EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0713(09)

Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) Text s významem pro EHP

Úř. věst. C 207, 13.7.2012, p. 52–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 207/52


Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

(Text s významem pro EHP)

2012/C 207/05

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34765 (12/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

ESPANA

Čl. 107 odst. 3 písm. a),Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory

Dirección General de Industria y de la PYME

Paseo de la Castellana, 160

28071 Madrid

www.minetur.gob.es

Název opatření podpory

Ayudas para actuaciones de Reindustrialización

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Orden IET/818/2012 de 18 de abril, BOE no 95 de 20 de abril de 2012

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Modification SA.22902

Doba trvání

21.4.2012-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 326,30 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Zvýhodněná půjčka

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Programas Operativos Regionales.

La cifra de la siguiente casilla se ha estimado suponiendo que el 90 % del presupuesto se destina a zonas con programación FEDER y un 15 % de ayudas no llega a certificarse por revocaciones o renuncias. — EUR 14,40 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

60 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/20/pdfs/BOE-A-2012-5329.pdf

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34767 (12/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

GUIPUZCOA

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Diputación Foral de Gipuzkoa

Plaza Gipuzkoa s/n

20004 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

www.gipuzkoa.net

Název opatření podpory

Apoyo a la competitividad de las empresas mediante la innovación y el desarrollo empresarial en el actual contexto de crisis económica y financiera

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Boletín Oficial de Gipuzkoa no 77 de 24 de abril de 2012

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Modification SA.32624

Doba trvání

24.4.2012-31.12.2014

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 6,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

25 %

20 %

Podpora na poradenské služby a podpůrné služby v oblasti inovací (článek 36)

60 EUR

Podpora na vypůjčení vysoce kvalifikovaných pracovníků (článek 37)

50 EUR

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/04/24/c1203782.pdf

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34771 (12/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

ES

Název regionu (podle NUTS)

CATALUNA

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana (ACC1Ó)

Passeig de Gràcia 129

08008 Barcelona

www.acc10.cat

Název opatření podpory

Programa de ayudas a proyectos de inversión estratégicos para la economía catalana

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Resolución EMO/600/2012, de 14 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas a proyectos de inversión estratégicos para la economía catalana. (DOGC núm. 6103 de 5.4.2012)

Resolución EMO/93/2012, de 9 de enero, por la que se aprueban y se hacen públicas las bases generales que deben regir las ayudas convocadas por la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana, ACC1Ó (DOGC núm. 6059, de 3.2.2012)

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

6.4.2012-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 0,75 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Specifické vzdělávání (čl. 38 odst. 1)

25 %

0 %

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2)

60 %

0 %

Podpora na nábor znevýhodněných pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů (článek 40)

25 %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

10 %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

25 %

0 %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

25 %

0 %

Podpora na studie technické proveditelnosti (článek 32)

25 %

Podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví (článek 33)

25 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=604205&type=01&language=es_ES

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1222367&type=01

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34779 (12/X)

Členský stát

Polsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

PL

Název regionu (podle NUTS)

Slaskie

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Gmina Nędza

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47- 440 Nędza

www.nedza.pl

Název opatření podpory

Pomoc na szkolenie związana z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników.

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

art. 70b ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty,

Decyzja Nr Oś- S.4453.5.2.2011

Typ opatření

podpora ad hoc

Změna stávajícího opatření podpory

Datum poskytnutí podpory

14.10.2011

Dotyčná hospodářská odvětví

Poskytování ostatních osobních služeb

Kategorie příjemce

MSP – Sklep obuwniczy Aniela Chęcińskaul. Brzeska 17, 47-400 Racibórz

Celková částka podpory ad hoc poskytnuté podniku

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2)

56 %

0 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34780 (12/X)

Členský stát

Polsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

PL

Název regionu (podle NUTS)

Slaskie

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Gmina Nędza

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47- 440 Nędza

www.nedza.pl

Název opatření podpory

Pomoc na szkolenia związana z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

art. 70b ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty,

Decyzja Nr Oś- S.4453.7.2.2011

Typ opatření

podpora ad hoc

Změna stávajícího opatření podpory

Datum poskytnutí podpory

11.10.2011

Dotyčná hospodářská odvětví

Poskytování ostatních osobních služeb

Kategorie příjemce

MSP – Zakład Stolarski Kalus Longin, ul. Arka Bożka 12, 47-440 Babice

Celková částka podpory ad hoc poskytnuté podniku

PLZ 0,01 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2)

56 %

0 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572


Top