EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/022/08

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6073 – Daimler/Beiqi Foton Motor CO/Beijing Foton Daimler Automotive/JV) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem Text s významem pro EHP

OJ C 22, 22.1.2011, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/20


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6073 – Daimler/Beiqi Foton Motor CO/Beijing Foton Daimler Automotive/JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2011/C 22/08

1.

Komise dne 12. ledna 2011 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Daimler AG („Daimler“, Německo) a podnik Beiqi Foton Motor Co. Ltd („Foton“, Čína) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií v nově založené společnosti vytvářející společný podnik společnou kontrolu nad podnikem Beijing Foton Daimler Automotive Co. Ltd („BFDA“).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Daimler: vývoj, výroba a prodej automobilů (osobních vozidel, nákladních vozidel, dodávek, autobusů a užitkových vozidel); poskytování finančních služeb v automobilovém průmyslu, včetně financování, leasingu, pojištění a správy vozového parku,

podniku Foton: vývoj, výroba a prodej užitkových vozidel,

podniku BFDA: vývoj, výroba a prodej střednětonážních a těžkotonážních nákladních vozidel v Číně.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6073 – Daimler/Beiqi Foton Motor CO/Beijing Foton Daimler Automotive/JV na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).


Top