Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0245R(03)

Oprava nařízení Komise (EU) č. 245/2014 ze dne 13. března 2014, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví (Úř. věst. L 74, 14.3.2014)

C/2017/6977

OJ L 267, 18.10.2017, p. 7–7 (CS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/245/corrigendum/2017-10-18/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

18.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 267/7


Oprava nařízení Komise (EU) č. 245/2014 ze dne 13. března 2014, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví

( Úřední věstník Evropské unie L 74 ze dne 14. března 2014 )

Strana 34, čl. 1 bod 1, kterým se nahrazuje článek 3 nařízení Komise (EU) č. 1178/2011, čl. 3 odst. 1:

místo:

„1.   Aniž je dotčen článek 8 tohoto nařízení, splňují piloti letadel uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) a čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 216/2008 technické požadavky a správní postupy uvedené v přílohách I a IV tohoto nařízení.“,

má být:

„1.   Aniž je dotčen článek 8 tohoto nařízení, musí piloti letadel uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) a čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 216/2008 splňovat technické požadavky a správní postupy uvedené v přílohách I a IV tohoto nařízení.“


Top