Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0063

2005/63/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2005, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (oznámeno pod číslem K(2004) 2735)Text s významem pro EHP

OJ L 25, 28.1.2005, p. 73–73 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/06/2005; Zrušeno 32005D0437

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/63(1)/oj

28.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/73


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 24. ledna 2005,

kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností

(oznámeno pod číslem K(2004) 2735)

(Text s významem pro EHP)

(2005/63/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice 2000/53/ES zakazuje použití olova, rtuti, kadmia a šestimocného chromu pro materiály a součásti vozidel uvedené na trh po 1. červenci 2003 kromě případů uvedených v příloze II uvedené směrnice a za podmínek v ní upřesněných.

(2)

Vzhledem k tomu, že opětné použití, renovace a prodloužení životnosti jsou prospěšné, je třeba, aby pro opravy vozidel, která byla uvedena na trh k 1. červenci 2003, byly k dispozici náhradní díly. Použití olova, rtuti, kadmia a šestimocného chromu v náhradních dílech uvedených na trh po 1. červenci 2003 za účelem oprav těchto vozidel je proto třeba tolerovat.

(3)

Směrnice 2000/53/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.

(4)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 18 směrnice Rady 75/442/EHS (2),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze II směrnice 2000/53/ES se pátá odrážka poznámek nahrazuje tímto:

„—

náhradní díly uvedené na trh po 1. červenci 2003, které se používají pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2003, se vyjímají z ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. a) (3).“

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 24. ledna 2005.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34. Směrnice ve znění rozhodnutí Komise 2002/525/ES (Úř. věst. L 170, 29.6.2002, s. 81).

(2)  Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Toto ustanovení se nepoužije na závaží pro vyvažování kol, uhlíkové kartáče pro elektromotory a brzdová obložení vzhledem k tomu, že tyto součásti jsou zahrnuty ve zvláštních položkách.


Top