EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005DC0544

Zpráva Komise - Výroční zpráva o Fondu soudržnosti (2004) {SEK(2005)1396}

/* KOM/2005/0544 konecném znení */

52005DC0544

Zpráva Komise - Výroční zpráva o Fondu soudržnosti (2004) {SEK(2005)1396} /* KOM/2005/0544 konecném znení */


[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 7.11.2005

KOM(2005) 544 v konecném znení

ZPRÁVA KOMISE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O FONDU SOUDRŽNOSTI (2004) {SEK(2005)1396}

OBSAH

ZPRÁVA KOMISE VÝROČNÍ ZPRÁVA O FONDU SOUDRŽNOSTI (2004) 3

1. Plnění rozpočtu 3

2. Hospodářské prostředí a podmíněnost 7

3. Přistoupení deseti kandidátských zemí 8

4. Koordinace s dopravní a enviromentální politikou 9

4.1. Doprava 9

4.2. Životní prostředí 9

5. Kontroly a závěry 10

6. Nesrovnalosti a pozastavení pomoci 10

7. Hodnocení 11

8. Informace a propagace 11

ZPRÁVA KOMISE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O FONDU SOUDRŽNOSTI (2004)

Tato zpráva se předkládá v souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1164/1994 o zřízení Fondu soudržnosti. Týká se činností Fondu soudržnosti během roku 2004.

1. Plnění rozpočtu

Finanční prostředky Fondu soudržnosti, které byly k dispozici na závazky v roce 2004, činily 2 723 606 000 EUR (ceny roku 1999) pro 3 členské státy EU 15 (Portugalsko, Španělsko, Řecko) a 2 897 000 000 EUR v cenách roku 1999 pro 10 nových členských států. V důsledku růstu HND na hlavu v Irsku tato země již není od 1. ledna 2004 způsobilá k čerpání prostředků z Fondu soudržnosti. Tyto částky zahrnují úvěry na technickou pomoc (1 001 118 EUR pro 3 „staré“ členské státy a 1 500 000 EUR pro 10 nových členských států).

Položky závazků byly téměř zcela vyčerpány (99,96 %) a do roku 2005 bylo převedeno z celkové částky pouze 2 084 326 EUR.

Plnění závazků v roce 2004 (v eurech)

Položky závazků | Počáteční | Pohyby | Konečné zdroje | Plnění | Zrušeno | Převody do roku 2005 |

Rozpočet na rok 2004 | 2 784 500 000 | 2 835 258 341 | 5 619 758 341 | 5 619 403 018 | 355 322 | 2 084 326 |

Položky převedené z roku 2003 | 3 377 996 | 0 | 3 377 996 | 3 377 996 | 0 | 0 |

Položky znovu disponibilní | 7 413 307 | 0 | 7 413 307 | 7 413 307 | 0 | 0 |

Splátky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Celkem | 2 795 291 303 | 2 835 258 341 | 5 630 549 644 | 5 630 194 321 | 355 322 | 2 084 326 |

Bylo do Fondu soudržnosti převedeno celkem 134,8 milionů EUR položek plateb. Vezmeme-li v úvahu tento převod, bylo v roce 2004 provedeno okolo 95,16 % položek plateb.

Plnění plateb v roce 2004 (v eurech)

Položky plateb | Počáteční | Pohyby | Konečné zdroje | Plnění | Zrušeno | Převody do roku 2005 |

Rozpočet na rok 2004 | 2 641 600 000 | 134 811 585 | 2 776 411 585 | 2 642 101 718 | 134 309 867 | 0 |

Položky převedené z roku 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Položky znovu disponibilní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Splátky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Celkem | 2 641 600 000 | 134 811 585 | 2 776 411 585 | 2 642 101 718 | 134 309 867 | 0 |

Plnění rozpočtových položek v roce 2004 členskými státy

Položky závazků 2004 (v eurech)

Členský stát | Životní prostředí | Doprava | Smíšené | Celkem |

Částka | % ŽP | Částka | % Dopr. | Částka | Částka | % |

España | 724 068 354 | 42,6 | 977 541 835 | 57,4 | 1 101 600 | 1 702 711 789 | 30,3% |

