EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0713(07)

Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) Text s významem pro EHP

Úř. věst. C 207, 13.7.2012, p. 8–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 207/8


Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

(Text s významem pro EHP)

2012/C 207/03

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34248 (12/X)

Členský stát

Finsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Säädöskokoelman nro 1523/2011

Název regionu (podle NUTS)

POHJOIS-SUOMI, ITA-SUOMI

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory

Valtiovarainministeriö

PL 28, 00023 Valtioneuvosto

www.vm.fi

Název opatření podpory

Pienten ja keskisuurten yritysten kehitysalueille tekemien investointien korotetut poistot

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annettu laki (1262/1993, muut. 1736/1995, 32/1998, 1215/1998, 964/2000, 901/2001, 914/2003, 979/2006, 749/2008 ja 1523/2011)

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

ProlongationX 71/2009

Doba trvání

1.1.2012-31.12.2016

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 0,50 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Jiná forma daňové úlevy

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

50 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120118Piente/name.jsp

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34264 (12/X)

Členský stát

Spojené království

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

UNITED KINGDOM

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

HM Revenue and Customs

100 Parliamenst Street

London SW1A 2BQ

www.hmrc.gov.uk

Název opatření podpory

Reduced levels of taxation to motor fuels supplied on the islands of the Inner and Outer Hebrides, the Northern Isles and the Scilly Isles

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

The Hydrocarbon Oil and Biofuels (Road Fuel in Defined Areas)(Reliefs)Regulations 2011

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.1.2012-31.10.2017

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

GBP 5,00 (v milionech)

V rámci záruk

GBP 0,00 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Jiná forma daňové úlevy

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora v podobě úlev na ekologických daních (článek 25)

0,05 GBP

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://www.hmrc.gov.uk/briefs/excise-duty/brief4011.htm

 

http://www.legislation.gov.uk/2011/2935

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34546 (12/X)

Členský stát

Belgie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

VLAAMS GEWEST

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Vlaamse Overheid

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Departement Landbouw en Visserij

Koning Albrt II-laan 35 bus 40

1030 Brussel

http://lv.vlaanderen.be

Název opatření podpory

Oproep Onderzoek biologische landbouw 2012

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Akkoord oproep onderzoek biologische landbouw 2012

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.4.2012-31.12.2015

Dotyčná hospodářská odvětví

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 0,16 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na výzkum a vývoj v odvětví zemědělství a rybolovu (článek 34)

100 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=2706

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34564 (12/X)

Členský stát

Spojené království

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

NORTH EAST, NORTH WEST, YORKSHIRE AND THE HUMBER, EAST MIDLANDS, WEST MIDLANDS, EASTERN, LONDON, SOUTH EAST, SOUTH WEST, WALES, SCOTLAND

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

British Horseracing Authority (on behalf of Department for Culture Media & Sport)

British Horseracing Authority

75 High Holborn

London

WC1V 6LS

http://www.britishhorseracing.com/

Název opatření podpory

Grant scheme for the benefit of British Horseracing

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Physical Training and Recreation Act 1937 (in part)

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.3.2012-29.2.2016

Dotyčná hospodářská odvětví

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti, Vědecký výzkum a vývoj, Veterinární činnosti, Vzdělávání, Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří, Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

GBP 10,00 (v milionech)

V rámci záruk

GBP 0,00 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora nově založeným malým podnikům (článek 14)

35 %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

20 %

Podpora pro podniky nově založené ženami-podnikatelkami (článek 16)

15 %

Podpora pro získání nových dopravních prostředků, které splňují přísnější normy, než jsou normy Společenství týkající se ochrany životního prostředí, nebo které zvýší úroveň ochrany životního prostředí v případě, že norma Společenství neexistuje (článek 19)

35 %

10 %

Podpora na včasné přizpůsobení se malých a středních podniků budoucím normám Společenství (článek 20)

15 %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí pro opatření na úsporu energie (článek 21)

60 %

20 %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí na vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie (článek 22)

45 %

20 %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí na podporu energie z obnovitelných zdrojů energie (článek 23)

45 %

20 %

Podpora na ekologické studie (článek 24)

50 %

20 %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 26)

50 %

Podpora malých a středních podniků určená na účast na veletrzích (článek 27)

