EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/192/06

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6659 – Bain/Sumitomo/Jupiter Shop Channel JV) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem Text s významem pro EHP

OJ C 192, 30.6.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 192/16


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6659 – Bain/Sumitomo/Jupiter Shop Channel JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2012/C 192/06

1.

Komise dne 22. června 2012 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Bain Capital Investors, LLC („Bain“, USA) a podnik Sumitomo Corporation („Sumitomo“, Japonsko) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií společnou kontrolu nad podnikem Jupiter Shop Channel Co., Ltd. („Shop“, Japonsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Bain: soukromé kapitálové investice ve většině odvětví, včetně informačních technologií, zdravotnictví, maloobchodu, spotřebitelského zboží a komunikací,

podniku Sumitomo: integrovaná obchodní společnost působící v různých odvětvích, jedná se například o kovové produkty, dopravní a stavební systémy, chemické produkty, nerostné zdroje, elektroniku, média, sítě a maloobchody zaměřené na životní styl,

podniku Shop: provoz japonského televizního kanálu zaměřeného na prodej zboží a internetového obchodu zejména pro japonské spotřebitele.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6659 – Bain/Sumitomo/Jupiter Shop Channel JV na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).


Top