EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/244/03

Předběžné oznámení o spojení podniků (Případ č.j. COMP/M.3569 – WENDEL INVESTISSEMENT/BUREAU VERITAS)Text s významem pro EHP

Úř. věst. C 244, 1.10.2004, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 244/18


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Případ č.j. COMP/M.3569 – WENDEL INVESTISSEMENT/BUREAU VERITAS)

(2004/C 244/03)

(Text s významem pro EHP)

1.

Komise obdržela dne 23. září 2004 oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Wendel Investissement („Wendel“, Francie) ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady získává na základě nákupu akcií kontrolu nad celým podnikem Bureau Veritas S.A. („Bureau Veritas“, Francie), který je v současné době společně kontrolován Wendel and Poincaré Investissements.

2.

Předmět podnikání příslušných podniků je:

podniku Wendel: investiční holding, který kontroluje zvláště Legrand, Wheelabrator Allevard, Oranje-Nassau a Stallergènes

podniku Bureau Veritas: certifikace, klasifikace a kontrola kvality.

3.

Komise po předběžném přezkoumání zjistila, že se na oznamované transakci vztahuje nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá dotčené třetí strany, aby Komisi předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (+32 2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou, s uvedením čísla jednacího COMP/M.3569 – WENDEL INVESTISSEMENT/BUREAU VERITAS, na následující adresu:

Evropská komise

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž

Evidence fúzí

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


Top