EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007DC0678

Zpráva Komise - Výroční zpráva o Fondu soudržnosti (2006)

/* KOM/2007/0678 konecném znení */

52007DC0678

Zpráva Komise - Výroční zpráva o Fondu soudržnosti (2006) /* KOM/2007/0678 konecném znení */


[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 6.11.2007

KOM(2007) 678 v konečném znění

ZPRÁVA KOMISE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O FONDU SOUDRŽNOSTI (2006)

OBSAH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O FONDU SOUDRŽNOSTI (2006) 3

1. Plnění rozpočtu 3

2. Hospodářské prostředí a podmíněnost 9

3. Koordinace s politikou v oblasti dopravy a životního prostředí 10

3.1. Doprava 10

3.2. Životní prostředí 11

4. Kontroly 11

5. Nesrovnalosti a pozastavení pomoci 12

6. Hodnocení 13

7. Nový regulační rámec na období 2007-2013 14

8. Informace a publicita 15

VÝROČNÍ ZPRÁVA O FONDU SOUDRŽNOSTI (2006)

Tato zpráva se předkládá v souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1164/1994 o zřízení Fondu soudržnosti. Týká se činností Fondu soudržnosti během roku 2006.

1. Plnění rozpočtu

Finanční prostředky Fondu soudržnosti, které byly k dispozici na závazky v roce 2006, činily 6 032 082 110 EUR (v současných cenách) pro 13 přijímajících členských států. Tato částka zahrnuje úvěry na technickou pomoc (8 100 000 EUR). Je nutné poznamenat, že Irsko již není od 1. ledna 2004 k tomuto čerpání způsobilé v důsledku ekonomického růstu. K 1. lednu 2007 přistoupilo k Evropské unii Rumunsko a Bulharsko a od té doby jsou způsobilé k čerpání (ale netýká se jich tato zpráva za rok 2006).

Položky závazků byly zcela vyčerpány a do roku 2007 nebyly převedeny žádné závazky.

Tabulka 1. Plnění závazků v roce 2006 (v eurech)

Položky převedené z roku 2005 | - | - | - | - | - | - |

Položky znovu disponibilní | - | - | - | - | - | - |

Splátky | - | - | - | - | - | - |

Položky převedené z roku 2005 | - | - | - | - | - | - |

Položky znovu disponibilní | 60 776 | - | - | - | - | 60 776 |

Splátky | - | - | - | - | - | - |

Řecko | 191 616 437 | 38,8 % | 298 556 462 | 60,4 % | 4 026 467 | 494 199 366 | 8,4 % |

Portugalsko | 273 923 751 | 55,4 % | 218 291 973 | 44,2 % | 1 983 642 | 494 199 366 | 8,2 % |

Kypr | 15 599 762 | 75,5 % | 5 058 456 | 24,5 % | - | 20 658 218 | 0,3 % |

Česká republika | 169 425 877 | 46,6 % | 192 728 948 | 53,0 % | 1 343 504 | 363 498 329 | 6,0 % |

Estonsko | 51 641 255 | 45,3 % | 59 936 657 | 52,5 % | 2 505 460 | 114 083 372 | 1,9 % |

Maďarsko | 210 331 313 | 49,3 % | 209 390 382 | 49,1 % | 6 910 457 | 426 632 152 | 7,1 % |

Lotyšsko | 84 648 355 | 50,3 % | 75 472 277 | 44,9 % | 8 112 593 | 168 233 225 | 2,8% |

Litva | 121 403 548 | 53,7 % | 99 888 363 | 44,2 % | 4 807 152 | 226 099 063 | 3,7 % |

Malta | 4 305 250 | 51,0 % | 4 075 480 | 48,3 % | 65 171 | 8 445 901 | 0,1 % |

Polsko | 751 359 517 | 46,9 % | 828 944 996 | 51,7 % | 21 905 810 | 1 602 210 323 | 26,5 % |

Slovensko | 79 712 721 | 36,4 % | 138 255 724 | 63,2 % | 826 055 | 218 794 500 | 3,6 % |

Slovinsko | 27 925 173 | 38,6 % | 44 270 658 | 61,2 % | 165 000 | 72 360 831 | 1,2 % |

Tabulka 4. Položky plateb 2006 (v eurech) – včetně technické pomoci

V případě nových členských států se údaje týkají pouze plateb na projekty, které byly přijaty v rámci Fondu soudržnosti od 1. května 2004 (tj. bez zohlednění předvstupní pomoci na projekty ISPA). Tabulka č. 5 uvádí platby uskutečněné v roce 2006 ve vztahu k projektům ISPA přijatým před přistoupením.

