EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropský rok pro rozvoj (2015)

Evropská unie (EU) je největším dárcem oficiální rozvojové pomoci na světě. Navzdory tomuto silnému závazku občané EU často postrádají informace o rozvojové spolupráci. Rok 2015 bude Evropským rokem pro rozvoj, aby se zvýšilo povědomí v této oblasti.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 472/2014/EU ze dne 16. dubna 2014 o Evropském roku pro rozvoj (2015)

PŘEHLED

Přibližně 1,3 miliardy lidí stále ještě žije v extrémní příjmové chudobě a potřeby pro lidský rozvoj mnoha dalších nejsou dosud uspokojeny.

Rok 2015, který je posledním rokem pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí, je považován za jedinečnou příležitost zhodnotit tyto mezinárodní závazky společně s hlavními výsledky rozvojové politiky EU. Evropský rok pro rozvoj v roce 2015 nabízí příležitost k předvedení hlavních provedených evropských politik.

ZVÝŠENÍ POVĚDOMÍ VEŘEJNOSTI

Hlavní cíle Evropského roku pro rozvoj 2015 jsou tyto:

  • informovat evropské občany o rozvojové spolupráci EU a zdůraznit přitom výsledky, jichž EU spolu s členskými státy dosáhla;
  • podporovat přímé zapojení občanů a organizací EU do rozvojové spolupráce;
  • zvýšit informovanost o přínosech rozvojové spolupráce EU nejen z hlediska příjemců rozvojové pomoci Unie, ale také občanů EU a podpořit smysl pro společnou odpovědnost a solidaritu se zeměmi mimo EU.

EU A VNITROSTÁTNÍ AKCE

Evropský rok pro rozvoj 2015 se zaměří na rozsáhlou informační a komunikační kampaň pořádanou v celé Unii, která bude nasměrována na cílové skupiny, jako jsou mladí lidé, a bude doplněna o akce prováděné členskými státy (například akce na podporu debaty, výměny informací a sdílení zkušeností a správné praxe).

Akce prováděné EU i jednotlivými zeměmi budou zahrnovat občany, mládežnické organizace, sociální partnery, soukromý sektor a případně vnitrostátní a místní orgány.

PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ PODPORA EU

Přímá a nepřímá podpora EU bude nabízena ve formě grantů (v konkrétních případech kryjících až 80 % finančních nákladů aktivit) nebo práva používat specifické logo Evropského roku pro rozvoj 2015 pro akce a opatření realizované v souvislosti s tímto evropským rokem.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí (EU) č. 472/2014/EU

29. 5. 2014

-

Úř. věst. L 136 ze dne 9. 5. 2014

Poslední aktualizace: 30.06.2014

Top