50 %

Základní výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. a))

100 %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

25 %

20 %

Podpora na studie technické proveditelnosti (článek 32)

65 %

Podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví (článek 33)

100 %

Podpora na výzkum a vývoj v odvětví zemědělství a rybolovu (článek 34)

100 %

Podpora pro mladé inovativní podniky (článek 35)

1 035 563 GBP

Podpora na poradenské služby a podpůrné služby v oblasti inovací (článek 36)

165 690 GBP

Podpora na vypůjčení vysoce kvalifikovaných pracovníků (článek 37)

50 GBP

Specifické vzdělávání (čl. 38 odst. 1)

25 %

20 %

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2)

60 %

20 %

Podpora na nábor znevýhodněných pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů (článek 40)

50 %

Podpora pro zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů (článek 41)

75 %

Režim podpory

75 %

20 %

Podpora ad hoc (čl. 13 odst. 1)

75 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw8and1Geo6/1/46/contents

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34566 (12/X)

Členský stát

Nizozemsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Varkens Innovatie Centrum (VIC)

Název regionu (podle NUTS)

NEDERLAND

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Postbus 20401

2500 EK DEN HAAG

www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni

Název opatření podpory

VIC- varkens innovatie centrum

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Artikel 2 Kaderwet LNV-subsidies

Typ opatření

podpora ad hoc

Změna stávajícího opatření podpory

Datum poskytnutí podpory

10.2.2012

Dotyčná hospodářská odvětví

Chov prasat

Kategorie příjemce

MSP – Varkens Innovatie Centrum (VIC)

Celková částka podpory ad hoc poskytnuté podniku

EUR 0,25 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora ad hoc (čl. 13 odst. 1)

7 %

0 %

Podpora na výzkum a vývoj v odvětví zemědělství a rybolovu (článek 34)

7 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/brieven/2012/02/10/herbestemming-middelen-varkensrechten-vic-sterksel.html

klik het document aan

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/03/12/verificatie-voorwaarden-staatssteun-ivm-vic-sterksel.html

klik het document aan

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34569 (12/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Poskytovatel podpory

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA-COMUNIDAD DE MADRID-ESPAÑA

C/CARRERA DE SAN JERÓNIMO 13. 2a PLANTA. 28014. MADRID. ESPAÑA

www.madrid.org

Název opatření podpory

Préstamo a la Asociación de Interés General MADRID NETWORK

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía y Hacienda y la Asociación de Interés General MADRID NETWORK, por el que se concede un préstamo a la mencionada Asociación derivado del Convenio de la Comunidad de Madrid con el Ministerio de Ciencia e Innovación para el desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación en la Comunidad de Madrid, suscrito al amparo del artículo 4.2 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

23.5.2011-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 80,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Zvýhodněná půjčka

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

50 %

20 %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

25 %

20 %

Podpora pro mladé inovativní podniky (článek 35)

1 250 000 EUR

Režim podpory

15 %

20 %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142677486776&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843983

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34577 (12/X)

Členský stát

Litva

Referenční číslo přidělené v členském státě

LT

Název regionu (podle NUTS)

Lithuania

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2, 01104 Vilnius, Lietuva

www.ukmin.lt

Název opatření podpory

Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schema

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 59-1462), Lietuvos Respublikos Kėdainių laisvosios ekonominės zonos įstatymas (Žin., 2012, Nr. 33-1543) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4-263 „Dėl Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schemos ir Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schemos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 36-1812).

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

13.3.2012-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

LTL 3,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Jiná – Fiscal measure

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

50 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420933&p_query=&p_tr2=2

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34578 (12/X)

Členský stát

Německo

Referenční číslo přidělené v členském státě

DE-BMBF-617-72038-1/1(2011)

Název regionu (podle NUTS)

DEUTSCHLAND

Čl. 107 odst. 3 písm. c),Smíšené oblasti,Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Hannoversche Straße 28-30

10115 Berlin

http://www.bmbf.de

Název opatření podpory

Richtlinien zur Förderung von transnationalen Forschungsprojekten innerhalb des „ERA-Industrial Biotechnology 2“ (ERA-IB2): Industrielle Biotechnologie für Europa

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2012 v. 22.12.11 BGBl. I S.2938

Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2012 v. 22.12.2011 BGBl. I S.2938

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/html

BHO mit VV i.akt.F., www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bho/gesamt.pdf

VwVfG i.akt.F., www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/vwvfg/gesamt.pdf

Bundesanzeiger Ausgabe Nr. 29 vom 21.2.2012 (S. 670)

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

25.1.2012-1.7.2017

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 2,50 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na studie technické proveditelnosti (článek 32)

75 %

Podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví (článek 33)

100 %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

65 %

20 %

Základní výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. a))

100 %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

40 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.bmbf.de/de/18041.php

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34597 (12/X)

Členský stát

Lotyšsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Latvia

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Lauku atbalsta dienests

Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981

http://www.lad.gov.lv/lv/

Název opatření podpory

Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

2012.gada 14.februārī Ministru kabineta noteikumi Nr.112 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 3.nodaļa 3.5.apakšnodaļa 143. – 151.punkts (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 38: 7.3.2012.)

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

8.3.2012-30.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

LVL 0,10 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na výzkum a vývoj v odvětví zemědělství a rybolovu (článek 34)

100 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.likumi.lv/doc.php?id=244949

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34605 (12/X)

Členský stát

Německo

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

BADEN-WUERTTEMBERG

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Königstraße 46, 70173 Stuttgart

http://www.mwk.baden-wuerttemberg.de/

Název opatření podpory

Ideenwettbewerb Biotechnologie und Medizintechnik

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

LHO BW mit VV vom 19.10.1971 GBI. 1971, 428, zuletzt geändert durch Art. 17 der Verordnung vom 25.1.2012 GBI. S. 65, 67, http://www.landesrecht-bw.de/jportal/quelle=jlink&query=HO+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true

Richtlinien zur Fördermaßnahme Ideenwettbewerb Biotechnologie und Medizintechnik Baden Württemberg, 2. Förderphase, März 2012, Staatsanzeiger Baden-Württemberg Nr. 12 vom 30.3.2012, http://www.staatsanzeiger.de/index.php?id=1853

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.6.2012-31.12.2015

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 1,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na studie technické proveditelnosti (článek 32)

75 %

Podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví (článek 33)

100 %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

65 %

20 %

Základní výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. a))

100 %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

40 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/pdf/aktuelle_ausschreibungen/Biotechnologie/Foerderrichtlinien_Ideenwettbewerb_2.Phase.pdf

 

http://www.staatsanzeiger.de/index.php?id=1853

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34606 (12/X)

Členský stát

Spojené království

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

UNITED KINGDOM

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

Department of Energy & Climate Change

DECC, 3 Whitehall Place, London, SW1A 2AW

http://www.decc.gov.uk/

Název opatření podpory

DECC CCS Innovation Programme

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1965/4/section/5

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

13.3.2012-31.3.2015

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

GBP 15,00 (v milionech)

V rámci záruk

GBP 0,00 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

50 %

30 %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

25 %

30 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/emissions/ccs/innovation/inn_comp/inn_comp.aspx

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34612 (12/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

CANTABRIA

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29, 39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Název opatření podpory

PROGRAMA INNPULSA 2012-2015 – LÍNEA INNOVA CONVOCATORIA 2012

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

ORDEN IND/3/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES INNOVA DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015.PUBLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.7.2012-1.6.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 2,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora malých a středních podniků určená na účast na veletrzích (článek 27)

50 %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

50 %

10 %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

25 %

10 %

Režim podpory

15 %

10 %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 26)

50 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223048

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34613 (12/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

CANTABRIA

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29 39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Název opatření podpory

PROGRAMA INNPULSA 2012-2015 – LINEA COMPITE CONVOCATORIA 2012

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

ORDEN IND/4/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLCEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES COMPITE DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015.PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.7.2012-1.6.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 1,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

15 %

10 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223049

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34614 (12/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

CANTABRIA

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29

39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Název opatření podpory

PROGRAMA INNPULSA 2012 - 2015-LÍNEA INVIERTE CONVOCATORIA 2012

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

ORDEN IND/5/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES INVIERTE DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015. PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

16.5.2012-16.10.2012

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 5,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

15 %

5 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223054

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34615 (12/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

ES

Název regionu (podle NUTS)

CATALUNA

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana (ACC1Ó)

Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona

www.acc10.cat

Název opatření podpory

Líneas de ayudas para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales y transnacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

RESOLUCIÓN EMO/400/2012, de 21 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las líneas de ayuda para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales y transnacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental con componente internacional, y se hacen públicas las convocatorias para el año 2012 (DOGC núm. 6085, de 12.3.2012).

