Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0623

Nařízení Komise (EU) č. 623/2012 ze dne 11. července 2012 , kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací Text s významem pro EHP

OJ L 180, 12.7.2012, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 299 - 301

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/623/oj

12.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 180/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 623/2012

ze dne 11. července 2012,

kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Polsko předložilo odůvodněnou žádost o změnu přílohy II směrnice 2005/36/ES.

(2)

Polsko požádalo o změnu obsahu odborné přípravy pro povolání výpravčího („dyżurny ruchu“), které je již zařazeno do přílohy II směrnice 2005/36/ES. Tyto programy odborné přípravy splňují podmínky stanovené v čl. 11 písm. c) bodu ii) směrnice 2005/36/ES, neboť zajišťují odbornou přípravu rovnocennou úrovni odborné přípravy podle čl. 11 písm. c) bodu i) uvedené směrnice, zajišťují srovnatelnou odbornou úroveň a připravují uchazeče o vzdělání na srovnatelnou úroveň povinností a funkcí, jak vyplývá z následujících právních předpisů: ze zákona o provádění reformy školského systému ze dne 8. ledna 1999 (Úř. věstník Polské republiky z roku 1999, č. 12, pol. 96); zákona o železniční dopravě ze dne 28. března 2003 (Úř. věstník Polské republiky z roku 2003, č. 86, pol. 789); nařízení ministra infrastruktury ze dne 16. srpna 2004 o seznamu pracovních pozic přímo spjatých s provozem a bezpečností železnic, podmínkách, které by měly splňovat osoby zastávající tyto pozice a osoby, které řídí drážní vozidla (Úř. věstník Polské republiky z roku 2004 č. 212, pol. 2152); nařízení ministra infrastruktury ze dne 18. července 2005 o obecných podmínkách provozu železniční dopravy a signalizace (Úřední věstník Polské republiky z roku 2005 č. 172, pol. 1444).

(3)

Polsko rovněž požádalo o zařazení profese vlakvedoucího („kierownik pociągu“) do přílohy II směrnice 2005/36/ES. Programy odborné přípravy pro toto povolání splňují podmínky stanovené v čl. 11 písm. c) bodě ii) uvedené směrnice, neboť zajišťují odbornou přípravu rovnocennou úrovni odborné přípravy podle čl. 11 písm. c) bodu i) uvedené směrnice, zajišťují srovnatelnou odbornou úroveň a připravují uchazeče o vzdělání na srovnatelnou úroveň povinností a funkcí, jak vyplývá z následujících právních předpisů: ze zákona o provádění reformy školského systému ze dne 8. ledna 1999 (Úř. věstník Polské republiky z roku 1999, č. 12, pol. 96); zákona o železniční dopravě ze dne 28. března 2003 (Úř. věstník Polské republiky z roku 2003, č. 86, pol. 789); nařízení ministra infrastruktury ze dne 16. srpna 2004 o seznamu pracovních pozic přímo spjatých s provozem a bezpečností železnic, podmínky, které by měly splňovat osoby zastávající tyto pozice a osoby, které řídí drážní vozidla (Úř. věstník Polské republiky z roku 2004 č. 212, pol. 2152); nařízení ministra infrastruktury ze dne 18. července 2005 o obecných podmínkách provozu železniční dopravy a signalizace (Úřední věstník Polské republiky z roku 2005 č. 172, pol. 1444).

(4)

Polsko rovněž požádalo o zařazení profese lodního strojníka vnitrozemské plavby („mechanik statkowy żeglugi śródlądowej“) do přílohy II směrnice 2005/36/ES. Tyto programy odborné přípravy splňují podmínky stanovené v čl. 11 písm. c) bodu ii) uvedené směrnice, neboť zajišťují odbornou přípravu rovnocennou úrovni odborné přípravy podle čl. 11 písm. c) bodu i) uvedené směrnice, zajišťují srovnatelnou odbornou úroveň a připravují uchazeče o vzdělání na srovnatelnou úroveň povinností a funkcí, jak vyplývá z následujících právních předpisů: ze zákona o provádění reformy školského systému ze dne 8. ledna 1999 (Úř. věstník Polské republiky z roku 1999, č. 12, pol. 96); nařízení ministra infrastruktury ze dne 23. ledna 2003 o kvalifikačních předpokladech a složení osádek vnitrozemských plavidel (Úřední věstník Polské republiky z roku 2003 č. 50, pol. 427).

