EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0709(04)

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

OJ C 156, 9.7.2009, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/9


Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

2009/C 156/07

Pomoc č.: XA 82/09

Členský stát: Španělsko

Region: Comunitat Valenciana

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Intercitrus

Právní základ: Propuesta de Resolución del expediente acogido a la linea «Promoción Agroalimentaria de los cítricos»

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 250 000 EUR

Maximální intenzita podpory: 100 %

Datum uskutečnění: Ode dne zveřejnění evidenčního čísla žádosti o vynětí na internetových stránkách Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise.

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: prosinec 2009

Cíl podpory: Účast na veletrzích; organizace fór pro výměnu znalostí mezi podniky; informační kampaně na propagaci pomerančů a klementinek, jejichž cílem je zvýšit spotřebu, s důrazem na nutriční hodnotu a příznivé účinky na zdraví, v žádném případě však nejsou uvedeny odkazy na podniky, značky či původ; propagační akce ve školách zaměřené na děti školního věku; přezkum vědeckých údajů a jejich analýza za účelem předložení návrhů na zařazení do seznamů, které jsou vypracovávány v rámci nařízení Společenství (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin; zlepšení znalostí o vývoji trhů. Způsobilé činnosti odpovídají činnostem uvedeným v článku 15 nařízení (ES) č. 1857/2006.

Dotčené/á odvětví: Malé a střední podniky v zemědělsko-potravinářském odvětví v regionu Comunitat Valenciana.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adresa internetových stránek: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/INTERCITRUS%202009.pdf

Další údaje: —

Generální ředitelka pro uvádění produktů na trh

Marta VALSANGIACOMO GIL

Pomoc č.: XA 96/09

Členský stát: Španělsko

Region: Comunitat Valenciana

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Consejo Regulador IGP Cítricos Valencianos.

Právní základ: Ayuda individual nominativa: Presupuestos de la Generalitat 2009

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 604 750,00 EUR.

Maximální míra podpory: 100 %

Datum uskutečnění: Ode dne zveřejnění evidenčního čísla žádosti o vynětí na internetových stránkách Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise.

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Prosinec 2009.

Cíl podpory: Organizace výstav, soutěží, veletrhů a fór na vzájemnou výměnu poznatků mezi podniky a účast na těchto akcích (způsobilé náklady jsou: pronájem pozemku, stánku či prostor, kde se prezentace uskuteční; poplatky za účast; cestovní náklady a náklady na publikace týkající se činnosti). Náklady na publikace (jako např. katalogy) v tištěné nebo elektronické podobě s informacemi o producentech působících ve stanovené oblasti nebo o producentech určitých výrobků za podmínky, že uvedené informace nebudou zavádějící a zájemci z řad výrobců budou mít stejné možnosti prezentace v těchto publikacích. Věcné informace o generických produktech, jejich nutričních výhodách a o jejich navrhovaném využití. Lze uvést původ produktu, pokud údaje ohledně původu přesně odpovídají referenčním údajům registrovaným u Evropského společenství (článek 15 odst. 2 písm. e) bod ii)).

Činnosti uvedené v článku 15 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006.

Dotčené/á odvětví: Malé a střední podniky v zemědělsko-potravinářském odvětví v regionu Comunitat Valenciana.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adresa internetových stránek: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/Consejo_Regulador_IGP_CITRICOS_VALENCIANOS.pdf

Další údaje: —

Generální ředitelka pro uvádění produktů na trh

Marta VALSANGIACOMO GIL

Pomoc č.: XA 99/09

Členský stát: Francie

Region: département de la Haute-Garonne

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Indemnisation des pertes entraînées par la fièvre catarrhale ovine (FCO) en Haute-Garonne: réduction des surcoûts de mise en «quarantaine» des jeunes bovins en surplus sur les exploitations.

Právní základ: Articles L 1511-2-5 et suivants du Code général des collectivités territoriales,

Ustanovení čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006,

Arrêté du 15 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 1er avril 2008 définissant les zones réglementées relatives à la fièvre catarrhale du mouton,

Rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti,

Délibération du Conseil général de la Haute-Garonne du 28 janvier 2009

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 1 milion EUR

Maximální míra podpory: Maximálně 100 %

Tato podpora by byla určena pouze pro zvířata, která vyhovují všem následujícím kritériím:

narodila se v zemědělském podniku mezi 1. lednem 2008 a 1. červnem 2008 a byla zaregistrovaná v departementu Haute-Garonne,

byla přítomna v zemědělském podniku po 22. srpnu 2008,

byla očkována proti sérotypům 1 a 8 katarální horečky ovcí

byla uvedena na trh před 1. březnem 2009.

Podpora je určená na pokrytí skutečných dodatečných nákladů na umístění mladého hovězího dobytka do karantény v rámci dvojího stropu 100 % dodatečných nákladů a 105 EUR na každé zvíře.

Minimální náklady na karanténu se odhadují na 161,44 EUR na období izolace 62 dnů s negativním nálezem virologického vyšetření) a 202,72 EUR na období izolace 81 dnů:

—   krmivo: 1,70 EUR/den

—   náklady na stelivo a veterinární péči: 0,42 EUR/den

—   náklady na odklad likvidity: 30 EUR/zvíře.

Náklady na 62 dnů:

= (1,70 + 0,42) × 62 + 30 = 161,44 EUR

náklady na 81 dnů

= (1,7 + 0,42) × 81 + 30 = 201,72 EUR

V prvním případě ponese chovatel náklady v minimální výši 56,44 EUR.

V druhém případě ponese chovatel náklady v minimální výši 96,72 EUR.

Datum uskutečnění: 27. březen 2009, ode dne zveřejnění registračního čísla žádosti o výjimku na internetových stránkách Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: do konce roku 2009

Cíl podpory: Vzhledem k tomu, že se departement Haute-Garonne stal:

20. června 2008 regulovanou oblastí pro sérotyp 8 katarální horečky ovcí,

a následně 22. srpna 2008 pro sérotypy 1 a 8 katarální horečky ovcí,

museli chovatelé z tohoto departementu ponechat mladý hovězí dobytek v zemědělských podnicích do té doby, než získal imunitu vůči tomuto onemocnění, avšak v rámci chovatelské praxe v departementu Haute-Garonne se na vývoz prodávají hubená zvířata (průměrně ve věku 5 měsíců).

Podpora ze strany dotyčného okresního úřadu (Conseil général de la Haute-Garonne) je určena na kompenzaci části dodatečných nákladů způsobených umístněním zvířat do karantény.

V souladu s národním programem boje proti katarální horečce ovcí a jako doplněk k různým opatřením přijatým na monitorování tohoto onemocnění umožní tato podpora jako výjimečné opatření chovatelům nést dodatečné náklady na umístění mladých zvířat hovězího dobytka samčího a samičího pohlaví do karantény. Karanténa byla v důsledku opakované izolace zvířat od 20. června 2008 a následně od 22. srpna 2008, a to rovněž v důsledku času potřebného na očkování a získání imunity s cílem umožnit vývoz zvířat, opodstatněná.

Všechna kritéria způsobilosti týkající se mladého hovězího dobytka, jakož i kumulativní charakter těchto kritérií způsobilosti, umožní zaručit, že je tato podpora zacílena výlučně na zvířata, která skutečně musela být umístěna do karantény.

Dotčené/á odvětví: odvětví hovězího dobytka

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Conseil général de la Haute-Garonne

1 boulevard de la Marquette

31090 Toulouse Cedex

FRANCE

Adresa internetových stránek: http://www.cg31.fr/upload/pdf_dadre_fco/aide_au_maintien_quarantaine_bovins.pdf


Top