Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0090

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 22. září 2011.
Evropská komise proti Španělskému království.
Nesplnění povinnosti státem - Směrnice o stanovištích - Ochrana přírodních stanovišť - Volně žijící živočichové a planě rostoucí rostliny - Článek 4 odst. 4 a čl. 6 odst. 1 a 2 - Stanovení priorit pro zvláštní oblasti ochrany a vhodné ochrany těchto oblastí - Neexistence příslušné právní ochrany pro zvláštní oblasti ochrany nacházející se na Kanárských ostrovech.
Věc C-90/10.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:606

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 22. září 2011 – Komise v. Španělsko

(Věc C‑90/10)

„Nesplnění povinnosti státem – Směrnice o stanovištích – Ochrana přírodních stanovišť – Volně žijící živočichové a planě rostoucí rostliny – Článek 4 odst. 4 a čl. 6 odst. 1 a 2 – Stanovení priorit pro zvláštní oblasti ochrany a vhodné ochrany těchto oblastí – Neexistence příslušné právní ochrany pro zvláštní oblasti ochrany nacházející se na Kanárských ostrovech“

1.                     Žaloba pro nesplnění povinnosti – Přezkum opodstatněnosti Soudním dvorem – Stav, který je třeba vzít v úvahu – Stav po uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku (Článek 226 ES) (viz bod 25)

2.                     Životní prostředí – Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Směrnice 92/43 – Zvláštní oblasti ochrany – Povinnosti členských států – Stanovení priorit – Splnění prostřednictvím schvalovacího postupu příslušných nástrojů řízení – Neexistence – Nepřijetí nezbytných opatření k předejití poškození přírodních stanovišť a významného rušení druhů – Nesplnění povinnosti (Směrnice Rady 92/43, čl. 4 odst. 4 a čl. 6 odst. 1 a 2) (viz body 37-38, 48-49, 53-54, 62-64 a výrok)

3.                     Žaloba pro nesplnění povinnosti – Prokázání nesplnění povinnosti – Důkazní břemeno Komise – Domněnky – Nepřípustnost (Článek 226 ES) (viz bod 47)

Předmět

Nesplnění povinnosti státem – Porušení čl. 4 odst. 4 a čl. 6 odst. 1 a 2 směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, s. 7; Zvl. vyd. 15/02, s. 102) – Lokality významné pro Společenství – Ochranná opatření – Makaronéská biogeografická oblast

Výrok

1)

Španělské království tím, že

–        na svém území nestanovilo pro zvláště chráněná území odpovídající lokalitám evropského významu v makaronéské biogeografické oblasti, které jsou uvedeny v rozhodnutí Komise 2002/11/ES ze dne 28. prosince 2001, kterým se přijímá seznam lokalit významných pro Společenství v makaronéské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS, ochranné priority v souladu s čl. 4 odst. 4 směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a tím, že

–        v rozporu s čl. 6 odst. 1 a 2 směrnice 92/43 nepřijalo potřebná ochranná opatření a nepodniklo přiměřené kroky k předejití poškození biotopů, jakož i rušení druhů, a zajištění právní ochrany zvláště chráněných území odpovídajících španělským lokalitám uvedeným v rozhodnutí 2002/11,

nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z uvedených ustanovení této směrnice.

2)

Španělskému království se ukládá náhrada nákladů řízení.

3)

Finská republika ponese vlastní náklady řízení.

Top