Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975L0035

Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1974, kterou se oblast působnosti směrnice 64/221/EHS o koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví, rozšiřuje na státní příslušníky členského státu požívající právo zůstat po skončení samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu

OJ L 14, 20.1.1975, p. 14–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 195 - 195
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 45 - 45
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 45 - 45
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001 P. 175 - 175
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001 P. 175 - 175
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174

No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2006; Zrušeno 32004L0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/35/oj

31975L0035Úřední věstník L 014 , 20/01/1975 S. 0014 - 0014
Finské zvláštní vydání: Kapitola 6 Svazek 1 S. 0175
Řecké zvláštní vydání: Kapitola 06 Svazek 1 S. 0195
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 6 Svazek 1 S. 0175
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 05 Svazek 2 S. 0045
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 05 Svazek 2 S. 0045


Směrnice Rady

ze dne 17. prosince 1974,

kterou se oblast působnosti směrnice 64/221/EHS o koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví, rozšiřuje na státní příslušníky členského státu požívající právo zůstat po skončení samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu

(75/35/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na čl. 56 odst. 2 a článek 235 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že směrnice 64/221/EHS [3] stanoví koordinaci zvláštních opatření týkající se pohybu a pobytu cizinců, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a veřejného zdraví, a že směrnice 75/34/EHS [4] stanoví podmínky výkonu práva státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu;

vzhledem k tomu, že by se směrnice 64/221/EHS měla vztahovat na osoby oprávněné podle směrnice 75/34/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 64/221/EHS se vztahuje rovněž na příslušníky členských států a jejich rodinné příslušníky, kteří požívají právo zůstat na území členského státu na základě směrnice 75/34/EHS.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do dvanácti měsíců od jejího oznámení a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 17. prosince 1974.

Za Radu

předseda

M. Durafour

[1] Úř. věst. č. C 14, 27. 3. 1973, s. 21.

[2] Úř. věst. č. C 142, 31. 12. 1972, s. 10.

[3] Úř. věst. č. 56, 4. 4. 1964, s. 850/64.

[4] Viz strana 10 v tomto čísle Úředního věstníku.

--------------------------------------------------

Top