EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42006D0881

2006/881/SZBP Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 30. listopadu 2006 o úpravách jejich rozhodnutí 96/409/SZBP o zavedení náhradního cestovního dokladu, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

OJ L 363, 20.12.2006, p. 422–423 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 937–938 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 006 P. 61 - 62
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 006 P. 61 - 62
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011 P. 13 - 14

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/881/oj

20.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 363/422


ROZHODNUTÍ ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍCH V RADĚ,

ze dne 30. listopadu 2006

o úpravách jejich rozhodnutí 96/409/SZBP o zavedení náhradního cestovního dokladu, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

(2006/881/SZBP)

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ,

Vzhledem k těmto důvodům:

Je nezbytné učinit některé úpravy rozhodnutí 96/409/SZBP (1), aby se zohlednilo přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii,

ROZHODLI TAKTO:

Článek 1

Rozhodnutí 96/409/SZBP se mění takto:

a)

V příloze I se za slova „PRÍLOHA I“ doplňují slova:

„— ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ANEXA I“.

b)

V příloze I se za slova „EURÓPSKA ÚNIA“ doplňují slova:

„, ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ, UNIUNEA EUROPEANĂ“.

c)

V příloze I se za slova „CESTOVNÝ PREUKAZ“ doplňují slova:

„, ВРЕМЕНЕН ПАСПОРТ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, DOCUMENT DE CĂLĂTORIE PROVIZORIU“.

d)

V příloze I se za slova „ÚDAJE“ doplňují slova:

„ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДАННИ/GLOSAR“.

e)

V příloze I se za slova „(13) Pečiatka vydávajúceho“ doplňují slova:

„(1) Фамилия (2) Име (3) Дата на раждане (4) Място на раждане (5) Ръст (6) Гражданство (7) Подпис на титуляра (8) За пътуване до – през (9) Валиден до (10) Дата на издаване (11) Регистрационен номер (12) Подпис на служителя (13) Печат на компетентния орган по издаването

(1) Numele (2) Prenumele (3) Data naşterii (4) Locul naşterii (5) Talia (6) Cetăţenia (7) Semnătura titularului (8) Pentru o călătorie către – via (9) Data expirării (10) Data eliberării (11) Număr de înregistrare (12) Semnătura funcţionarului competent (13) Ştampila autorităţii emitente“.

f)

V odstavci 3 přílohy III se seznam uvedený za slovy „jak je uvedeno níže“ nahrazuje novým seznamem, který zní:

„Belgie

=

B

[OOOOO]

Bulharsko

=

BG

[OOOOO]

Česká republika

=

CZ

[OOOOO]

Dánsko

=

DK

[OOOOO]

Německo

=

D

[OOOOO]

Estonsko

=

EE

[OOOOO]

Řecko

=

GR

[OOOOO]

Španělsko

=

E

[OOOOO]

Francie

=

F

[OOOOO]

Irsko

=

IRL

[OOOOO]

Itálie

=

I

[OOOOO]

Kypr

=

CY

[OOOOO]

Lotyšsko

=

LV

[OOOOO]

Litva

=

LT

[OOOOO]

Lucembursko

=

L

[OOOOO]

Maďarsko

=

HU

[OOOOO]

Malta

=

MT

[OOOOO]

Nizozemsko

=

NL

[OOOOO]

Rakousko

=

A

[OOOOO]

Polsko

=

PL

[OOOOO]

Portugalsko

=

P

[OOOOO]

Rumunsko

=

RO

[OOOOO]

Slovinsko

=

SI

[OOOOO]

Slovensko

=

SK

[OOOOO]

Finsko

=

FIN

[OOOOO]

Švédsko

=

S

[OOOOO]

Spojené království

=

UK

[OOOOO]“.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost s výhradou vstupu dnem vstupu Smlouvy o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii v platnost.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. listopadu 2006.

Za Radu

předseda

L. HYSSÄLÄ


(1)  Úř. věst. L 168, 6.7.1996, s. 4. Rozhodnutí pozměněné Aktem o přístupu z roku 2003 (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).


Top