EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0016

Směrnice Komise 2010/16/EU ze dne 9. března 2010 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokud jde o vyloučení určité instituce z rozsahu působnosti (Text s významem pro EHP)

OJ L 60, 10.3.2010, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 288 - 289

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušeno 32013L0036

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/16/oj

10.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/15


SMĚRNICE KOMISE 2010/16/EU

ze dne 9. března 2010,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokud jde o vyloučení určité instituce z rozsahu působnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (1), zejména na čl. 150 odst. 1 písm. d) této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení článku 2 směrnice 2006/48/ES uvádí instituce výslovně vyloučené z oblasti působnosti uvedené směrnice.

(2)

Ministerstvo financí Republiky Slovinsko požádalo o začlenění banky SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana (dále jen „banka SID“) na seznam institucí vyloučených z rozsahu působnosti směrnice 2006/48/ES, který je stanovený v článku 2 uvedené směrnice.

(3)

Banka SID podporuje strukturální, sociální a jiné veřejné politiky slovinské vlády poskytováním finančních služeb, poradenství a odborné přípravy v oblastech, jako je mezinárodní obchod a mezinárodní spolupráce, hospodářské stimuly pro malé a střední podniky, výzkum a vývoj, regionální rozvoj a obchodní a veřejné infrastruktury. Republika Slovinsko je jediným akcionářem banky SID a rovněž ručitelem všech závazků banky.

(4)

Banka SID je instituce, která se podílí na specifických činnostech veřejného zájmu, a je proto oprávněna na začlenění na seznam institucí vyloučených z rozsahu působnosti směrnice 2006/48/ES podle článku 2 uvedené směrnice.

(5)

Směrnice 2006/48/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Evropského bankovního výboru,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V čl. 2 směrnice 2006/48/ES se vkládá za sedmnáctou odrážku nová odrážka, která zní:

„—

ve Slovinsku: na činnost „SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana“,“.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2010. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. července 2010.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 9. března 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.


Top