EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0216(06)

Zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

OJ C 43, 16.2.2008, p. 31–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 43/31


Zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

(2008/C 43/11)

Toto zveřejnění uděluje právo vznést námitku podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 (1). Vznesené námitky musí Komise obdržet do šesti měsíců od tohoto zveřejnění.

ŽÁDOST O ZMĚNU

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

Žádost o změnu podle článku 9 a čl. 17 odst. 2

„CHASSELAS DE MOISSAC“ nebo „CHASSELAS DORÉ DE MOISSAC“ nebo „MOISSAC“

č. ES: FR/PDO/117/0140/02.10.2003

CHOP ( X ) CHZO ( )

Požadovaná(é) změna(y)

1.   Položka specifikace produktu:

X

Název produktu

X

Popis produktu

Image

Zeměpisná oblast

X

Důkaz původu

X

Metoda produkce

Image

Souvislost

X

Označování

X

Vnitrostátní požadavky

2.   Změna(y):

Název: Chasselas de Moissac. Zvolen byl nejčastěji používaný a nejznámější název.

Tentýž produkt se tedy již nemůže nadále objevovat pod různými názvy, čímž se vyloučí záměna pro spotřebitele.

Popis: Čerstvé nebo dlouhodobě skladované stolní hrozny. Hrozen je volný, rovnoměrně hustý, zlatavé barvy, o minimální délce 12 cm a minimální hmotnosti 100 gramů. Hrozny nesmí být pomačkané, nedozrálé, poškozené nebo napadené. Ojínění bobule zůstává zachované, semena jsou při pohledu proti světlu dobře rozeznatelná a třapina je mohutná.

Obsah cukru je nejméně 160 g/l, kromě výjimečných klimatických situací, kdy může být pro danou sklizeň tento ukazatel snížen, avšak nikoli pod 150 g/l. Vyzrálost je dosažena, když je poměr cukru a kyselin nejméně 25.

Povinně se provádí úprava, probírka (cizelování) a balení hroznů.

Popis produktu byl zjednodušen a zároveň upřesněn, aby se odstranily nejvíce subjektivní termíny, čímž se snižuje riziko výkladu.

Důkaz původu: Hrozny jsou sledovány od sklizně až po zabalení.

Hrozny pocházejí výhradně z vinic, které byly v rámci zeměpisné oblasti vymezeny útvary INAO a nezávislými znalci. Tyto vinice musí splňovat zeměpisná, půdní a klimatická kritéria týkající se umístění parcel. Všechny vyhovující vinice jsou zaevidovány útvary INAO.

Nárok na označení mají pouze hrozny vypěstované na těchto vinicích.

Každý producent kromě toho vyplňuje roční prohlášení způsobilosti, které zasílá útvarům INAO. Toto prohlášení obsahuje závazek, že bude dodržovat podmínky produkce označení, a uvádí referenční údaje o parcelách určených k produkci CHOP Chasselas de Moissac pro příslušnou sklizeň.

Tento dokument umožňuje vymezit parcely vyhrazené na produkci CHOP pro danou sklizeň a sledovat zejména jejich výnos.

Každý producent musí vést denní záznamy o vstupu hroznů do provozu probírky a balení a o výstupu zabalených hroznů. Uvádí se v nich objemy sklizně spolu s příslušnými parcelami s rozlišením hroznů určených na dlouhodobé uskladnění a rovněž počet připravených balení podle druhu balení, hrozny pocházející z dlouhodobého uskladnění a použitá čísla identifikačních značek. Tyto záznamy jsou kontrolním orgánům k dispozici.

Co se týče produktu, provádějí se analytické a organoleptické zkoušky na vzorcích odebraných ze zabalených šarží. Jejich účelem je zjišťování kvality a typických vlastností produktů určených k prodeji pod označením „Chasselas de Moissac“.

Všechna balení, v nichž jsou hrozny uváděny na trh, identifikuje identifikační značka, která je pro „Chasselas de Moissac“ specifická a kterou schvalují útvary INAO.

Metoda produkce: Hrozny, které pocházejí z vymezených vinic, se sklízejí, upravují a balí ve vymezené zeměpisné oblasti.

Povolena je pouze odrůda Chasselas B. Vinice je vedena systémem jednoramenného nebo dvouramenného pěstitelského tvaru. Pro dosažení kvality produkce se u každé nové výsadby hustota výsadby a spon přizpůsobují způsobu vedení (minimální počet keřů 3 300 na hektar při maximální šířce meziřadí 3 metry při jednoramenném vedení a minimální hustota 2 500 keřů na hektar při maximální šířce meziřadí 3,5 metru při dvouramenném vedení). Provedení hustoty a sponu musí odpovídat ustanovením článku 5 vyhlášky o CHOP „Chasselas de Moissac“.

