Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983L0029

Směrnice Rady ze dne 24. ledna 1983, kterou se mění směrnice 78/176/EHS o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého

OJ L 32, 3.2.1983, p. 28–28 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 83 - 83
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 83 - 83
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004 P. 120 - 120
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004 P. 120 - 120
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 207 - 207
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 207 - 207
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 207 - 207
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 207 - 207
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 207 - 207
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 207 - 207
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 207 - 207
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 207 - 207
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 207 - 207
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 133 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 133 - 133
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 5 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 06/01/2014; Implicitně zrušeno 32010L0075

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/29/oj

31983L0029Úřední věstník L 032 , 03/02/1983 S. 0028 - 0028
Finské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 4 S. 0120
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 4 S. 0083
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 4 S. 0120
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 15 Svazek 4 S. 0083


Směrnice Rady

ze dne 24. ledna 1983,

kterou se mění směrnice 78/176/EHS o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého

(83/29/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 100 a 235 uvedené smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že pro Komisi bylo obtížné předložit vhodné návrhy harmonizace programů postupného snižování znečišťování ve lhůtě stanovené v čl. 9 odst. 3 směrnice 78/176/EHS [3]; že je tudíž nezbytné příslušnou lhůtu prodloužit,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V čl. 9 odst. 3 směrnice 78/176/EHS se část věty "Programy uvedené v odstavci 1 se zašlou Komisi nejpozději do 1. července 1980 tak, aby Komise mohla během šesti měsíců po přijetí programů všech jednotlivých členských států předložit Radě vhodné návrhy…" nahrazuje částí věty "Programy uvedené v odstavci 1 se zašlou nejpozději do 1. července 1980 Komisi, která do 15. března 1983 předloží Radě vhodné návrhy…".

Článek 2

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 24. ledna 1983.

Za Radu

předseda

H. W. Lautenschlager

[1] Úř. věst. C 292, 8.11.1982, s. 101.

[2] Úř. věst. C 326, 13.12.1982, s. 1.

[3] Úř. věst. L 54, 25.2.1978, s. 19.

--------------------------------------------------

Top