Ellada | 296 658 028 | 55,4 | 239 009 533 | 44,6 | - | 535 667 561 | 9,5% |

Portugal | 261 887 832 | 54,6 | 217 955 247 | 45,4 | - | 479 843 079 | 8,5% |

Kypros | - | 0 | 18 257 000 | 100 | - | 18 257 000 | 0,3% |

Česká republika | 171 710 713 | 54,2 | 144 816 038 | 45,8 | 371 280 | 316 898 031 | 5,6% |

Eesti | 65 595 930 | 62,1 | 31 561 105 | 37,9 | 8 539 200 | 105 696 235 | 1,9% |

Magyarország | 188 216 500 | 50,0 | 188 216 500 | 50,0 | - | 376 433 000 | 6,7% |

Latvija | 80 196 588 | 42,2 | 102 876 822 | 57,8 | 6 892 365 | 189 965 775 | 3,4% |

Lietuva | 45 991 729 | 21,9 | 148 920 771 | 78,1 | 14 659 500 | 209 572 000 | 3,7% |

Malta | 7 418 000 | 100 | - | 0 | - | 7 418 000 | 0,1% |

Polska | 698 528 072 | 49,4 | 707 162 832 | 50,6 | 8 947 500 | 1 414 368 404 | 25,2% |

Slovensko | 125 556 724 | 65,1 | 67 417 276 | 34,9 | - | 192 974 000 | 3,4% |

Slovenija | 19 295 525 | 29,7 | 45 605 942 | 69,3 | 45 000 | 64 946 467 | 1,2% |

Technická pomoc | - | - | - | - | 4 381 678 | 4 381 678 | 0,1% |

Celkem | 2.685.123.995 | 48,2* | 2.889.340.901 | 51,8* | 44.938.123 | 5.619.403.018 | 100% |

* smíšené částky nebyly zohledněny

Položky plateb 2004 (v eurech)

V případě nových členských států se údaje týkají pouze plateb na projekty, které byly přijaty v rámci Fondu soudržnosti od 1. května 2004 (tj. bez zohlednění předvstupní pomoci na projekty ISPA). Druhá tabulka uvádí platby uskutečněné v roce 2004 ve vztahu k projektům ISPA přijatým před přistoupením.

Členský stát | Životní prostředí | Doprava | Smíšené | Celkem |

Částka | % ŽP | Částka | % Dopr. | Částka | Částka | % |

Espańa | 1 052 792 007 | 54,3 | 886 931 978 | 45,7 | 3 084 | 1 939 727 070 | 73,4% |

Ellada | 85 219 745 | 24,3 | 265 538 804 | 75,7 | 1100 | 350 759 649 | 13,3% |

Irsko | 8 179 679 | 31,6 | 17 669 517 | 68,4 | 0 | 25 849 196 | 1,0% |

Portugal | 123 130 259 | 38,9 | 193 354 445 | 61,1 | 0 | 316 484 704 | 12,0% |

Kypros | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |

Česká republika | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |

Eesti | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |

Magyarország | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |

Latvija | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |

Lietuva | 0 | - | 3 719 306 | 100 | 0 | 3 719 306 | 0,1% |

Malta | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |

Polska | 0 | - | 2 486 700 | 100 | 0 | 2 486 700 | 0,1% |

Slovensko | 244 720 | 15,5 | 1 335 490 | 84,5 | 0 | 1 580 210 | 0,1% |

Slovenija | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |

Technická pomoc | 0 | - | 0 | - | 1 494 883 | 1 494 883 | 0,1% |

Celkem | 1 269 566 410 | 48,1* | 1 371 036 240 | 51,9* | 1 499 067 | 2 642 101 718 | 100% |

* smíšená částka nebyla zohledněna

Ve třetím roce, byl důraz kladen ve prospěch projektů v oblasti dopravy, nicméně méně výrazně než v předcházejících dvou letech.