Povolené způsoby řezu jsou jednoduchý nebo dvojitý Guyotův řez. Počet oček na hektar je nejvýše 55 000 v jednoramenném pěstitelském tvaru a 60 000 v dvouramenném pěstitelském tvaru. Je předepsané rozmístit hrozny (tzv. nasazení hroznů) na keři volně a s dostatkem provzdušnění. To umožňuje optimální vyzrálost hroznů.

Mladé vinice mohou nárokovat produkci hroznů způsobilých k označení původu až od 2. roku následujícího po roce, v němž byla réva vysazena před 1. srpnem.

Zavlažování bez přídavku hnojiv je dovoleno až po nasazování plodů.

Výnos vymezených parcel určených k produkci CHOP Chasselas de Moissac je stanoven na dvou úrovních (na úrovni hospodářství a na úrovni parcely): celkový maximální průměrný výnos na hospodářství: 14 t/ha; maximální průměrný výnos CHOP na hospodářství: 13 t/ha; maximální celkový výnos na parcelu: 16 t/ha. Nicméně v případě výjimečné klimatické situace se u dané sklizně může maximální celkový výnos na parcelu měnit, přičemž ovšem nesmí překročit konečný výnos 18 t/ha a nesmí se změnit průměrné výnosy hospodářství. V žádném případě se v rámci jednoho hospodářského roku tato odchylka nesmí kumulovat s odchylkou týkající se obsahu cukru.

Sklizeň se provádí ručně a opakovaně.

Hrozny lze dlouhodobě uskladnit po odstranění bobulí poškozených při sklizni a po urychlené přepravě na místo uskladnění v nádobách vhodných k zachování vlastností produktu. Tyto necizelované hrozny jsou následně po přepravě na místo uskladnění rychle zchlazeny a pak dlouhodobě uskladněny v hermetickém obalu v chladírně při řízeném ovzduší, teplotě a vlhkosti. Po 31. lednu roku, který následuje po jejich sklizni, tyto hrozny již nelze uvádět na trh pod chráněným označením původu „Chasselas de Moissac“.

Z vinice, kde se provádí sklizeň, do provozu probírky a balení jsou hrozny, včetně hroznů určených na dlouhodobé uskladnění, přepravovány za podmínek, které umožňují optimální uchování charakteristických vlastností produktu, zejména ojínění bobulí.

Úprava hroznů, včetně hroznů z dlouhodobého uskladnění, se provádí v provozu probírky a balení. Hrozen se jemně cizeluje, aby se odstranily nevyhovující bobule. Připravené hrozny musí odpovídat popisu hroznového vína.

Každý producent musí mít provoz probírky a balení a případně i nezbytné zařízení k dlouhodobému uskladnění hroznů, pokud se tento postup používá.

Po probírce se hrozny okamžitě zabalí do obalů vhodných k zachování charakteristických vlastností a jakosti produktu. Hrozny jsou tak vystaveny minimální manipulaci.

Všechna tato ustanovení jsou na jedné straně konkretizací praktických postupů, které již dříve existovaly a nebyly dosud kodifikovány, a na druhé straně vyjadřují přání skupiny žadatelů o upřesnění nedostatků specifikace označení původu.

Označování: Označení na jednotlivém balení obsahuje:

název chráněného označení původu „Chasselas de Moissac“, který je napsán nejméně stejně velkým písmem jako největší použité písmo,

nápis „chráněné označení původu“ nebo „CHOP“,

jméno producenta.

Každé jednotlivé balení má identifikační systém, obsahující pořadové číslo, které schválí útvary INAO a vydává orgán schválený tímto ústavem. Tento identifikační systém může být použit jako základ pro označení etiketou.

Kromě označení etiketou se musí název označení původu „Chasselas de Moissac“ a nápis „Chráněné označení původu“ nebo „CHOP“ uvádět i na doprovodných dokumentech a fakturách.

Vnitrostátní požadavky: Vyhláška o CHOP „Chasselas de Moissac“.

AKTUALIZOVANÝ PŘEHLED

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

„CHASSELAS DE MOISSAC“

č. ES: FR/PDO/117/0140/02.10.2003

CHOP ( X ) CHZO ( )

Tento přehled obsahuje hlavní body specifikace produktu pro informační účely.

