EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AP0433

Technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (přepracované znění) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (přepracované znění) (KOM(2008)0100 — C6-0094/2008 — 2008/0044(COD))
P6_TC1-COD(2008)0044 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. září 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/ …/ES o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (přepracované znění)

OJ C 8E , 14.1.2010, p. 131–131 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 8/131


Úterý 23. září 2008
Technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (přepracované znění) ***I

P6_TA(2008)0433

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (přepracované znění) (KOM(2008)0100 — C6-0094/2008 — 2008/0044(COD))

2010/C 8 E/33

(Postup spolurozhodování — přepracování)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0100),

s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 71 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0094/2008),

s ohledem na dopis zástupce Rady ze dne 3. září 2008, ve kterém byl obsažen závazek, že návrh bude přijat v pozměněném znění v souladu s čl. 251 odst. 2 druhým pododstavcem, první odrážkou Smlouvy o ES,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů (1),

s ohledem na články 80a a 51 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6-0299/2008),

A.

vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějších aktů spolu s těmito změnami, je návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.

schvaluje pozměněný návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.

vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


(1)  Úř. věst. C 77, 28. 3. 2002, s. 1.


Úterý 23. září 2008
P6_TC1-COD(2008)0044

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. září 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/…/ES o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (přepracované znění)

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2009/40/ES.)


Top