RESOLUCIÓN EMO/93/2012, de 9 de enero, (DOGC núm. 6059, de 3.2.2012)

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

13.3.2012-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 7,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

De las 3 líneas de ayudas, únicamente la línea del Annexo 2 (Línea de ayudas para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental) se cofinancia al 50% con fondos del Programa Operativo FEDER de Cataluña 2007-2013 — EUR 2,00 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví (článek 33)

70 %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

65 %

20 %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

40 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=601936&type=01&language=es_ES

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1222367&type=01

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34647 (12/X)

Členský stát

Itálie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

VENETO

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

Le singole Camere di Commercio del Veneto. L'ufficio di coordinamento è Unioncamere del Veneto

Via delle Industrie 19/D, 3014 Venezia

www.unioncameredelveneto.it

Název opatření podpory

Aiuti che le Camere di Commercio del Veneto concederanno nel 2012 attraverso il Regolamento generale di esenzione (reg. 800/2008)

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Atti amministrativi quali regolamenti, delibere e/o provvedimenti delle Camere di Commercio e/o delle loro Aziende speciali, Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.1.2012-31.12.2012

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 6,12 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 26)

0,311 %

0 %

Podpora malých a středních podniků určená na účast na veletrzích (článek 27)

0,43 %

0 %

Podpora na ekologické studie (článek 24)

0,03 %

0 %

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2)

1,138 %

0 %

Podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví (článek 33)

1,015 %

0 %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

3 %

0 %

Specifické vzdělávání (čl. 38 odst. 1)

0,2 %

0 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://www.vr.camcom.it

sezione contributi 2012 — regolamenti a sostegno di inziative promoz.

 

http://www.vi.camcom.it

sezione bandi e contributi

 

http://www.ve.camcom.it

sezione bandi e contributi

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34648 (12/X)

Členský stát

Česká republika

Referenční číslo přidělené v členském státě

13840/12/08100/08000

Název regionu (podle NUTS)

Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední Morava, Moravskoslezko

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

http://www.mpo.cz

Název opatření podpory

Rozvoj – 3. výzva – 1. prodloužení

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání;

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Modification SA.33944

Doba trvání

28.3.2012-31.10.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

CZK 1 079,43 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Nařízení Komise č. 800/2008

SF – ERDF (85 %)

Státní rozpočet (15 %) – CZK 3 211,30 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

20 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://mpo-oppi.cz/rozvoj/#vyzva4

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34651 (12/X)

Členský stát

Německo

Referenční číslo přidělené v členském státě

412-40306/13

Název regionu (podle NUTS)

DEUTSCHLAND

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/Landwirtschaft/Foerderung/GAK/Adressen.html

Název opatření podpory

Grundsätze für die Förderung zur Marktstrukturverbeseerung der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Modification X 651/2009

Doba trvání

1.4.2012-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Výroba potravinářských výrobků

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 60,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

35 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Foerderung/GAK-Foerderungsgrundsaetze/2012-Marktstrukturverbesserung.doc?blob=publicationFile

 

http://berichte.bmelv-statistik.de/DFB-0200200-2011.pdf

 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/agrstruktg/gesamt.pdf

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34672 (12/X)

Členský stát

Německo

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

DEUTSCHLAND

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

Hauptzollamt

Die Anschrift des jeweils örtlich zuständigen Hauptzollamts kann auf der Internetseite der Zollverwaltung unter www.zoll.de ermittelt werden.

www.zoll.de

Název opatření podpory

Stromsteuerbegünstigung für den Schienenbahnverkehr und Energiesteuerermäßigung für den öffentlichen Personennahverkehr

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

§ 56 Energiesteuergesetz

§ 9 Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 2 Stromsteuergesetz

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Prolongation SA.12816

Doba trvání

1.4.2012-31.3.2022

Dotyčná hospodářská odvětví

Železniční osobní doprava meziměstská, Železniční nákladní doprava, Městská a příměstská pravidelná pozemní osobní doprava

