EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/022/09

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.5950 – Munksjo/Arjowiggins (decor and abrasive businesses)) Text s významem pro EHP

OJ C 22, 22.1.2011, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/21


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.5950 – Munksjo/Arjowiggins (decor and abrasive businesses))

(Text s významem pro EHP)

2011/C 22/09

1.

Komise dne 17. ledna 2011 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 a na základě postoupení podle čl. 4 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Munksjö AB („Munksjö“, Švédsko) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií kontrolu nad částí podniku Arjowiggins SAS („Arjowiggins“, Francie).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Munksjö: výroba papírových výrobků s vysokou přidanou hodnotou v rámci šesti výrobních oblastí: dekorační papír, speciální drť, elektrotechnický papír, fólie Spantex, ochranný tenký papír a balící materiály Inpak,

podniku Arjowiggins: výroba kreativních a technických papírů. Aktiva společnosti Arjowiggins's, která jsou předmětem spojení, jsou dekorační papíry, ochranné tenké papíry, výtvarné a brusné papíry.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5950 – Munksjo/Arjowiggins (decor and abrasive businesses) na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).


Top