EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/134/11

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.5062 – Sofinco/Saracen/Forso) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem Text s významem pro EHP

OJ C 134, 31.5.2008, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/40


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.5062 – Sofinco/Saracen/Forso)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 134/11)

1.

Komise dne 22. května 2008 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Sofinco S.A. („Sofinco“, Francie), dceřiná společnost v plném vlastnictví společnosti Crédit Agricole S.A. („CA“, Francie), a podnik Saracen HoldCo AB („Saracen“, Švédsko), dceřiná společnost v plném vlastnictví společnosti FCE Bank Plc kontrolovaná společností Ford Motor Company, získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií v nově založené společnosti vytvářející společný podnik společnou kontrolu nad podnikem Forso Nordic AB („Forso“, Švédsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Sofinco: spotřebitelské financování,

podniku CA: bankovnictví, soukromé bankovnictví, finanční služby, životní a neživotní pojištění,

podniku Saracen: holdingová společnost Ford Motor Company činná v oblasti výroby a prodeje motorových vozidel,

podniku Forso: finanční a administrativní služby.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5062 – Sofinco/Saracen/Forso na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1. 2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.


Top