Členský stát | Životní prostředí | Doprava | Technická pomoc | CELKEM |

Řecko | 194 069 922 | 40,2 % | 289 132 091 | 59,8 % | - | 483 202 013 | 17,7 % |

Irsko | 27 991 936 | 70,8 % | 11 521 393 | 29,2 % | - | 39 513 329 | 1,4 % |

Portugalsko | 148 750 484 | 73,1 % | 53 874 121 | 26,5 % | 899 853 | 203 524 458 | 7,5 % |

Kypr | - | 0,0 % | 6 001 512 | 100,0 % | - | 6 001 512 | 0,2 % |

Česká republika | 32 982 124 | 26,2 % | 92 544 105 | 73,6 % | 278 460 | 125 804 689 | 4,6 % |

Estonsko | 6 769 474 | 17,0 % | 32 972 870 | 82,9 % | 23 322 | 39 765 666 | 1,5 % |

Maďarsko | 82 157 579 | 70,9 % | 33 767 249 | 29,1 % | - | 115 924 828 | 4,2 % |

Lotyšsko | 14 060 182 | 23,4 % | 42 930 570 | 71,5 % | 3 075 450 | 60 066 202 | 2,2 % |

Litva | 17 587 842 | 36,0 % | 31 243 260 | 64,0 % | - | 48 831 102 | 1,8 % |

Malta | - | 0,0 % | 2 591 637 | 100,0 % | - | 2 591 637 | 0,1 % |

Polsko | 15 601 766 | 6,1 % | 239 697 120 | 93,7 % | 589 292 | 255 888 178 | 9,4 % |

Slovensko | 18 811 566 | 58,7 % | 13 218 768 | 41,3 % | - | 32 030 334 | 1,2 % |

Slovinsko | 7 502 018 | 24,1 % | 23 651 860 | 75,9 % | - | 31 153 878 | 1,1 % |

Nedefinováno | - | 0,0 % | - | 0,0 % | 965 686 | 965 686 | 0,0 % |

Tabulka 5. Nové členské státy – Platby týkající se původních projektů ISPA uskutečněné v roce 2006

Členský stát | Životní prostředí | Doprava | Technická pomoc | CELKEM |

Estonsko | 17 872 983 | 55,6 % | 13 213 810 | 41,1 % | 1 036 078 | 32 122 871 | 4,7 % |

Maďarsko | 42 045 203 | 54,0 % | 34 943 145 | 44,9 % | 856 649 | 77 844 997 | 11,4 % |

Lotyšsko | 12 195 774 | 24,8 % | 33 083 549 | 67,3 % | 3 890 083 | 49 169 406 | 7,2 % |

Litva | 21 227 151 | 55,0 % | 15 421 582 | 39,9 % | 1 955 102 | 38 603 835 | 5,7 % |

Polsko | 136 381 574 | 51,4 % | 126 946 209 | 47,9 % | 1 872 421 | 265 200 204 | 38,9 % |

Slovensko | 33 197 820 | 43,6 % | 40 809 790 | 53,6 % | 2 120 189 | 76 127 799 | 11,2 % |

Slovinsko | 5 176 729 | 73,4 % | 1 875 000 | 26,6 % | 0 | 7 051 729 | 1,0 % |

Řecko | 3 307 420 974 | 435 532 521 | 467 400 382 | 335 157 938 | 529 459 151 | 535 843 689 | 438 083 755 | 494 199 366 | 3 235 676 802 |