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 215,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Jiná forma daňové úlevy

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora v podobě úlev na ekologických daních (článek 25)

54,02 EUR

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://www.gesetze-im-internet.de/stromstg/9.html

 

http://www.gesetze-im-internet.de/energiestg/56.html

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34677 (12/X)

Členský stát

Spojené království

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

UNITED KINGDOM

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

Department for Work and Pensions

Caxton House, Tothill Street, London, SW1H 9NA, UK

www.dwp.gov.uk

Název opatření podpory

Department for Work and Pensions Wage Incentive Scheme

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Employment and Training Act 1973

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

2.4.2012-31.3.2015

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

GBP 161,00 (v milionech)

V rámci záruk

GBP 0,00 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na nábor znevýhodněných pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů (článek 40)

50 %

Podpora pro zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů (článek 41)

75 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.dwp.gov.uk/youth-contract/key-initiatives/wage-incentive-scheme-details/

Full text is within the PDF file. Link is entitled: Youth Contract: wage incentives — further details of the scheme

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34678 (12/X)

Členský stát

Německo

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

HAMBURG

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Behörde für Wissenschaft und Forschung

Hamburger Strasse 37

D-22083 Hamburg

http://www.hamburg.de/bwf

Název opatření podpory

Tropendiagnostik

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

§ 44 Landeshaushaltsordnung der FHH vom 23.12.1971 (HamburgGVBl 1971, S. 261), http://www.landesrecht.hamburg.de.

Typ opatření

podpora ad hoc

Změna stávajícího opatření podpory

Datum poskytnutí podpory

28.3.2012

Dotyčná hospodářská odvětví

Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Kategorie příjemce

MSP – Bernhard-Nocht-Institut für TropenmedizinADT Altona Diagnostic Technologies GmbH

Celková částka podpory ad hoc poskytnuté podniku

EUR 5,03 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

13.10.10-1/3.4,6 – EUR 4,63 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

32 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.hamburg.de/efre-foerderperiode-2007-2013/

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34679 (12/X)

Členský stát

Slovinsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

SI

Název regionu (podle NUTS)

Pomurska

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

http://www.mgrt.gov.si/

Název opatření podpory

Razvojne podpore Pomurski regiji – regionalni cilji

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015 (Uradni list RS, št. 87/09),

Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015 (Uradni list RS, št. 3/10)

Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010 – 2015.

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Modification X 122/2010

Doba trvání

4.2.2010-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 53,37 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Jiná forma daňové úlevy, Přímý grant, Úroková subvence

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

30 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200987&stevilka=3839

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20103&stevilka=112

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34682 (12/X)

Členský stát

Francie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Poskytovatel podpory

Centre du Cinema et de l'image animée

12 rue de Lübeck

75 016 Paris

www.cnc.fr

Název opatření podpory

Aides à la recherche et au développement des industries techniques

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

15.3.2012-31.12.2017

Dotyčná hospodářská odvětví

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 1,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

25 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34684 (12/X)

Členský stát

Francie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Poskytovatel podpory

Centre National du Cinéma et de l'Image Animée

12 rue de Lubeck

75016 Paris

www.cnc.fr

Název opatření podpory

Aides aux études et au conseil des industries techniques — volet PME

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

15.3.2012-31.12.2017

Dotyčná hospodářská odvětví

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 0,10 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 26)

50 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34685 (12/X)

Členský stát

Francie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Poskytovatel podpory

Centre national du cinéma et de l'image animée

12 rue de Lübeck

75016 Paris

www.cnc.fr

Název opatření podpory

Aides aux investissements des industries techniques — volet PME

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

15.3.2012-31.12.2017

Dotyčná hospodářská odvětví

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 4,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34687 (12/X)

Členský stát

Litva

Referenční číslo přidělené v členském státě

LT

Název regionu (podle NUTS)

Lithuania

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2, 01104 Vilnius, Lietuva

www.ukmin.lt

Název opatření podpory

Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schema

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 59-1462), Lietuvos Respublikos Panevėžio laisvosios ekonominės zonos įstatymas (Žin., 2012, Nr. 33-1544) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4-263 „Dėl Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schemos ir Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schemos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 36-1812).

