EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/136/07

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem Text s významem pro EHP

OJ C 136, 11.5.2012, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 136/10


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2012/C 136/07

1.

Komise dne 2. května 2012 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky Solvay SA („Solvay“, Belgie) a Air Liquide International („Air Liquide“, Francie) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií kontrolu nad nově vzniklou společností vytvářející společný podnik („JV“, Belgie).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Solvay: mateřská společnost skupiny podniků, které působí v mezinárodním měřítku v oblasti výzkumu, vývoje, výroby, prodeje chemikálií a plastů a jejich uvádění na trh,

podniku Air Liquide: výroba a dodávky technických plynů a poskytování souvisejících služeb různým průmyslovým odvětvím,

podniku JV: financování, výstavba, provoz a obsluha zařízení na výrobu plynného fluoru, jež se nachází v areálu zákazníka či v jeho blízkosti a prostřednictvím plynovodu slouží pro dodávky plynu F2 zákazníkům z fotovoltaického průmyslu a z průmyslu vyrábějícího ploché obrazovky se sídlem převážně v Asii.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).


Top