Řecko | 2 815 806 760 | 1 236 273 691 | 1 579 533 069 |

Irsko | 575 411 134 | 517 830 136 | 57 580 998 |

Portugalsko | 3 128 862 926 | 1 467 756 462 | 1 661 106 465 |

Španělsko | 11 773 161 809 | 7 383 381 713 | 4 389 780 096 |

CELKEM EU-4 | 18 293 242 629 | 10 605 242 001 | 7 688 000 628 |

Kypr | 54 014 695 | 11 059 968 | 42 954 727 |

Česká republika | 748 976 735 | 141 131 405 | 607 845 330 |

Estonsko | 242 449 651 | 39 765 666 | 202 683 985 |

Maďarsko | 812 924 360 | 185 512 701 | 627 411 659 |

Lotyšsko | 376 863 199 | 79 841 253 | 297 021 946 |

Litva | 517 642 688 | 97 697 349 | 419 945 339 |

Malta | 21 966 289 | 2 591 637 | 19 374 652 |

Polsko | 3 191 270 327 | 255 730 261 | 2 935 540 066 |

Slovensko | 264 254 882 | 32030 334 | 232 224 548 |

Slovinsko | 172 654 702 | 39 651 472 | 133 003 230 |

CELKEM EU-10 | 6 403 017 528 | 885 012 045 | 5 518 005 483 |

CELKEM | 24 696 260 157 | 11 490 254 046 | 13 206 006 111 |

.

.

Tabulka 7.2. Částky přijaté na původní projekty ISPA v období 2000-2006 (včetně RAL)

Země | Čistý závazek | Uhrazeno | RAL |

Česká republika | 479 117 990 | 351 044 435 | 128 073 555 |

Estonsko | 185 251 384 | 121 573 113 | 63 678 271 |

Maďarsko | 669 677 980 | 307 713 993 | 361 963 987 |

Lotyšsko | 333 856 759 | 183 662 936 | 150 193 823 |

Litva | 307 765 169 | 161 019 456 | 146 745 712 |

Polsko | 2 444 163 012 | 1 093 425 990 | 1 349 686 751 |

Slovensko | 501 995 906 | 263 375 354 | 238 620 552 |

Slovinsko | 83 499 178 | 45 820 204 | 37 678 974 |

CELKEM | 5 005 327 377 | 2 527 635 482 | 2 476 641 625 |

.

Plnění rozpočtu za období 1993-99

V roce 2006 došlo k těmto změnám položek, které mají být vyrovnány za období 1993-99:

Tabulka 8. Vyrovnání závazků za období 1993–99 v roce 2006 (v eurech)

Členský stát | Počáteční výše nesplněných závazků | Zrušení závazků | Platby | Konečná výše nesplněných závazků |

Španělsko | 204 299 149 | 17 163 676 | 99 864 092 | 87 271 381 |

Řecko | 82 165 494 | 52 585 827 | 3 476 269 | 26 103 398 |

Irsko | 29 637 545 | 19 003 | 17 387 263 | 12 231 279 |

Portugalsko | 29 514 596 | 1 555 707 | 15 998 198 | 11 960 691 |

CELKEM | 345 616 784 | 71 324 213 | 136 725 822 | 137 566 749 |

Závazky Fondu soudržnosti se skládají z časově rozlišených položek. Jinými slovy, platby následují po počátečním vyčlenění zdrojů na závazky. Pokud jsou všechny projekty plněny v souladu s příslušnými rozhodnutími, vznikají nesplněné závazky „automaticky“ vzhledem k prodlevě mezi datem rozhodnutí a datem úhrady příslušného zůstatku (obvykle 4 až 5 let).