Nové členské státy – Platby týkající se původních projektů ISPA uskutečněné v roce 2004

Členský stát | Životní prostředí | Doprava | Celkem |

Částka | % ŽP | Částka | % Dopr. | Částka |

Česká Republika | 17 801 156 | 26.5 | 49 355 929 | 73.5 | 67 157 085 |

Eesti | 10 196 374 | 42.7 | 13 675 285 | 57.3 | 23 871 659 |

Latvija | 9 844 972 | 42.2 | 13 490 711 | 57.8 | 23 335 683 |

Lietuva | 3 948 533 | 27.5 | 10 395 195 | 72.4 | 14 343 728 |

Magyarorszàg | 25 960 588 | 71.9 | 10 122 098 | 28.1 | 36 082 686 |

Polska | 80 792 048 | 36.6 | 139 872 597 | 63.4 | 220 664 645 |

Slovenija | 6 024 627 | 78.9 | 1 611 175 | 21.1 | 7 635 802 |

Slovensko | 17 390 376 | 46.6 | 19 933 084 | 53.4 | 37 323 460 |

Technická/odborná pomoc | 68 076 |

Celkem | 171 958 668 | 40.0 | 258 456 071 | 60.0 | 430 482 824 |

Nadále se pokračovalo ve výrazném úsilí odstranit nezaplacené položky týkající se činností započatých před rokem 2000: v roce 2004 bylo uzavřeno celkem 50 projektů. Přibližně 33,4 % nezaplacených položek bylo na začátku roku uhrazeno nebo zrušeno v roce 2004. Koncem roku 2004 došlo k poklesu nezaplacených položek na pouhých 15 % ročního rozpočtu Fondu soudržnosti (oproti více než polovině na konci roku 2002 a 39 % na konci roku 2003). Toto úsilí snížit nezaplacené položky bude v roce 2005 zachováno ve spolupráci s vnitrostátními orgány, které jsou zodpovědné za provádění projektů a související žádosti o platby.

Vyrovnání závazků za období 1993–99 v roce 2004 (v eurech)

Členský stát | Počáteční výše nesplněných závazků | Zrušení závazků | Platby | Konečná výše nesplněných závazků |

Espańa | 650 933 534 | 4 952 169 | 268 409 585 | 377 571 780 |

Ellada | 424 708 187 | 86 288 597 | 29 744 454 | 308 675 136 |

Ireland | 51 096 704 | 0 | 4 037 714 | 47 058 990 |

Portugal | 139 854 914 | 5 852 657 | 23 728 888 | 110 273 369 |

Celkem | 1 266 593 339 | 97 093 423 | 325 920 642 | 843 579 275 |

2. HOSPODÁřSKÉ PROSTřEDÍ A PODMÍNěNOST

Nařízení Rady o Fondu soudržnosti[1] stanoví podmínky pro financování fondu ve vztahu k makroekonomickému řízení. Žádné nové projekty nebo, v případě velkých projektů, žádné nové etapy projektů nemohou být financovány, pokud Rada shledá, že členský stát neprovedl svůj program stability nebo svůj konvergenční program takovým způsobem, aby se vyhnul nadměrnému schodku.

V roce 2004 byl u sedmi členských států čerpajících z Fondu soudržnosti (z toho šest nových členských států) zjištěn nadměrný schodek.

V případě dotčených šesti nových členských států (Česká republika, Kypr, Maďarsko, Malta, Polsko a Slovensko) Rada rozhodla dne 5. července 2004, že mají nadměrný schodek a doporučila jim, aby ho vyrovnaly do roku 2005 (Kypr), 2006 (Malta), 2007 (Polsko a Slovensko) a 2008 (Česká republika a Maďarsko). Dne 22 prosince 2004 Komise dospěla k závěru, že všechny státy mimo Maďarska přijaly v reakci na doporučení Rady účinná opatření, a proto v tomto okamžiku nebylo třeba učinit žádné další kroky v rámci postupu při nadměrném schodku. V lednu 2005 Rada dospěla ke stejnému názoru. Pokud jde o Maďarsko, konstatovala Rada dne 18. ledna 2005, že Maďarsko nepřijalo v reakci na doporučení Rady řádné účinné opatření a 8. března přijala nové doporučení Rady, v kterém ho žádá, aby přijalo do 8. července 2005 účinná opatření týkající se dalších opatření k dosažení cílového schodku v roce 2005.

Dne 5. července 2004 Rada rozhodla, že Řecko má nadměrný schodek, a doporučila, aby byla do roku 2005 zjednána náprava. Dne 18. ledna 2005 Rada konstatovala, že Řecko nepřijalo v reakci na toto doporučení žádné účinné opatření a dne 17. února přijala rozhodnutí oznamující Řecku, aby přijalo opatření na nápravu této situace. Doporučila přísné plnění rozpočtu na rok 2005 a dodatečnou úpravu ve výši nejméně 0,6 % HDP v roce 2006 s novou aktualizací stabilizačního programu Řecka, který má být předložen do 21. března 2005 a 21. březen jako lhůtu pro přijetí požadovaných doplňujících opatření. Rada přehodnotila situaci v Řecku dne 12. dubna 2005 na základě sdělení Komise ze dne 12. dubna. Dospěla k závěru, že řecká vláda přijímá v reakci na oznámení Rady účinná opatření.

