EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CO0110

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 19. července 2012.
Kasační opravný prostředek – Řízení o předběžných opatřeních – Omezující opatření vůči Sýrii – Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů – Návrh na odklad provádění a na nařízení předběžných opatření – Nedostatek naléhavosti – Neexistence vážné a nenapravitelné újmy.
Věc C–110/12 P(R).

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:507

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 19. července 2012 –
Akhras v. Rada

(Věc C–110/12 P(R))

„Kasační opravný prostředek – Řízení o předběžných opatřeních – Omezující opatření vůči Sýrii – Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů – Návrh na odklad provádění a na nařízení předběžných opatření – Nedostatek naléhavosti – Neexistence vážné a nenapravitelné újmy“

1.                     Řízení o předběžných opatřeních – Odklad provádění – Předběžná opatření – Podmínky přiznání – Fumus boni juris – Naléhavost – Vážná a nenapravitelná újma – Kumulativní charakter – Pořadí přezkumu a způsob ověřování – Posuzovací pravomoc soudce příslušného pro rozhodování o předběžných opatřeních (Články 278 SFEU a 279 SFEU; jednací řád Tribunálu, čl. 104 odst. 2) (viz body 21–23)

2.                     Řízení o předběžných opatřeních – Odklad provádění – Podmínky přiznání – Naléhavost – Vážná a nenapravitelná újma – Žádost o odklad založená na ustanovení o zohlednění účinků rozsudku o zrušení nařízení od okamžiku zamítnutí kasačního opravného prostředku – Žádost neopodstatněná při neexistenci uvedené újmy (Článek 278 SFEU; statut Soudního dvora, čl. 60 druhý pododstavec) (viz body 27–28)

3.                     Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Chybné posouzení skutkového stavu – Nepřípustnost – Přezkum posouzení skutkového stavu a důkazů Soudním dvorem – Vyloučení s výjimkou případu zkreslení (Článek 256 SFEU; statut Soudního dvora, čl. 58, první pododstavec) (viz body 33–34)

4.                     Řízení o předběžných opatřeních – Odklad provádění – Podmínky přiznání – Naléhavost – Vážná a nenapravitelná újma – Důkazní břemeno – Újma vyvolaná opatřeními o zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů – Skutečnosti, které mohou prokázat tuto újmu (Článek 278 SFEU; jednací řád Tribunálu, čl. 104 odst. 2) (viz body 42–51)

5.                     Řízení o předběžných opatřeních – Podmínky přípustnosti – Žaloba – Formální požadavky – Popis žalobních důvodů odůvodňující na první pohled přiznání požadovaných opatření (Články 278 SFEU a 279 SFEU; jednací řád Tribunálu, čl. 104 odst. 2) (viz body 55–56)

6.                     Řízení o předběžných opatřeních – Řízení – Účelnost slyšení účastníků řízení – Posuzovací pravomoc soudce příslušného pro rozhodování o předběžných opatřeních (Články 278 SFEU a 279 SFEU; jednací řád Tribunálu, čl. 105 odst. 2) (viz body 57–59)

Předmět

Kasační opravní prostředek podaný proti usnesení předsedy Tribunálu ze dne 12. prosince 2011, T–579/11 R, Akhras v. Rada, kterým byl zamítnut návrh na nařízení předběžných opatření a na odklad provádění rozhodnutí Rady 2011/522/SZBP ze dne 2. září 2011, kterým se mění rozhodnutí 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 228, s. 16), nařízení Rady (EU) č. 878/2011 ze dne 2. září 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii (Úř. věst. L 228, s. 1), rozhodnutí Rady 2011/628/SZBP ze dne 23. září 2011, kterým se mění rozhodnutí 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 247, s. 17), a nařízení Rady (EU) č. 1011/2011 ze dne 13. října 2011, kterým se mění nařízení č. 442/2011 (Úř. věst. L 269, s. 18), a to v rozsahu, v němž se uvedené předpisy vztahují na žalobce

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

T. Akhrasovi se ukládá náhrada nákladů řízení.

Top