Aby se zvýšila úroveň úhrad závazků z minulosti, pokračovalo se ve zvláštním úsilí odstranit nezaplacené položky týkající se činností započatých před rokem 2000. Přibližně 40 % nezaplacených položek evidovaných na začátku roku bylo v roce 2006 uhrazeno nebo zrušeno. Do konce roku 2006 klesly nezaplacené položky na pouhých 2,7 % ročního rozpočtu Fondu soudržnosti (v porovnání s přibližně 50 % na konci roku 2002, s 39 % na konci roku 2003, s 15 % na konci roku 2004 a s 6,7 % na konci roku 2005). Toto úsilí snížit nezaplacené položky bylo převedeno do roku 2007 ve spolupráci s vnitrostátními orgány, které jsou odpovědné za provádění projektů a související žádosti o platby.

Podrobnosti o projektech přijatých jednotlivými členskými státy v roce 2006 jsou uvedeny v příloze této zprávy.

2. Hospodářské prostředí a podmíněnost

Nařízení Rady o Fondu soudržnosti[2] stanoví makroekonomické podmínky pro využití Fondu. Uvádí, že „Fond nefinancuje v členském státě žádné nové projekty nebo u velkých projektů žádné nové etapy projektů, pokud Rada kvalifikovanou většinou na základě doporučení Komise konstatuje, že členský stát neprovedl [svůj program stability nebo svůj konvergenční program], aby zabránil nadměrnému schodku“. To zohledňuje úlohu Fondu soudržnosti jako nástroje rozpočtové podpory na vnitrostátní úrovni, který pomáhá členským státům dodržovat makroekonomickou kázeň.

Čtyř přijímajících členských států, které využívají Fond soudržnosti (Kypru, Maďarska, Polska a Portugalska), se týkaly další kroky podle postupu v případě nadměrného schodku. U žádné z těchto zemí nevyžadovaly kroky zvážit možnost pozastavit financování z fondu.

Rada v červnu 2006 rozhodla zrušit postup pro Kypr, jelikož v roce 2005 provedl korekci svého nadměrného schodku. V případě Portugalska vydala Komise v červnu 2006 sdělení, v němž konstatuje, že země je na nejlepší cestě k provedení korekce svého nadměrného schodku.

Při dvou příležitostech od zahájení postupu v případě nadměrného schodku v roce 2004 již bylo zjištěno, že Maďarsko nepřijalo účinná opatření v reakci na doporučení Rady, nejdříve v lednu 2005, a pak v listopadu 2005. Ani v jednom z těchto případů však Komise nedoporučila Radě pozastavit poskytování závazků z Fondu soudržnosti. Protože Maďarsko není členem eurozóny, má zvláštní odchylku od použití dalších kroků postupu v případě nadměrného schodku. Po předložení revidované aktualizace konvergenčního programu na rok 2006 v září 2006 tak Rada mohla určit Maďarsku další doporučení pouze na základě nového rozhodnutí podle čl. 104 odst. 7[3]. Pokud by země toto doporučení nesplnila, použijí se ustanovení čl. 104 odst. 8, což znamená možnost pozastavit poskytování závazků z Fondu soudržnosti.

V listopadu 2006 vydala Rada rozhodnutí podle čl. 104 odst. 8 pro Polsko, které uvádí, že opatření přijatá ke korekci nadměrného schodku v souladu s doporučeními Rady z roku 2004 jsou neadekvátní. Toto rozhodnutí bylo vydáno ještě na základě cílů stanovených v aktualizaci konvergenčního programu z roku 2005 a v oznámení rozpočtových údajů z jara 2006. Podle nedávné aktualizace konvergenčního programu z roku 2006 však Polsko provede korekci svého nadměrného schodku do roku 2007 částečně proto, že se kvalifikuje na ustanovení reformovaného Paktu o stabilitě a růstu, které umožňuje odečíst část důchodové reformy.

Zdá se, že Řecko je na cestě ke korekci svého nadměrného schodku: v souladu s rozhodnutím Rady podle čl. 104 odst. 9 z února 2005 snížilo v roce 2006 svůj schodek pod 3 % HDP. U tří členských států, které nedávno přistoupily k EU a které v roce 2004 vykázaly nadměrný schodek – u České republiky, Malty a Slovenska – si rozpočtový vývoj nevyžádal další kroky v rámci postupu v případě nadměrného schodku, neboť Komise dospěla v prosinci 2004 k závěru, že tyto země v reakci na doporučení Rady přijaly účinná opatření. V roce 2006 však nedošlo ke zrušení postupu v případě nadměrného schodku pro tyto země. V souladu s doporučeními Rady Malta provedla korekci svého nadměrného schodku do roku 2006. Slovensko sníží svůj schodek pod 3 % HDP do roku 2007, zatímco Česká republika plánuje dosáhnout tohoto cíle do roku 2010.