1.   Příslušný orgán členského státu:

Název:

Institut National des Appellations d'Origine

Adresa:

51, rue d'Anjou

F-75008 Paris

Tel.:

(33) 153 89 80 00

Fax:

(33) 142 25 57 97

E-mail:

info@inao.gouv.fr

2.   Skupina:

Název:

Syndicat de défense du Chasselas de Moissac AOC

Adresa:

1, promenade Sancert

F-82200 Moissac

Tel.:

(33) 563 04 01 78

Fax:

(33) 563 04 11 21

E-mail:

Složení:

producenti/zpracovatelé ( X ) ostatní ( )

3.   Druh produktu:

Třída 1.6 – Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

4.   Specifikace:

(přehled požadavků podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006)

4.1   Název: „Chasselas de Moissac“

4.2   Popis: Čerstvé nebo dlouhodobě skladované stolní hrozny. Hrozen je volný, rovnoměrně hustý, zlatavé barvy, o minimální délce 12 cm a minimální hmotnosti 100 gramů. Hrozny nesmí být pomačkané, nedozrálé, poškozené nebo napadené. Ojínění bobule zůstává zachované, semena jsou při pohledu proti světlu dobře rozeznatelná a třapina je mohutná.

Obsah cukru je nejméně 160 g/l, kromě výjimečných klimatických situací, kdy může být pro danou sklizeň tento ukazatel snížen, avšak nikoli pod 150 g/l. Vyzrálost je dosažena, když je poměr cukru a kyselin nejméně 25.

Povinně se provádí úprava, probírka a balení hroznů.

4.3   Zeměpisná oblast: Oblast Bas Quercy, tj. několik kantonů departementů Tarn-et-Garonne a Lot.

4.4   Důkaz původu: Hrozny jsou sledovány od sklizně až po zabalení.

Hrozny pocházejí výhradně z vinic, které byly v rámci zeměpisné oblasti vymezeny útvary INAO a nezávislými znalci. Tyto vinice musí splňovat zeměpisná, půdní a klimatická kritéria týkající se umístění parcel. Všechny vyhovující vinice jsou zaevidovány útvary INAO.

Nárok na označení mají pouze hrozny vypěstované na těchto vinicích.

Každý producent kromě toho vyplňuje roční prohlášení způsobilosti, které zasílá útvarům INAO. Toto prohlášení obsahuje závazek, že bude dodržovat podmínky produkce označení, a uvádí referenční údaje o parcelách určených k produkci CHOP Chasselas de Moissac pro příslušnou sklizeň.

Tento dokument umožňuje vymezit parcely vyhrazené na produkci CHOP pro danou sklizeň a sledovat zejména jejich výnos.

Každý producent musí vést denní záznamy o vstupu hroznů do provozu probírky a balení a o výstupu zabalených hroznů. Uvádí se v nich objemy sklizně spolu s příslušnými parcelami s rozlišením hroznů určených na dlouhodobé uskladnění a rovněž počet připravených balení podle druhu balení, hrozny pocházející z dlouhodobého uskladnění a použitá čísla identifikačních značek. Tyto záznamy jsou kontrolním orgánům k dispozici.

Co se týče produktu, provádějí se analytické a organoleptické zkoušky na vzorcích odebraných ze zabalených šarží. Jejich účelem je zjišťování jakosti a typických vlastností produktů určených k prodeji pod označením „Chasselas de Moissac“.

Všechna balení, v nichž jsou hrozny uváděny na trh, identifikuje identifikační značka, která je pro „Chasselas de Moissac“ specifická a kterou schvalují útvary INAO.

4.5   Metoda produkce: Hrozny, které pocházejí z vymezených vinic, se sklízejí, upravují a balí ve vymezené zeměpisné oblasti.

Povolena je pouze odrůda Chasselas B. Vinice je vedena systémem jednoramenného nebo dvouramenného pěstitelského tvaru. Pro dosažení kvality produkce se u každé nové výsadby hustota výsadby a spon přizpůsobují způsobu vedení (minimální počet keřů 3 300 na hektar při maximální šířce meziřadí 3 metry při jednoramenném vedení a minimální hustota 2 500 keřů na hektar při maximální šířce meziřadí 3,5 metru při dvouramenném vedení). Provedení hustoty a sponu musí odpovídat ustanovením článku 5 vyhlášky o CHOP „Chasselas de Moissac“.

Povolené způsoby řezu jsou jednoduchý nebo dvojitý Guyotův řez. Počet oček na hektar je nejvýše 55 000 v jednoramenném pěstitelském tvaru a 60 000 v dvouramenném pěstitelském tvaru. Je předepsané rozmístit hrozny (tzv. nasazení hroznů) na keři volně a s dostatkem provzdušnění. To umožňuje optimální vyzrálost hroznů.

Mladé vinice mohou nárokovat produkci hroznů způsobilých k označení původu až od 2. roku následujícího po roce, kdy byla réva vysazena před 1. srpnem.

Zavlažování bez přídavku hnojiv je dovoleno až po nasazování plodů.

