Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0031

Směrnice Rady 94/31/ES ze dne 27. června 1994, kterou se mění směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech

OJ L 168, 2.7.1994, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 013 P. 200 - 200
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 013 P. 200 - 200
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 76 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 76 - 76

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010; Implicitně zrušeno 32008L0098

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/31/oj

31994L0031Úřední věstník L 168 , 02/07/1994 S. 0028 - 0028
Finské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 13 S. 0200
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 13 S. 0200


Směrnice Rady 94/31/ES

ze dne 27. června 1994,

kterou se mění směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 130s odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 189c Smlouvy,

vzhledem k tomu, že podle práce výboru stanoveného v článku 18 směrnice Rady 75/442/EHS [3] je zřejmé, že v rámci lhůt stanovených směrnicí 91/689/EHS [4] nebylo možné vypracovat závazný seznam nebezpečných odpadů, ale že provádění směrnice 91/689/EHS závisí na vytvoření takového seznamu Komisí;

vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit provádění směrnice 91/689/EHS v nejkratší možné době;

vzhledem k tomu, že seznam nebezpečných odpadů Společenství musí být stále ještě vytvořen v souladu s čl. 1 odst. 4 směrnice 91/689/EHS;

vzhledem k tomu, že zrušení směrnice Rady 78/319/EHS ze dne 20. března 1978 o toxických a nebezpečných odpadech [5] musí být odloženo,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 91/689/EHS se mění takto:

1. Čl. 10 odst. 1 se nahrazuje tímto:

"Článek 10

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 27. června 1995. Neprodleně o nich uvědomí Komisi."

2. Článek 11 se nahrazuje tímto:

"Článek 11

Směrnice 78/319/EHS se zrušuje s účinkem ode dne 27. června 1995."

Článek 2

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 27. června 1994.

Za Radu

předseda

C. Simitis

[1] Úř. věst. C 271, 7.10.1993, s. 16.

[2] Úř. věst. C 34, 2.2.1994, s. 7.

[3] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 91/156/EHS (Úř. věst. L 78, 26.3.1991, s. 32).

[4] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20.

[5] Úř. věst. L 84, 31.3.1978, s. 43. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 91/692/EHS (Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48).

--------------------------------------------------

Top