3. PřISTOUPENÍ DESETI KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ

V den přistoupení 1. května 2004 splňovalo všech 8 nových členských států, které původně využívaly fond ISPA společně s Kyprem a Maltou kritéria způsobilosti podle Fondu soudržnosti.

Projekty, které byly předtím přijaty v rámci finančního nástroje ISPA, byly automaticky změněny na projekty Fondu soudržnosti a podléhají od té doby pravidlům Fondu soudržnosti.

Na období 2004–06 bylo na strukturální pomoc v 10 nových členských státech přistupujících k EU vyčleněno 24 miliard EUR (současné ceny), z kterých více než jedna třetina (8,5 miliard EUR) byla přidělena na Fond soudržnosti.

Tabulka : Prostředky z Fondu soudržnosti přidělené přistupujícím zemím na období 2004–06:

Země | Průměrná hodnota prostředků z Fondu soudržnosti (v milionech EUR – ceny roku 2004) |

Kypros | 53,94* |

Česká republika | 936,05 |

Eesti | 309,03 |

Magyarország | 1 112,67 |

Latvija | 515,43 |

Lietuva | 608,17 |

Malta | 21,94 |

Polska | 4 178,60 |

Slovensko | 570,50 |

Slovenija | 188,71 |

Celkem | 8 495,04 |

* včetně Finančního nástroje pro orientaci rybolovu (FNOR)

4. Koordinace s dopravní a enviromentální politikou

4.1. Doprava

Odvětví dopravy představovalo v roce 2004 o něco více než polovinu (51,8 %) celkových závazků Fondu soudržnosti. Podobně jako v minulosti Komise požádala členské státy, aby upřednostňovaly především projekty v oblasti železniční dopravy. Projekty přijaté členskými státy v roce 2004 jsou uvedeny v příloze.

Fond soudržnosti poskytuje finanční prostředky především na sítě dopravní infrastruktury, které mají vztah k transevropským sítím. Správná koordinace mezi strukturálními fondy a Fondem soudržnosti je důležitá pro zabezpečení shody mezi ústředními regiony Společenství a regiony, které jsou strukturálně znevýhodněné kvůli své ostrovní, uzavřené nebo okrajové povaze.

Pozměněné rozhodnutí o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě bylo přijato Evropským parlamentem a Radou dne 29. dubna 2004. Rozhodnutí stanovilo 30 prioritních projektů evropského zájmu s náklady okolo 225 miliard eur. Rozhodnutí vyzývá členské státy, aby upřednostňovaly tyto projekty. Žádá dotčené členské státy, aby těmto projektům v rámci Fondu soudržnosti a obecněji v rámci strukturálních fondů věnovaly zvláštní pozornost.

Po přistoupení nových členských států dne 1. května 2004 přezkoumala Komise situaci v infrastruktuře transevropské sítě, a to především náklady na 30 prioritních projektů a na projekty, jako jsou ERTMS a SESAME[2], a jejich financování. [V rámci finančních výhledů na období 2007–2013 navrhla Komise po uveřejnění svého důkladného přezkumu finančního rámce TEN v červenci 2004 ((KOM) 475 – 2004) zvýšit maximální míru spolufinancování].

4.2. Životní prostředí

Rok 2004 byl důležitý pro environmentální projekty, které představovaly o něco méně než polovinu (48,2 %) celkových závazků Fondu soudržnosti. Prioritami v tomto odvětví zůstalo zásobování pitnou vodou a úprava odpadních vod a pevného odpadu. Fond soudržnosti přispívá k cílům Společenství, pokud jde o trvale udržitelný rozvoj, a to zejména v oblasti řízení přírodních zdrojů, odpadu a klimatických změn. Projekty a činnosti přijaté členskými státy v roce 2004 jsou uvedeny v příloze.