Nařízení o Fondu soudržnosti na období 2007-2013[4] objasnilo několik nejistých otázek, které v minulosti provázely používání podmíněnosti Fondu soudržnosti. Uvádí, že rozhodnutí podle čl. 104 odst. 8 poskytuje Komisi příležitost navrhnout pozastavení podpory z Fondu soudržnosti. Rada může zase rozhodnout o pozastavení celé výše nebo části závazků s účinností ode dne 1. ledna roku následujícího po vydání takového rozhodnutí. Jestliže později Rada v souvislosti s postupem v případě nadměrného schodku zjistí, že členský stát přijal potřebná nápravná opatření, vyplývá z toho automaticky rozhodnutí o zrušení pozastavení poskytování závazků z Fondu soudržnosti. Byla vytvořena pravidla pro opětné zapsání pozastavených závazků do rozpočtu.

3. Koordinace s politikou v oblasti dopravy a životního prostředí

3.1. Doprava

Odvětví dopravy představovalo v roce 2006 o něco méně než polovinu (49,2 %) celkových závazků Fondu soudržnosti. Podobně jako v minulosti požádala Komise členské státy, aby upřednostňovaly především projekty v oblasti železniční dopravy. Projekty přijaté členskými státy v roce 2006 jsou uvedeny v příloze této zprávy.

V odvětví dopravy je podpora Společenství poskytována koordinovaně pomocí různých nástrojů: Fondu soudržnosti, ISPA, EFRR, programů transevropských sítí, úvěrů EIB. Finanční podpora těchto nástrojů se zaměřuje především na transevropské dopravní sítě (TEN-T).

Podle článku 3 nařízení (ES) č. 1164/94 ve znění nařízení (ES) č. 1264/1999 může Fond soudržnosti poskytovat pomoc projektům dopravní infrastruktury v obecném zájmu, které jsou financovány členskými státy a uvedeny v hlavních směrech pro rozvoj TEN-T.

Hlavní směry Společenství pro rozvoj TEN-T byly stanoveny rozhodnutím č. 1692/96/ES ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí specifikuje 30 prioritních projektů evropského zájmu a vyzývá členské státy, aby těmto projektům dávaly přednost. Článek 19a rozhodnutí č. 1692/96/ES stanoví, že při předkládání projektů v rámci Fondu soudržnosti v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1164/94 přiřadí členské státy vhodnou prioritu projektům prohlášeným za projekty evropského zájmu.

3.2. Životní prostředí

Odvětví životního prostředí představovalo v roce 2006 o něco více než polovinu (50,8 %) celkových závazků Fondu soudržnosti. Obecně projekty podporované Fondem soudržnosti přispívají k plnění globálních cílů environmentální politiky ve vztahu k udržitelnému rozvoji, zejména k plnění prioritních úkolů šestého akčního programu, především v oblasti řízení přírodních zdrojů, nakládání s odpadem, a ve vztahu k investicím, jejichž cílem je omezit dopad klimatických změn. Pro operace spolufinancované Fondem soudržnosti je významných sedm tematických strategií přijatých v letech 2005 a 2006 týkajících se oblasti ovzduší, zdrojů, odpadu a recyklace, městského prostředí, půdy, mořského prostředí a pesticidů. Projekty přijaté členskými státy v roce 2006 jsou uvedeny v příloze této zprávy.

V roce 2006 přispíval Fond soudržnosti i nadále k provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí nejen prostřednictvím přímého financování infrastruktur, ale rovněž poskytováním pobídek podporujících uplatňování příslušných směrnic v rámci předpokladů poskytnutí podpory. Jedná se zejména o tematické zásahy s územním rozměrem, jako je například ochrana přírody, nakládání s odpadem a s odpadními vodami a posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).

