Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0002

Směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013 , kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech Text s významem pro EHP

OJ L 37, 8.2.2013, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 288 - 290

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/2/oj

8.2.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 37/10


SMĚRNICE KOMISE 2013/2/EU

ze dne 7. února 2013,

kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (1), a zejména na čl. 3 bod 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 3 bodě 1 směrnice 94/62/ES je „obal“ definován pomocí několika stanovených kritérií. Předměty jmenované v příloze I uvedené směrnice představují názorné příklady použití těchto kritérií.

(2)

Pro účely právní jistoty a harmonizace výkladu definice „obalu“ je nutné seznam názorných příkladů revidovat a změnit k objasnění dodatečných případů, kdy hranice mezi tím, co je obal, a co nikoli, zůstává nejasná. Přezkum vychází z výzev členských států a hospodářských subjektů k důslednějšímu provádění směrnice a vytvoření rovných podmínek na vnitřním trhu.

(3)

Směrnice 94/62/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Výbor zřízený podle článku 21 směrnice 94/62/ES nevydal (k opatřením stanoveným touto směrnicí) žádné stanovisko, a proto Komise předložila Radě k daným opatřením návrh, který byl předán Evropskému parlamentu. Rada během dvouměsíční lhůty stanovené článkem 5a rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (2) nerozhodla, a Komise proto návrh bez prodlení předložila Evropskému parlamentu. Evropský parlament proti opatření nevznesl během čtyř měsíců od výše uvedeného předání námitku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 94/62/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. září 2013. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 7. února 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

NÁZORNÉ PŘÍKLADY PRO KRITÉRIA UVEDENÁ V ČL. 3 BODĚ 1

Názorné příklady pro kritérium v podbodě i)

Obal

 

Krabice na cukrovinky

 

Fóliový přebal pouzdra na CD

 

Poštovní sáčky na katalogy a magazíny (s magazínem uvnitř)

 

Papírové košíčky na pečení prodávané s pekařským/cukrářským výrobkem

 

Role, trubice a válce, na kterých jsou navinuty flexibilní materiály (např. plastová fólie, alobal, papír), kromě rolí, trubic a válců, které slouží jako součást výrobních strojů a které se nepoužívají k úpravě výrobku jako prodejní jednotky

 

Květináče, které jsou určeny pouze k prodeji a přepravě rostlin a ne pro celou dobu života rostliny

 

Skleněné lahve na injekční roztoky

 

Válcové obaly na CD typu „spindle“ (prodávané s CD, nejsou určeny k uchovávání disků)

 

Ramínka na šaty (prodávaná s kusem oděvu)

 

Krabičky zápalek

 

Systémy sterilní bariéry (sáčky, tácky a materiály nutné k zachování sterility výrobku)

 

Kapsle do nápojových systémů (např. káva, kakao, mléko), které po použití zůstanou prázdné

 

Opakovaně plnitelné ocelové lahve používané pro různé druhy plynů, kromě hasicích přístrojů

Předmět, který není obalem

 

Květináče určené pro celou dobu života rostliny

 

Pouzdra, kufříky a kazety na nástroje a nářadí

 

Čajové sáčky

 

Voskové vrstvy na sýrech

 

Střívka uzenin

 

Ramínka na šaty (prodávaná samostatně)

 

Kávové kapsle do nápojových systémů, kávové sáčky z hliníkové fólie a kávové polštářky z filtrového papíru odstraněné spolu s použitým kávovým produktem

 

Náplně do tiskáren

 

Pouzdra na CD, DVD a video (prodávané spolu s diskem CD, DVD nebo videem uvnitř pouzdra)

 

Válcové obaly na CD typu „spindle“ (prodávané prázdné, určené k uchovávání CD)

 

Rozpustné sáčky na detergenty

 

Svítilny na hrob (nádoby na svíčky)

 

Mechanický mlýnek (zabudovaný v nádobě, kterou lze znovu naplnit, např. plnitelný mlýnek na pepř)

Názorné příklady pro kritérium v podbodě ii)

Obal, který je navržen a určen k plnění v místě prodeje

 

Papírové nebo plastové tašky a sáčky pro odnos nakoupeného zboží

 

Jednorázové talíře a kelímky

 

Přilnavá fólie

 

Sendvičové sáčky

 

Hliníková fólie

 

Plastová fólie pro vyčištěné oděvy z prádelen

Předmět, který není obalem

 

Míchátko

 

Jednorázové příbory

 

Balicí papír (prodávaný samostatně)

 

Papírové formy na pečení (prodávané prázdné)

 

Papírové košíčky na pečení prodávané bez pekařského/cukrářského výrobku

Názorné příklady pro kritérium v podbodě iii)

Obal

Štítky a visačky, které jsou přímo zavěšeny na výrobku nebo jsou k výrobku připevněny

Předmět, který je součástí obalu

 

Kartáč řasenky, který je součástí uzávěru řasenky

 

Samolepicí štítky, které jsou nalepeny na jiné součásti obalu

 

Sponky, spony, svorky

 

Plastové kapsy

 

Dávkovač, který je součástí uzávěru nádoby s detergenty

 

Mechanický mlýnek (zabudovaný v nádobě, kterou nelze znovu naplnit a která je naplněna produktem, např. mlýnek na pepř naplněný pepřem)

Předmět, který není obalem

Štítky RFID pro identifikaci na základě rádiové frekvence.“


Top