Fond soudržnosti přispěl k rozvoji provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí nejen prostřednictvím přímého financování infrastruktur, ale rovněž podporou uplatňování směrnic jako součásti předpokladů na poskytnutí podpory. Jedná se o tématické zásahy, jako je nakládání s pevným odpadem a s odpadními vodami a posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).

Nové členské státy stanovily nakládání s odpadními vodami a pevným odpadem za důležité priority, pokud jde o výdaje. Potřeba investic a infrastruktury je ve většině případů nadále velmi důležitá, především v takových oblastech, jako je nakládání s pevným odpadem a vodohospodářství (zejména úprava městských odpadních vod), ale také v oblasti kvality ovzduší a snah o snížení průmyslového znečištění. Podpora environmentální infrastruktury v rámci Fondu soudržnosti je proto pro nové členské státy důležitá.

5. KONTROLY A ZÁVěRY

V Irsku, Španělsku, Řecku a Portugalsku se uskutečnilo 10 auditů projektů a 6 auditů řídicích a kontrolních systémů.

Na úrovni projektů se hlavní zjištěné nedostatky týkaly postupů zadávání veřejných zakázek, i když se situace v jednotlivých členských státech lišila. Pokud jde o systémy vytvořené členskými státy za účelem splnění požadavků nařízení Komise (ES) č. 1386/2002 týkajícího se řídicích a kontrolních systémů, bylo v roce 2004 dosaženo pokroku, i když v roce 2003 byly v Řecku, Španělsku a Portugalsku zjištěny určité obtíže, které byly oznámeny vnitrostátním orgánům v rámci partnerství.

Všech deset nových členských států předalo popis svých řídicích a kontrolních systémů Komisi, která shledala, že jsou v souladu s normami požadovanými právními předpisy Společenství. Tato příznivá stanoviska svědčí o tom, že zavádění správných prováděcích systémů, které budou v následujících letech Komisí nadále kontrolovány, začalo dobře. V souladu se strategií auditu generálního ředitelství pro regionální politiku dojde v roce 2005 ke kontrolám na místě a k namátkovému ověřování shody na základě vybraného vzorku projektů. Toto ověřování proběhne ve všech nových členských státech.

Deset auditů projektů se uskutečnilo v Lotyšsku, Maďarsku, Estonsku, Polsku, České republice, Slovensku a Slovinsku. Tyto audity se týkaly především přezkoumání finančních toků projektů a dodržování pravidel o způsobilosti výdajů.

6. NESROVNALOSTI A POZASTAVENÍ POMOCI

Podle článku 3 nařízení Komise (ES) č. 1831/94[3] (o nesrovnalostech a zpětném získávání částek neoprávněně vyplacených v rámci financování Fondu soudržnosti a organizaci informačních systémů) přijímající členské státy musí informovat Komisi o jakýchkoli případech nesrovnalostí, které byly předmětem prvotního zjištění správním nebo soudním orgánem.

Za rok 2004[4] tři za čtyř starých členských států, jmenovitě Řecko, Španělsko a Portugalsko, sdělily Komisi celkem 275 případů nesrovnalostí (Řecko 262, Španělsko 1 a Portugalsko 12). Na základě uvedeného nařízení informovalo Irsko Komisi o tom, že v roce 2004 žádné nesrovnalosti nezaznamenalo. Případy oznámené řeckými orgány se týkají příspěvků Společenství o výši 126 058 589 EUR. Většina případů se týkala nesrovnalostí spočívajících v nedostatečném dodržování pravidel veřejných zakázek a ostatní se týkaly předkládání nezpůsobilých výdajů. Případ oznámený španělskými orgány se týkal příspěvků Společenství ve výši 384 407 EUR a 12 případů oznámených portugalskými orgány se týkalo příspěvků Společenství ve výši 22 234 344 EUR. Dva z nových členských států, jmenovitě Polsko a Lotyšsko, oznámily Komisi celkem šest případů nesrovnalostí (Polsko 5 a Lotyšsko 1). Případy oznámené polskými orgány se týkaly příspěvku Společenství ve výši 802 426 EUR a případ oznámený lotyšskými orgány se týkal příspěvku Společenství ve výši 1 273 EUR. Zjištěné nesrovnalosti byly stejného druhu jako ve výše uvedených případech.

