EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XX0213(03)

Rozhodnutí č. 655 ze dne 23. října 2008 o zahájení řízení ve věci udělení povolení k vyhledávání a průzkumu ropy a zemního plynu – podzemních přírodních zdrojů podle čl. 2 odst. 1 bodu 3 zákona o podzemních přírodních zdrojích, v bloku 1-12 Kneža , v oblastech Vraca, Pleven, Loveč, Gabrovo a Veliko Tarnovo a oznámení týkající se plánovaného výběrového řízení ve věci udělení povolení

OJ C 36, 13.2.2009, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 36/9


ROZHODNUTÍ č. 655

ze dne 23. října 2008

o zahájení řízení ve věci udělení povolení k vyhledávání a průzkumu ropy a zemního plynu – podzemních přírodních zdrojů podle čl. 2 odst. 1 bodu 3 zákona o podzemních přírodních zdrojích, v bloku 1-12 „Kneža“, v oblastech Vraca, Pleven, Loveč, Gabrovo a Veliko Tarnovo a oznámení týkající se plánovaného výběrového řízení ve věci udělení povolení

(2009/C 36/09)

BULHARSKÁ REPUBLIKA

RADA MINISTRŮ

Podle čl. 5 bodu 2, čl. 42 odst. 1 bodu 1 a čl. 44 odst. 3 zákona o podzemních přírodních zdrojích ve spojení s čl. 4 odst. 2 bodem 16 a § 1 bodem 24а zákona o podzemních přírodních zdrojích

RADA MINISTRŮ PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

1)

Zahajuje se řízení o udělení povolení k vyhledávání a průzkumu surové ropy a zemního plynu v bloku 1-12 Kneža na plochu o rozloze 1 348,45 km2 se souřadnicemi bodů tak, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o vyhledávání a průzkumu, která je součástí dokumentace k výběrovému řízení.

2)

Oznamuje se, že povolení bude uděleno na základě výběrového řízení podle bodu 1.

3)

Lhůta povolení k vyhledávání a průzkumu se stanoví na 5 let ode dne, k němuž nabude účinnosti smlouva o vyhledávání a průzkumu, přičemž se toto období může prodloužit podle č. 31 odst. 3 zákona o podzemních přírodních zdrojích.

4)

Výběrové řízení ve věci udělení povolení podle bodu 1 se uskuteční 150. den od dne uveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie v budově Ministerstva hospodářství a energetiky na adrese ulice Triadica č. 8 v Sofii.

5)

Uzávěrka na opatření dokumentace k výběrovému řízení je v 17:00 hodin ve 120. den od data uveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

6)

Uzávěrka na předložení prohlášení o účasti na výběrovém řízení je v 17:00 hodin ve 130. den od data uveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

7)

Uzávěrka na předložení přihlášek do výběrového řízení je v 17:00 hodin ve 144. den od data uveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

8)

Výběrového řízení není třeba se zúčastnit osobně.

9)

Cena dokumentace k výběrovému řízení se stanoví na 500 BGN (leva). Dokumentaci k výběrovému řízení lze zakoupit v místnosti č. 802 Ministerstva hospodářství a energetiky, ul. Triadica č. 8 v během lhůty stanovené v bodě 5.

10)

Uchazeči musejí splňovat požadavky stanovené v čl. 23 odst. 1 zákona o podzemních přírodních zdrojích.

11)

Přihlášky uchazečů do výběrového řízení se budou posuzovat na základě navržených pracovních programů, nástrojů na ochranu životního prostředí a nástrojů odborného vzdělávání, bonusů, jakož i na základě jejich manažerských schopností a finančních možností.

12)

Jistota na účast na výběrovém řízení se stanoví na 10 000 BGN (leva) a měla by se uhradit na bankovní účet Ministerstva hospodářství a energetiky ve lhůtě podle bodu 6 tak, jak je uvedeno v dokumentaci k výběrovému řízení.

13)

Pokud uchazeč nebude připuštěn k výběrovému řízení, vrátí se mu jistota do 14 dní ode dne, kdy byl uchazeč o svém nepřipuštění.

14)

Jistota úspěšného uchazeče se nevrací, ale jistoty všech ostatních uchazečů se vrátí do 14 dní od uveřejnění rozhodnutí Rady ministrů o udělení povolení k vyhledávání a průzkumu v Úředním věstníku Bulharské republiky.

15)

Oznámení o účasti na výběrovém řízení a návrhy uchazečů ohledně podmínek výběrového řízení je třeba předložit Ministerstvu hospodářství a energetiky, ul. Triadica č. 8 v Sofii v bulharském jazyce v souladu s požadavky článku 46 zákona o podzemních přírodních zdrojích.

16)

Přihlášky musí být vypracovány v souladu s požadavky a podmínkami uvedenými v dokumentaci k výběrovému řízení.

17)

Výběrové řízení se uskuteční i tehdy, když k účasti bude připuštěn pouze jeden uchazeč.

18)

Ministr hospodářství a energetiky se zmocňuje k:

18.1

zaslání rozhodnutí k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, v Úředním věstníku Bulharské republiky a na internetových stránkách Rady ministrů;

18.2

jmenování výboru pro organizaci a vedení výběrového řízení.

19)

Opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí lze podat k Nejvyššímu správnímu soudu do 14 dní od jeho uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

předseda vlády

Sergej STANIŠEV

za generální sekretariát Rady ministrů

Sevdalin MAVROV

Za správnost:

vedoucí ředitelství úřadu vlády

Veselin DAKOV


Top