EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XG1217(03)

Oznámení pro osoby, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2010/788/SZBP, prováděném prováděcím rozhodnutím Rady 2011/848/SZBP

OJ C 369, 17.12.2011, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/16


Oznámení pro osoby, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2010/788/SZBP, prováděném prováděcím rozhodnutím Rady 2011/848/SZBP

2011/C 369/04

RADA EVROPSKÉ UNIE,

Osobám uvedeným v příloze rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP, prováděného prováděcím rozhodnutím Rady 2011/848/SZBP (1), se dávají na vědomí níže uvedené informace.

Rada bezpečnosti OSN označila osoby, které by měly být zařazeny na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují opatření uložená podle bodů 13 a 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1596 (2005) a nově podle bodu 3 rezoluce č. 1952 (2010).

Dotčené osoby a subjekty mohou Výboru OSN zřízenému podle bodu 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1533 (2004) kdykoli předložit společně s veškerými podpůrnými dokumenty žádost, aby rozhodnutí o jejich zařazení na seznam OSN bylo znovu zváženo. Žádost se zasílá na tuto adresu:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Více informací na: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

V návaznosti na rozhodnutí OSN stanovila Rada Evropské unie, že osoby uvedené ve výše zmiňované příloze by měly být zařazeny na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2010/788/SZBP, prováděném prováděcím rozhodnutím Rady 2011/848/SZBP. Důvody pro určení dotčených osob jsou uvedeny v příslušných položkách v příloze rozhodnutí Rady.

Dotčené osoby se upozorňují, že mohou požádat příslušné orgány daného členského státu (daných členských států), jejichž kontaktní údaje jsou uvedeny v příloze II nařízení (ES) č. 1183/2005, o povolení použít zmrazené finanční prostředky na základní potřeby nebo konkrétní platby (viz článek 3 předmětného nařízení).

Dotčené osoby mohou na výše uvedenou adresu zaslat Radě společně s podpůrnými dokumenty žádost, aby rozhodnutí o jejich zařazení na výše uvedené seznamy bylo znovu zváženo.

Dotčené osoby se rovněž upozorňují, že mají možnost napadnout rozhodnutí Rady u Tribunálu Evropské unie v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 275 druhém pododstavci a čl. 263 čtvrtém a šestém pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie.


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2011, s. 83.


Top