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

13.3.2012-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

LTL 4,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Jiná – Fiskalinės priemonės

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

50 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420933&p_query=&p_tr2=2

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34690 (12/X)

Členský stát

Česká republika

Referenční číslo přidělené v členském státě

14997/12/08100/08000

Název regionu (podle NUTS)

Strední Cechy, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední Morava, Moravskoslezko, Jihozápad

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

http://www.mpo.cz

Název opatření podpory

Marketing – 2. výzva – 2. prodloužení

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Zákon č. 47/2002 Sb, o podpoře malého a středního podnikání;

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

SA.33057

Doba trvání

2.4.2012-30.6.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

CZK 110,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

SF-ERDF (85 %) – CZK 327,25 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora malých a středních podniků určená na účast na veletrzích (článek 27)

50 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://mpo-oppi.cz/marketing/#vyzva4

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34698 (12/X)

Členský stát

Maďarsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Hungary

Čl. 107 odst. 3 písm. a),Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium

HUNGARY, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

HUNGARY, 1054 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/

Název opatření podpory

Supporting the Hungarian sport sector via tax benefit scheme — Regional aid granted in form of transfer tax allowance for the purchase of sport establishment and for that of an area suitable for the building of sport establishment

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Art. 26 paragraph (1) point i) and r), and Art. 26 paragraph (16) of Act XCIII of 1990 on Duties incorporated by Art. 1 of Act CLXXVIII of 2011 on the Amendment of Certain Acts on the Support of the Five Most Spectacular Branches of Sport

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

17.12.2011-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Činnosti sportovních klubů

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

HUF 1 000,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Jiná forma daňové úlevy

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

50 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.kozlony.magyarorszag.hu/

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34700 (12/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

RIOJA

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14.

26071 Logroño (La Rioja)

www.ader.es

Název opatření podpory

Programa estratégico de comercio exterior. Ayudas a PYMES

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Orden no 6/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa estratégico de comercio exterior, en régimen de concesión directa

(Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Modification SA.32667

Doba trvání

22.3.2012-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 1,92 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

FEDER – EUR 1,34 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 26)

50 %

Podpora malých a středních podniků určená na účast na veletrzích (článek 27)

50 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=19-353375

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34703 (12/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

RIOJA

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

C/ Muro de la Mata 13-14

26071 Logroño (La Rioja) – ESPAÑA

www.ader.es

Název opatření podpory

Fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Orden no 4/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria, en régimen de concesión directa (Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Modification SA.32657

Doba trvání

22.3.2012-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků, Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny, Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků, Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů, Výroba ostatních potravinářských výrobků, Výroba průmyslových krmiv, Destilace, rektifikace a míchaní lihovin, Výroba vína z vinných hroznů, Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín, Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů, Výroba piva ze sladu, Výroba sladu

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 2,67 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

FEADER – EUR 0,74 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

40 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=17-353373

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34705 (12/X)

Členský stát

Německo

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

BAYERN

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

Prinzregentenstr. 28

80538 München

http://www.stmwivt.bayern.de

Název opatření podpory

FuE-Programm „Informations- und Kommunikationstechnik“

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern in der jeweils gültigen Fassung; Richtlinie zur Durchführung des FuE-Programms „Informations- und Kommunikationstechnik“

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Modification X 23/2010

Doba trvání

1.1.2010-30.6.2014

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 18,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Kofinanzierung durch Mittel aus EFRE-RWB-Programm 2007-2013

Der Betrag kann nur grob geschätzt werden und bezieht sich auf die gesamte Dauer der Notifizierung (bis 30.6.2014). — EUR 3,00 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

50 %

0 %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

25 %

10 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.stmwivt.bayern.de/pdf/technologie/IuK-Notifizierung-AGFVO.pdf

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34717 (12/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

RIOJA

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14.

26071 Logroño (La Rioja)

www.ader.es

Název opatření podpory

Programa estratégico de comercio exterior. Ayudas a la FORMACION

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Orden no 6/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa estratégico de comercio exterior, en régimen de concesión directa

(Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Modification SA.32670

Doba trvání

22.3.2012-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 0,06 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2)

50 %

0 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=19-353375


Top