Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Financování vojenských a obranných operací Evropské unie (Athena)

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Financování vojenských a obranných operací Evropské unie (Athena)

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/528 – financování společných nákladů operací EU v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (Athena)

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ RADY?

Vytváří mechanismus pro správu financování společných nákladů operací EU v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (Athena).

Athena je nezisková organizace, která má potřebnou způsobilost k právům a právním úkonům, mimo jiné k uzavírání smluv a k vystupování před soudem.

KLÍČOVÉ BODY

Rozhodovacím orgánem Athena je zvláštní výbor složený z jednoho zástupce z každé z 27 zemí EU, které přispívají na financování vojenských operací EU (Dánsko se činností EU, které mají vliv na obranu, neúčastní).

Ve zvláštním výboru existují 3 řídící orgány:

správce, který sestavuje a předkládá zvláštnímu výboru veškeré návrhy rozpočtu a zabezpečuje uplatňování rozhodnutí zvláštního výboru,

velitel operace, který mimo jiné zasílá správci své návrhy na výdaje, a

účetní.

Toto rozhodnutí definuje způsobilé náklady společného financování Atheny v závislosti na fázi operace, které jsou definovány v jeho přílohách:

příloha I: společné náklady, které nese Athena bez ohledu na dobu jejich vzniku,

příloha II: společné operativní náklady související s přípravnou fází operace (např. průzkumné mise, pohotovostní záchranné evakuace, nemůže-li být lékařské ošetření poskytnuto na místě), a

příloha III: náklady související s aktivní fází operací atd. Jedná se o náklady na velitelství operací vedených EU, náklady na dopravu, kasárna a ubytování, komunikace apod.

Správce každý rok sestavuje a předkládá zvláštnímu výboru návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok. Tento návrh se připravuje ve spolupráci s veliteli jednotlivých operací. Musí obsahovat odhad příjmů potřebných k pokrytí výdajů a prostředky na krytí:

společných nákladů vzniklých při přípravě operací,

nákladů na probíhající nebo plánované operace.

Mezi operace financované z mechanismu Athena patří:

EUFOR ALTHEA v Bosně a Hercegovině

EUNAVFOR ATALANTA (Africký roh)

EUMAM RCA (Středoafrická republika).

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 27. března 2015.

KONTEXT

Rada EU přijala první dokument (10155/02) o financování operací na řešení krizí vedených EU v roce 2002. Na základě rozhodnutí 2004/197/SZBP vznikl mechanismus Athena. Toto rozhodnutí bylo několikrát pozměněno, až bylo nakonec v roce 2015 nahrazeno rozhodnutím (SZBP) 2015/528.

Athena – financování bezpečnostních a obranných vojenských operací na internetové stránce Rady Evropské unie.

AKT

Rozhodnutí Rady (SBZP) 2015/528 ze dne 27. března 2015 o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (Athena) a o zrušení rozhodnutí 2011/871/SZBP (Úř. věst. L 84, 28.3.2015, s. 39–63)

Poslední aktualizace 16.11.2015

Top