EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1655

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1655 ze dne 6. listopadu 2020, kterým se provádí nařízení Rady (EU) 2019/1890 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří

OJ L 372I , 9.11.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1655/oj

9.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 372/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/1655

ze dne 6. listopadu 2020,

kterým se provádí nařízení Rady (EU) 2019/1890 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2019/1890 ze dne 11. listopadu 2019 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 11. listopadu 2019 přijala Rada nařízení (EU) 2019/1890.

(2)

Na základě přezkumu opatření by měly být aktualizovány a změněny položky na seznamu fyzických a právnických osob a subjektů uvedeném v příloze I nařízení (EU) 2019/1890.

(3)

Příloha I nařízení (EU) 2019/1890 by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2019/1890 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Úř. věst. L 291, 12.11.2019, s. 3.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (EU) 2019/1890 se položky 1 a 2 nahrazují tímto:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

Mehmet Ferruh AKALIN

Datum narození: 9. 12. 1960

Číslo pasu nebo průkazu totožnosti: 13571379758

Státní příslušnost: turecká

Pohlaví: muž

Mehmet Ferruh Akalin je viceprezidentem (tajemníkem generálního manažera) a členem správní rady Turecké ropné korporace (TPAO). Stojí v čele divize TPAO pro průzkum, výzkumného a vývojového střediska a divize informačních technologií.

Jako viceprezident TPAO a vedoucí průzkumné divize je Mehmet Ferruh Akalin odpovědný za plánování, řízení a provádění průzkumných činností TPAO v oblasti těžby uhlovodíků na moři. Patří mezi ně i vrtné činnosti společnosti TPAO, k nimž docházelo bez povolení Kyperské republiky a jejichž výčet je uveden níže.

Tyto nepovolené vrtné činnosti byly prováděny:

a)

v době od července do září 2019 vrtnou lodí Yavuz společnosti TPAO v teritoriálních vodách Kyperské republiky;

b)

v době od října 2019 do ledna 2020 vrtnou lodí Yavuz společnosti TPAO ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky, tak jak ji Kyperská republika oznámila OSN a jak je vymezena v dohodě s Egyptem;

c)

v době od ledna do dubna 2020 vrtnou lodí Yavuz společnosti TPAO ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky, tak jak ji Kyperská republika oznámila OSN a jak je vymezena v dohodě s Egyptem, jakož i v dohodě s Izraelem;

d)

v době od dubna do září 2020 vrtnou lodí Yavuz společnosti TPAO ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky, tak jak ji Kyperská republika oznámila OSN a jak je vymezena v dohodě s Egyptem;

e)

v době od listopadu 2019 do ledna 2020 vrtnou lodí Fatih společnosti TPAO ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky, tak jak ji Kyperská republika oznámila OSN, v těsné blízkosti kyperských teritoriálních vod;

f)

v době od května do listopadu 2019 vrtnou lodí Fatih společnosti TPAO v západní části výlučné ekonomické zóny Kyperské republiky, tak jak ji Kyperská republika oznámila OSN.

27. 2. 2020

2.

Ali Coscun NAMOGLU

Datum narození: 27. 11. 1956

Číslo pasu nebo průkazu totožnosti: 11096919534

Státní příslušnost: turecká

Pohlaví: muž

Ali Coscun Namoglu zastává v rámci Turecké ropné korporace (TPAO) funkci zástupce ředitele divize pro průzkum.

V této funkci se Ali Coscun Namoglu podílí na plánování, řízení a provádění průzkumných činností TPAO v oblasti těžby uhlovodíků na moři. Patří mezi ně i vrtné činnosti společnosti TPAO, k nimž docházelo bez povolení Kyperské republiky a jejichž výčet je uveden níže.

Tyto nepovolené vrtné činnosti byly prováděny:

a)

v době od července do září 2019 vrtnou lodí Yavuz společnosti TPAO v teritoriálních vodách Kyperské republiky;

b)

v době od října 2019 do ledna 2020 vrtnou lodí Yavuz společnosti TPAO ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky, tak jak ji Kyperská republika oznámila OSN a jak je vymezena v dohodě s Egyptem;

c)

v době od ledna do dubna 2020 vrtnou lodí Yavuz společnosti TPAO ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky, tak jak ji Kyperská republika oznámila OSN a jak je vymezena v dohodě s Egyptem, jakož i v dohodě s Izraelem;

d)

v době od dubna do září 2020 vrtnou lodí Yavuz společnosti TPAO ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky, tak jak ji Kyperská republika oznámila OSN a jak je vymezena v dohodě s Egyptem;

e)

v době od listopadu 2019 do ledna 2020 vrtnou lodí Fatih společnosti TPAO ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky, tak jak ji Kyperská republika oznámila OSN, v těsné blízkosti kyperských teritoriálních vod;

f)

v době od května do listopadu 2019 vrtnou lodí Fatih společnosti TPAO v západní části výlučné ekonomické zóny Kyperské republiky, tak jak ji Kyperská republika oznámila OSN.

27. 2. 2020“


Top