Výnos vymezených parcel určených k produkci CHOP Chasselas de Moissac je stanoven na dvou úrovních (na úrovni hospodářství a na úrovni parcely): celkový maximální průměrný výnos na hospodářství: 14 t/ha; maximální průměrný výnos CHOP na hospodářství: 13 t/ha; maximální celkový výnos na parcelu: 16 t/ha. Nicméně v případě výjimečné klimatické situace se u dané sklizně může maximální celkový výnos na parcelu měnit, přičemž ovšem nesmí překročit konečný výnos 18 t/ha a nesmí se změnit průměrné výnosy hospodářství. V žádném případě se v rámci jednoho hospodářského roku tato odchylka nesmí kumulovat s odchylkou týkající se obsahu cukru.

Sklizeň se provádí ručně a opakovaně.

Hrozny lze dlouhodobě uskladnit po odstranění bobulí poškozených při sklizni a po urychlené přepravě na místo uskladnění v nádobách vhodných k zachování vlastností produktu. Tyto necizelované hrozny jsou následně po přepravě na místo uskladnění rychle zchlazeny a pak dlouhodobě uskladněny v hermetickém obalu v chladírně při řízeném ovzduší, teplotě a vlhkosti. Po 31. lednu roku, který následuje po jejich sklizni, tyto hrozny již nelze uvádět na trh pod chráněným označením původu „Chasselas de Moissac“.

Z vinice, kde se provádí sklizeň, do provozu probírky a balení jsou hrozny, včetně hroznů určených na dlouhodobé uskladnění, přepravovány za podmínek, které umožňují optimální uchování charakteristických vlastností produktu, zejména ojínění bobulí.

Úprava hroznů, včetně hroznů z dlouhodobého uskladnění, se provádí v provozu probírky a balení. Hrozen se jemně cizeluje, aby se odstranily nevyhovující bobule. Připravené hrozny musí odpovídat popisu hroznového vína.

Každý producent musí mít provoz probírky a balení a případně i nezbytné zařízení k dlouhodobému uskladnění hroznů, pokud se tento postup používá.

Po probírce se hrozny okamžitě zabalí do obalů vhodných k zachování charakteristických vlastností a jakosti produktu. Hrozny jsou tak vystaveny minimální manipulaci a zachová se ojínění bobulí. Balení se provádí ve zvláštních provozech probírky a balení, které se nacházejí v blízkosti místa sklizně. Balení ve vymezené oblasti tak nejen umožní zachovat charakteristické vlastnosti produktu, ale rovněž umožňuje lepší sledovatelnost. Kromě toho zabraňuje poškození hroznů nebo jejich záměně s jinými.

4.6   Souvislost: Oblast Bas Quercy se vyznačuje typickými geologickými, agrologickými a klimatickými vlastnostmi. Vymezení parcel vyhrazuje produkci chasselas nejpříznivější půdy: křemičito-jílovité, písčité a dobře odvodněné půdy a odvápněné jílovito-písčité půdy. Klimatické podmínky, malé teplotní změny a hlavně dlouhá období hezkého počasí na podzim umožňují dobrou vyzrálost hroznů.

Pro tuto produkci jsou příznivé dva další druhy půdy, na jedné straně dostatečně hluboká a kamenitá černozem nebo šedozem náhorních planin; na druhé straně jílovito-vápenité svahové sutě na úbočích dostatečně otevřených údolí.

4.7   Kontrolní subjekt:

Název:

Institut National des Appellations d'Origine

Adresa:

51, Rue d'Anjou

F-75008 Paris

Tel.:

(33) 153 89 80 00

Fax:

(33) 142 25 57 97

E-mail:

info@inao.gouv.fr

Název:

D.G.C.C.R.F

Adresa:

59, Bd V. Auriol

F-75703 Paris Cedex 13

Tel.:

(33) 144 87 17 17

Fax:

(33) 144 97 30 37

E-mail:

C3@dgccrf.finances.gouv.fr

4.8   Označování: Označení na jednotlivém balení obsahuje:

název chráněného označení původu „Chasselas de Moissac“, který je napsán nejméně stejně velkým písmem jako největší použité písmo,

nápis „Chráněné označení původu“ nebo „CHOP“,

jméno producenta.

Každé jednotlivé balení má identifikační systém, obsahující pořadové číslo, které schválí útvary INAO a vydává orgán schválený tímto ústavem. Tento identifikační systém může být použit jako základ pro označení etiketou.

Kromě označení etiketou se musí název označení původu „Chasselas de Moissac“ a nápis „Chráněné označení původu“ nebo „CHOP“ uvádět i na doprovodných dokumentech a fakturách.


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.


Top