Akty o přistoupení nových členských států stanovily přechodné cíle pro investice za účelem dodržení práva Společenství v oblasti životního prostředí . Proto tyto země označily nakládání s odpadními vodami a odpadem za důležité priority z hlediska výdajů. Potřeba investic a infrastruktury zůstává ve většině případů vysoká s ohledem na plnění podmínek klíčových směrnic v takových oblastech, jako je nakládání s odpadem a vodohospodářství (zejména úprava městských odpadních vod), ale také kvalita ovzduší a snaha o snížení průmyslového znečištění (integrovaná prevence a omezování znečištění). Podpora environmentální infrastruktury v rámci Fondu soudržnosti je proto pro nové členské státy zásadní.

4. Kontroly

Pokud jde o čtyři původní přijímající členské státy, bylo ve Španělsku, Portugalsku a Řecku provedeno celkem sedm auditních šetření za účelem ověření provádění akčních plánů a sledování opatření přijatých v návaznosti na projekty Fondu soudržnosti, jejichž audit proběhl v letech 2004-2005. V roce 2006 byla také ověřena práce orgánů, které rozhodují o ukončení pomoci, se zaměřením na uzavření projektů Fondu soudržnosti.

Dále byly na generálním ředitelství pro regionální politiku zavedeny v roce 2006 postupy pro uzavírání projektů Fondu soudržnosti, které zajišťují, že řídící orgán a orgán, který rozhoduje o ukončení pomoci, dodají v rámci uzavíracího procesu adekvátní informace, jež poskytnou ujištění o zákonnosti a řádnosti konečného prohlášení o výdajích; v opačném případě by byly použity finanční opravy.

U členských států, které přistoupily v roce 2004, se auditorská práce vykonaná v roce 2006 zaměřila hlavně na návazné audity, jež ověřovaly účinné provádění doporučení vydaných na základě systémových auditů vykonaných v roce 2005, a na další audity, které kontrolovaly výdaje na projekty. Zvláštní důraz byl také kladen na přezkoumání práce vnitrostátních kontrolních orgánů včetně kontroly kvality systémových auditů, kontrol výběrových souborů a jiných otázek v souvislosti s přípravou osvědčení o auditu. Celkem bylo uskutečněno třináct auditních šetření, včetně šetření spojených s auditem EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj).

Vzhledem ke zvláštním rizikům při provádění řádných postupů pro nabídková řízení a udělování zakázek bylo v roce 2005 zahájeno zvláštní tematické šetření se zaměřením na zakázky udělené po přistoupení v nových členských státech s preventivním i nápravným cílem. V průběhu roku 2006 byla doporučení vydaná na základě těchto auditů sledována v následných auditech.

Ve výroční zprávě o činnosti generálního ředitelství za rok 2006 bylo pro fungování řídicích a kontrolních systémů vydáno stanovisko bez výhrad v 5 členských státech (Kypr, Estonsko, Řecko, Malta a Slovinsko).

U zbývajících členských států bylo stanovisko s výhradami v důsledku závažných nedostatků, které ovlivňovaly klíčové prvky systémů (Česká republika, Maďarsko, Irsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Portugalsko, Slovensko a Španělsko). Pro žádný členský stát nebylo vydáno záporné stanovisko.

5. Nesrovnalosti a pozastavení pomoci

Podle článku 3 nařízení Komise (ES) č. 1831/94[5] o nesrovnalostech a zpětném získávání částek neoprávněně vyplacených a organizaci informačního systému v této oblasti informovalo osm přijímajících členských států Komisi o 228 případech nesrovnalostí, které se týkaly příspěvků Společenství ve výši 186 604 797 EUR. Tyto případy nesrovnalostí byly předmětem prvotního zjištění správním nebo soudním orgánem.

