balení,

podniku Mitsui: prodej, distribuce, nákup, uvádění na trh a dodávky produktů např. v těchto odvětvích: železo, ocel, neželezné kovy, strojní zařízení, elektronika, chemické látky, energetické komodity, potraviny a maloobchod, služby v oblasti životního stylu a služby spotřebitelům, prodej motorových vozidel a motocyklů,

podniku Claris: vývoj, výroba a distribuce produktů používaných pro nitrožilní infuze, generických léků, produktů vycházejících z výzkumu, jakož i postupů léčby akutních chorob a terapií používaných v rámci chirurgických zákroků,

podniku Claris Otsuka Limited (JV): výroba infuzních produktů, infuzních roztoků, antiinfektiv a plazmových expandérů, jakož i jejich uvádění na trh a obchod s nimi.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (3) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6888 – Otsuka/Mitsui/Claris na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  „Potravinový doplněk“ označuje druh produktu, který kombinuje výživovou a léčivou složku.

(3)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).


Top