Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropský rok pro rozvoj (2015)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Evropský rok pro rozvoj (2015)

Evropská unie (EU) je největším dárcem oficiální rozvojové pomoci na světě. Navzdory tomuto silnému závazku občané EU často postrádají informace o rozvojové spolupráci. Rok 2015 bude Evropským rokem pro rozvoj, aby se zvýšilo povědomí v této oblasti.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 472/2014/EU ze dne 16. dubna 2014 o Evropském roku pro rozvoj (2015)

PŘEHLED

Přibližně 1,3 miliardy lidí stále ještě žije v extrémní příjmové chudobě a potřeby pro lidský rozvoj mnoha dalších nejsou dosud uspokojeny.

Rok 2015, který je posledním rokem pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí, je považován za jedinečnou příležitost zhodnotit tyto mezinárodní závazky společně s hlavními výsledky rozvojové politiky EU. Evropský rok pro rozvoj v roce 2015 nabízí příležitost k předvedení hlavních provedených evropských politik.

ZVÝŠENÍ POVĚDOMÍ VEŘEJNOSTI

Hlavní cíle Evropského roku pro rozvoj 2015 jsou tyto:

  • informovat evropské občany o rozvojové spolupráci EU a zdůraznit přitom výsledky, jichž EU spolu s členskými státy dosáhla;
  • podporovat přímé zapojení občanů a organizací EU do rozvojové spolupráce;
  • zvýšit informovanost o přínosech rozvojové spolupráce EU nejen z hlediska příjemců rozvojové pomoci Unie, ale také občanů EU a podpořit smysl pro společnou odpovědnost a solidaritu se zeměmi mimo EU.

EU A VNITROSTÁTNÍ AKCE

Evropský rok pro rozvoj 2015 se zaměří na rozsáhlou informační a komunikační kampaň pořádanou v celé Unii, která bude nasměrována na cílové skupiny, jako jsou mladí lidé, a bude doplněna o akce prováděné členskými státy (například akce na podporu debaty, výměny informací a sdílení zkušeností a správné praxe).

Akce prováděné EU i jednotlivými zeměmi budou zahrnovat občany, mládežnické organizace, sociální partnery, soukromý sektor a případně vnitrostátní a místní orgány.

PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ PODPORA EU

Přímá a nepřímá podpora EU bude nabízena ve formě grantů (v konkrétních případech kryjících až 80 % finančních nákladů aktivit) nebo práva používat specifické logo Evropského roku pro rozvoj 2015 pro akce a opatření realizované v souvislosti s tímto evropským rokem.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí (EU) č. 472/2014/EU

29. 5. 2014

-

Úř. věst. L 136 ze dne 9. 5. 2014

Poslední aktualizace: 30.06.2014

Top