Je třeba uvést, že většinu těchto případů (183) oznámily čtyři původní členské státy, které přijímají podporu z Fondu soudržnosti, přičemž převažovaly případy řecké (103), které se týkaly příspěvků Společenství v celkové výši 117 856 924 EUR, z čehož dosud nebyla zpětně získána částka ve výši pouze 12 698 144 EUR, zbývající část byla odečtena z žádostí o konečnou platbu předložených Komisi. V průběhu roku pokročilo používání výše uvedeného nařízení ve Španělsku, kde bylo sděleno 82 případů, které se týkaly příspěvků Společenství ve výši 44 472 847 EUR, z čehož dosud nebyla zpětně získána částka 30 179 534 EUR. Z 18 případů sdělených portugalskými orgány, které se týkaly příspěvku Společenství ve výši 23 747 904 EUR, dosud nebyla zpětně získána částka 14 850 306 EUR.

Pouze pět nových členských států oznámilo Komisi případy: Polsko (10), Česká republika (6), Maďarsko (6), Lotyšsko (2) a Litva (1), přičemž se jednalo o méně významné částky, než byly uvedeny výše. Část předmětných částek byla odečtena před předložením žádostí o platbu Komisi.

Ostatní přijímající členské státy informovaly Komisi, že v průběhu roku 2006 nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. V souladu s příslušným nařízením zbývá oznámit určitý počet případů zjištěných při auditních šetřeních v rámci jednotlivých států nebo Společenství.

Ve většině oznámených případů se nesrovnalosti týkaly dodržování pravidel zadávání veřejných zakázek, zbývající případy se týkaly předkládání nezpůsobilých výdajů.

V průběhu roku 2006 vstoupilo v platnost nové nařízení (ES) č. 1828/2006 pro nové programové období 2007-2013. Oddíl 4 tohoto nařízení o nesrovnalostech nyní upravuje oznamování nesrovnalostí a použije se také na Fond soudržnosti u projektů přijatých v novém programovém období. Nařízení (ES) č. 1831/94 se nadále použije na rozhodnutí přijatá podle nařízení (ES) č. 1164/94.

V roce 2006 otevřel Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) tři případy vztahující se k informacím získaným o Fondu soudržnosti. Jeden z těchto případů vedl k otevření „případu sledování“[6], ostatní dva případy byly převedeny do roku 2007 a čekají na vyhodnocení. Neuskutečnila se žádná kontrolní mise v souvislosti s nařízením (ES) č. 2185/96[7].

6. Hodnocení

Článek 13 revidovaného nařízení (ES) č. 1164/94 vyžaduje, aby Komise a členské státy zajistily účinné monitorování a hodnocení provádění projektů Fondu soudržnosti. To předpokládá využití metod posuzování, monitorování a hodnocení projektů, na jejichž základě jsou projekty popřípadě upraveny.

Komise a členské státy provedou posouzení a hodnocení všech společně financovaných projektů, v případě potřeby ve spolupráci s Evropskou investiční bankou .

Projekty, které mají být financovány z fondu, jsou se souhlasem přijímajícího členského státu schvalovány Komisí. Pokud jde o posouzení projektu, je každá žádost o pomoc doprovázena analýzou nákladů a přínosů (CBA) projektu. Úkolem této analýzy je prokázat, že střednědobé socio-ekonomické přínosy horizontu jsou přiměřené mobilizovaným finančním zdrojům. Komise toto hodnocení zkoumá na základě zásad stanovených v návodu pro analýzu nákladů a přínosů[8]. Návod zveřejněný v roce 2003 nyní prochází aktualizací.

Na tomto základě poskytovala Komise v roce 2006 významnou vnitřní metodickou podporu a asistovala členským státům prostřednictvím opatření na budování kapacit, jejichž cílem bylo zvýšit shodu finanční a ekonomické analýzy projektů prováděné ex-ante . V říjnu 2006 přijala Komise pokyny k metodice, která má být používána při provádění analýzy nákladů a přínosů (CBA)[9]. Pracovní dokument představuje několik obecných zásad CBA spolu se souborem pracovních pravidel a vybízí členské státy, aby si vypracovaly vlastní pokyny k CBA.

