Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2446R(03)

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015)

C/2017/1365

OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–165 (DE)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–196 (FR, LT, NL, SL)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–194 (HU, MT)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–210 (EL)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–198 (LV)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–220 (PT)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–222 (SK)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–202 (DA)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–195 (CS, HR, IT, FI, SV)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–197 (BG)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–200 (ES, ET)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–314 (RO)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–199 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2015/corrigendum/2017-04-13/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

13.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 101/164


Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie

( Úřední věstník Evropské unie L 343 ze dne 29. prosince 2015 )

Strana 18, čl. 23 odst. 2:

místo:

„2.   Jestliže AEOS podává jménem jiné osoby, která má rovněž status AEOS, prohlášení před výstupem zboží ve formě celního prohlášení nebo prohlášení o zpětném vývozu, nevyžadují se kromě údajů uvedených v těchto prohlášeních již žádné další údaje.“,

má být:

„2.   Jestliže AEOS podává na účet jiné osoby, která má rovněž status AEOS, prohlášení před výstupem zboží ve formě celního prohlášení nebo prohlášení o zpětném vývozu, nevyžadují se kromě údajů uvedených v těchto prohlášeních již žádné další údaje.“

Strana 94, čl. 212 odst. 2:

místo:

„2.   Jsou-li dopravní prostředky navrženy pro dočasné použití ústně v souladu s článkem 136 nebo jiným úkonem podle článku 139, povolení se udělí osobě, která má fyzickou kontrolu nad zbožím v době propuštění zboží do režimu dočasného použití, ledaže tato osoba jedná jménem jiné osoby. V takovém případě se povolení udělí osobě, jejímž jménem se jedná.“,

má být:

„2.   Jsou-li dopravní prostředky navrženy pro dočasné použití ústně v souladu s článkem 136 nebo jiným úkonem podle článku 139, povolení se udělí osobě, která má fyzickou kontrolu nad zbožím v době propuštění zboží do režimu dočasného použití, ledaže tato osoba jedná na účet jiné osoby. V takovém případě se povolení udělí osobě, na jejíž účet se jedná.“

Strana 202, příloha B, hlava II, položka „3/15. Dovozce“:

místo:

„Jméno a adresa strany, která podává dovozní prohlášení nebo jejímž jménem se toto prohlášení podává.“,

má být:

„Jméno a adresa strany, která podává dovozní prohlášení nebo na jejíž účet se toto prohlášení podává.“

Strana 202, příloha B, hlava II, položka „3/16. Identifikační číslo dovozce“:

místo:

„Identifikační číslo strany, která podává dovozní prohlášení nebo jejímž jménem se toto prohlášení podává.“,

má být:

„Identifikační číslo strany, která podává dovozní prohlášení nebo na jejíž účet se toto prohlášení podává.“

Strana 203, příloha B, hlava II, položka „3/22. Držitel režimu tranzitu“:

místo:

„V náležitých případech uveďte celé jméno (osoby nebo obchodní firmy) schváleného zástupce, který podává tranzitní prohlášení v zastoupení držitele režimu.“,

má být:

„V náležitých případech uveďte celé jméno (osoby nebo obchodní firmy) schváleného zástupce, který podává tranzitní prohlášení na účet držitele režimu.“

Strana 232, příloha B-01, Hlava III – Vzor jednotného správního dokladu (sada osmi výtisků) se nahrazuje tímto:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Strana 247, příloha B-01, Hlava IV – Vzor doplňkového listu jednotného správního dokladu (sada osmi výtisků) se nahrazuje tímto:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Strana 524, příloha 33-03, bod 3:

místo:

„Jménem:“,

má být:

„Na jméno:“.

Strana 527, příloha 33-05, bod 3:

místo:

„Jménem:“,

má být:

„Na jméno:“.


Top