7. HODNOCENÍ

Na konci roku 2004 zahájilo generální ředitelství pro regionální politiku se všemi členskými státy čerpajícími prostředky z Fondu soudržnosti dialog na téma „schopnost zabezpečení kvality“ (QAC). Komise poskytla popis úloh (vycházející do značné míry z požadavků uvedeného nařízení), které by měly být splněny před tím, než se žádost zašle Komisi. Členské státy byly vyzvány, aby ve všech svých správních orgánech provedly vlastní posouzení výkonu stávajících mechanismů s cílem zjistit jakoukoli možnou překážku přípravy projektů. Na základě takovéhoto vlastního posouzení by mohly být příslušné návrhy technické pomoci navrženy ke spolufinancování do konce období 2000–2006.

V souladu s ustanoveními článku 13 nařízení (ES) č. 1164/94 Komise a členské státy musí zajistit účinnost pomoci Společenství při provádění projektů spolufinancovaných z Fondu soudržnosti. To znamená využívání monitorovacích a hodnotících technik. Komise a členské státy mohou posouzení a hodnocení projektů provést ve spolupráci s Evropskou investiční bankou.

Pokud jde o metodiku, je každá žádost o financování projektu tedy doprovázena analýzou příjmů a výdajů (CBA). Tato analýza by měla ukázat, že socio-ekonomické přínosy zjištěné ve střednědobém horizontu jsou přiměřené poskytnuté finanční podpoře. Je na Komisi, aby přezkoumala toto hodnocení za pomoci příručky pro analýzu příjmů a výdajů uveřejněnou v roce 2003[5], kterou používají jak iniciátoři projektu tak Komise.

GŘ REGIO zahájilo v lednu 2004 následné (ex post) hodnocení vzorku 200 projektů spolufinancovaných Fondem soudržnosti (1993–2002) v Řecku, Španělsku, Irsku a Portugalsku. Souhrnná zpráva a čtyři studie o jednotlivých zemích byly dokončeny v lednu 2005 po úzké spolupráci s přímo dotčenými útvary Komise. Hlavní zjištění jsou uvedena v příloze (bod 5.4.).

8. Informace a propagace

Dvě informační setkání, kterých se zúčastnilo všech 25 členských států, se uskutečnila v Bruselu ve dnech 24. června a 24. listopadu 2004. Na setkání v listopadu 2003 několik delegací vyjádřilo přání, aby útvary Komise přezkoumaly rozhodnutí Komise č. 96/455/EHS ze dne 25. června 1996 o informačních a propagačních opatřeních v souvislosti s činnostmi Fondu soudržnosti. Tvrdily, že některá opatření se ukázala jako příliš složitá, aby mohla být provedena, a některá ustanovení se ukázala být v rozporu s nařízením č. 1164/94 pozměněném v roce 1999. Poté bylo v dubnu 2004[6] přijato Nařízení Komise, které nahradilo rozhodnutí Komise z roku 1996.

S cílem usnadnit provedení tohoto nového nařízení byl pod dohledem generálního ředitelství pro regionální politiku na internetové stránce Inforegiohttp://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/regpub_fr.htm uveřejněn vysvětlující přehled. Ke stejnému účelu bylo nařízení uveřejněno rovněž v časopise GŘ Regio–Inforegio Panorama (č.14–září 2004), ve kterém byl Fondu soudržnosti věnovaný soubor článků.

S cílem podat základní informace o Fondu soudržnosti široké veřejnosti, aktualizovalo GŘ pro regionální politiku referenční internetovou stránku Fondu soudržnosti (http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/procf/cf_en.htm). Stránka, která existuje od jara 2005, obsahuje nyní odkazy na právní dokumenty, finanční údaje, mapy a příklady projektů v 19 jazycích Společenství včetně bulharštiny a rumunštiny.

[1] Článek 6 nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ve znění nařízení Rady (ES) č. 1264/99.

[2] ERTMS: Evropský systém řízení železničního provozu. SESAME: Jednotný program modernizace řízení evropské letecké dopravy.

[3] Úř. věst. L 191, 27.7.1994, s. 9

[4] Stav k 14.3.2005; tyto údaje ještě neobsahují sdělení ze čtvrtého čtvrtletí 2004.

[5] http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_fr.pdf

[6] Nařízení Komise (ES) č. 621/2004 ze dne 1. dubna 2004, kterým se stanoví pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1164/94, pokud jde o informační a propagační opatření v souvislosti s činnostmi Fondu soudržnosti

Top