Kromě toho provádí Komise hodnocení ex-post u vzorků projektů spolufinancovaných Fondem soudržnosti. Poslední vyhodnocení bylo zveřejněno v roce 2005 a zabývalo se vzorkem 200 projektů provedených v období 1993-2002. Příští hodnocení ex-post se předpokládá na rok 2009.

7. Nový regulační rámec na období 2007-2013

Nařízení o Fondu soudržnosti (ES) č. 1164/94 stanoví prováděcí pravidla pro fond do 31. prosince 2006. Vzhledem k začátku příštího programového období (2007-2013) Komise zpracovala nový soubor prováděcích nařízení pro Fond soudržnosti i pro Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond.

Tato nařízení byla přijata v průběhu roku 2006. Jedná se o tato nová prováděcí pravidla pro Fond soudržnosti:

- nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999

- nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94

- prováděcí nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006

Všechna nařízení použitelná na období 2007-2013 jsou dostupná na internetové stránce INFOREGIO na této adrese: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_en.htm

8. Informace a p UBLICITA

Dvě informační setkání, kterých se zúčastnilo všech 25 členských států, se uskutečnila v Bruselu ve dnech 22. června a 20. prosince. Na prvním setkání představila Komise konečné příděly na rok 2006 pro každý členský stát. Jelikož rok 2006 je posledním rokem programového období, bylo zdůrazněno, že všechny finanční prostředky v rámci závazků, které jsou ještě k dispozici, budou muset být vyčerpány do 31. prosince. Nepředpokládalo se žádné převedení úvěrů z jiných rozpočtových linií. Byla také představena iniciativa Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech (JASPERS). Tato iniciativa, zřízená ve spolupráci mezi Komisí a EIB, má členským státům pomoci technicky posuzovat budoucí velké projekty, které mají být předloženy Komisi. JASPERS začne fungovat od roku 2007. Na prosincovém setkání představila Komise předlohu pokynů k uzavírání projektů Fondu soudržnosti. Komise trvala na tom, aby členské státy měly na paměti, že: i) při uzavírání musí být odpovídající projekty v souladu s příslušnými rozhodnutími, ii) konečným datem způsobilosti pro projekty z období 2000-2006 zůstává 31. prosinec 2010, iii) použije se pravidlo jedné úpravy. Nakonec Komise připomněla, že toto informační setkání bylo poslední v rámci nařízení (ES) č. 1164/94. Otázkami, které se týkají Fondu soudržnosti, se bude od 1. ledna 2007 zabývat Výbor pro koordinaci fondů podle nového nařízení (ES) č. 1083/2006.

Komise v roce 2006 uspořádala dvě setkání pro komunikační referenty z EFRR i z Fondu soudržnosti. Konala se ve dnech 15. června a 5. prosince. Byla projednána různá komunikační témata, bylo vysvětleno provádění nových nařízení a byla představena řada případových studií a vzorových produktů. Tato setkání pro informační pracovníky budou v roce 2007 pokračovat.

[1] Závazek je nižší než přidělené prostředky (viz tabulku 6) v důsledku zrušení závazku za nevyužité částky a uzavření.

[2] Na základě článku 6 nařízení Rady (ES) č. 1164/94, podle kodifikovaného znění předloženého Komisí

[3] Smlouva o založení Evropského společenství, článek 104 o nadměrném schodku veřejných financí

[4] Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/1994.

[5] Úř. věst. L 191, 27.7.1994, s. 9, naposledy pozměněno nařízením (ES) č. 2168/2005, Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 15

[6] Případy sledování jsou případy, u kterých vede vlastní vnější šetření jiný subjekt nebo orgán členského státu, ačkoliv by k tomu byl příslušný také úřad OLAF.

[7] Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

[8] http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_en.pdf

[9] Evropská komise, GŘ pro regionální politiku, Metodické pokyny pro provedení analýzy nákladů a přínosů, 2007-2013 – pracovní dokument odboru pro hodnocení a adicionalitu č. 4, dostupné na adrese http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm

Top