Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0730

Nařízení Komise (EU) č. 730/2010 ze dne 13. srpna 2010 o opravě nařízení (ES) č. 1120/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

OJ L 214, 14.8.2010, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 172 - 172

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; Zrušeno 32014R0639

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/730/oj

14.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 214/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 730/2010

ze dne 13. srpna 2010

o opravě nařízení (ES) č. 1120/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (1), a zejména na čl. 142 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 19 odst. 2 druhého pododstavce nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 (2) určuje horní hranici pro přiznání platebních nároků z vnitrostátní rezervy zemědělcům, kteří se nacházejí ve zvláštní situaci, která by měla být stanovena ve výši maximálního počtu platebních nároků, které může zemědělec podle článku 17 uvedeného nařízení obdržet. Ustanovení však omylem obsahuje místo toho odkaz na článek 22 uvedeného nařízení. Tato chyba musí být opravena s platností od data účinnosti nařízení (ES) č. 1120/2009.

(2)

Nařízení (ES) č. 1120/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 1120/2009 druhém pododstavci se znění „článku 22“ nahrazuje zněním „článku 17“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem následujícím po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. srpna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 1.


Top