(5)

Směrnice 2005/36/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro uznávání odborných kvalifikací,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II směrnice 2005/36/ES se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. července 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.


PŘÍLOHA

Příloha II směrnice 2005/36/ES se v bodě 4 pod nadpisem „v Polsku“ mění následovně:

1)

Čtvrtá odrážka se nahrazuje tímto:

„—

výpravčí (dyżurny ruchu),

která odpovídá:

i)

osmi letům základního vzdělání a čtyřem rokům středního odborného vzdělání se zaměřením na železniční dopravu, následovaným přípravným kursem pro práci jako výpravčí v délce 45 dnů a složením zkoušky způsobilosti; nebo

ii)

osmi letům základního vzdělání a pěti rokům středního odborného vzdělání se zaměřením na železniční dopravu, následovaným přípravným kursem pro práci jako výpravčí v délce 63 dnů a složením zkoušky způsobilosti; nebo

iii)

osmi letům základního vzdělání a pěti rokům středního odborného vzdělání se specializací na železniční dopravu, následovaným přípravným kursem pro práci jako výpravčí v délce 29 dnů, pěti dny zkušební praxe pod dohledem a složením zkoušky způsobilosti; nebo

iv)

šesti letům základního vzdělání, třem rokům nižšího středního vzdělání, třem rokům odborného středního vzdělání se zaměřením na železniční dopravu, následovaným přípravným kursem pro práci jako výpravčí v délce 29 dnů, pěti dny zkušební praxe pod dohledem a složením zkoušky způsobilosti.“

2)

Doplňuje se následující pátá a šestá odrážka:

„—

vlakvedoucí (kierownik pociągu),

která odpovídá:

i)

osmi letům základního vzdělání a pěti rokům středního odborného vzdělání se zaměřením na železniční dopravu, následovaným přípravným kursem pro práci jako vlakvedoucí v délce 22 dnů, třemi dny odborné praxe pod dohledem a složením zkoušky způsobilosti; nebo

ii)

šesti letům základního vzdělání a třem rokům nižšího středního vzdělání, třem rokům odborného středního vzdělání se zaměřením na železniční dopravu, následovaným přípravným kursem pro práci jako vlakvedoucí v délce 22 dnů, třemi dny odborné praxe pod dohledem a složením zkoušky způsobilosti.

lodní strojník vnitrozemské plavby (mechanik statkowy żeglugi śródlądowej)

která odpovídá:

i)

osmi letům základního vzdělání a pěti rokům středního odborného vzdělání se zaměřením na provoz zařízení vnitrozemské plavby, následovaným praxí v oboru v délce 24 měsíců, z toho nejméně 18 měsíci na plavidlech vnitrozemské plavby v obsluze mechanického pohonu a pomocných systémů a šesti měsíci, které mohou zahrnovat opravy spalovacích motorů v loděnicích nebo servisních dílnách, a složením zkoušky způsobilosti; nebo

ii)

šesti letům základního vzdělání, třem letům nižšího středního vzdělání a čtyřem letům středního odborného vzdělání se zaměřením na provoz zařízení vnitrozemské plavby, následovaným praxí v oboru v délce 24 měsíců, z toho nejméně 18 měsíci na plavidlech vnitrozemské plavby v obsluze mechanického pohonu a pomocných systémů a šesti měsíci, které mohou zahrnovat opravy spalovacích motorů v loděnicích nebo servisních dílnách, a složením zkoušky způsobilosti.“


Top