EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC1021(03)

Oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti určitých antidumpingových opatření

OJ C 266, 21.10.2008, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 266/15


Oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti určitých antidumpingových opatření

(2008/C 266/07)

1.

Podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 (1) o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, Komise oznamuje, že pokud nebude zahájen přezkum v souladu s následujícím postupem, pozbudou níže uvedená antidumpingová opatření platnost dnem uvedeným v tabulce níže.

2.   Postup

Výrobci ve Společenství mohou podat písemnou žádost o přezkum. Tato žádost musí obsahovat dostatečné důkazy, že pozbytí platnosti těchto opatření by pravděpodobně mělo za následek pokračování nebo opakování dumpingu a újmy.

Pokud by se Komise rozhodla dotyčná opatření přezkoumat, bude poté dovozcům, vývozcům, zástupcům země vývozu a výrobcům ve Společenství poskytnuta příležitost podat další důkazy, protidůkazy nebo připomínky k otázkám uvedeným v žádosti o přezkum.

3.   Lhůta

Výrobci ve Společenství mohou podat písemnou žádost o přezkum z výše uvedených důvodů tak, aby byla doručena Evropské komisi, generálnímu ředitelství pro obchod na adresu: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 04/92, B-1049 Brussels (2) kdykoli ode dne zveřejnění tohoto oznámení, avšak nejpozději tři měsíce před datem, které je uvedeno v tabulce níže.

4.

Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995.

Výrobek

Země původu nebo vývozu

Opatření

Odkaz

Datum pozbytí platnosti

Pstruh duhový

Faerské ostrovy

Antidumpingové clo

Nařízení Rady (ES) č. 437/2004 (Úř. věst. L 72, 11.3.2004, s. 23)

12. 3. 2009

Závazek

Nařízení Komise (ES) č. 1628/2003 (Úř. věst. L 232, 18.9.2003, s. 29) naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 117/2004 (Úř. věst. L 17, 24.1.2004, s. 4)


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Fax: (32-2) 295 65 05.


Top