EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/043/09

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4999 – Heineken/Scottish & Newcastle assets) Text s významem pro EHP

OJ C 43, 16.2.2008, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 43/29


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.4999 – Heineken/Scottish & Newcastle assets)

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 43/09)

1.

Komise dne 12. února 2008 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Heineken International B.V. („Heineken“, Nizozemsko) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady kontrolu nad částmi podniku Scottish & Newcastle plc („S&N assets“, Spojené království) na základě veřejné nabídky na koupi akcií zveřejněné dne 25. ledna 2008.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Heineken: výroba a distribuce piva a jiných nápojů,

podniku S&N assets: výroba a distribuce piva a jiných nápojů v provozovnách v Belgii, Finsku, Indii, Irsku, Portugalsku, Spojeném království a USA.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.4999 – Heineken/Scottish & Newcastle assets na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


Top