EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2199R(02)

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2199 ze dne 17. října 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úřední věstník Evropské unie L 338 ze dne 30. prosince 2019)

OJ L 72, 9.3.2020, p. 28–29 (BG, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 72, 9.3.2020, p. 30–31 (ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2199/corrigendum/2020-03-09/oj

9.3.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 72/28


Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2199 ze dne 17. října 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

( Úřední věstník Evropské unie L 338 ze dne 30. prosince 2019 )

Strana 163, body 6A002.b to 6A002.f se nahrazují tímto:

„b.

„jednospektrální zobrazovací snímače“ a „vícespektrální zobrazovací snímače“ konstruované pro dálkové snímání, které mají některou z těchto vlastností:

1.

okamžité zorné pole (IFOV) užší než 200 μrad; nebo

2.

jsou určeny pro provoz v rozsahu vlnových délek nad 400 nm, avšak nejvýše 30 000nm a mají všechny tyto vlastnosti:

a.

poskytují výstupní zobrazovací data v digitálním formátu; a

b.

mají některou z těchto vlastností:

1.

jsou „vhodné pro kosmické aplikace“; nebo

2.

jsou konstruovány pro letecký provoz, používají jiné než křemíkové detektory a mají okamžité zorné pole užší než 2,5 mrad.

Poznámka:

Položka 6A002.b.1. nezahrnuje „jednospektrální zobrazovací snímače“ s maximální citlivostí v rozmezí vlnových délek nad 300 nm, avšak nejvíce 900 nm, které obsahují pouze některý z těchto detektorů, které nejsou „vhodné pro kosmické aplikace“, nebo z těchto „ohniskových polí“, která nejsou „vhodná pro kosmické aplikace“:

1.

zařízení s nábojovou vazbou (CCD), která nejsou konstruována ani upravena tak, aby dosáhla ‚násobení náboje‘; nebo

2.

zařízení typu CMOS (doplňující se kov-oxid-polovodič), která nejsou konstruována ani upravena tak, aby dosáhla ‚násobení náboje‘.

c.

zobrazovací zařízení k ‚přímému pozorování‘, která obsahují některý z těchto prvků:

1.

elektronkové zesilovače obrazu uvedené v položce 6A002.a.2.a. nebo 6A002.a.2.b.;

2.

„ohnisková pole“ uvedená v položce 6A002.a.3.; nebo

3.

detektory v pevné fázi uvedené v položce 6A002.a.1.;

Technická poznámka: Zobrazovací zařízení k ‚přímému pozorování‘ je takové zařízení, které poskytuje pozorovateli vizuální obraz, aniž by byla nutná jeho přeměna na elektronický signál pro televizní zobrazení, a které nemůže obraz zaznamenat nebo uchovat fotograficky, elektronicky ani jinými prostředky.

Technická poznámka:

Zobrazovací zařízení k ‚přímému pozorování‘ je takové zařízení, které poskytuje pozorovateli vizuální obraz, aniž by byla nutná jeho přeměna na elektronický signál pro televizní zobrazení, a které nemůže obraz zaznamenat nebo uchovat fotograficky, elektronicky ani jinými prostředky.

Poznámka:

Položka 6A002.c. nezahrnuje dále uvedená zařízení, která mají jiné než GaAs nebo GaInAs fotokatody:

a.

průmyslové nebo civilní poplašné systémy proti nežádoucímu vniknutí, systémy pro řízení provozu nebo průmyslové přepravy nebo počítací systémy;

b.

lékařská zařízení;

c.

průmyslová zařízení používaná pro kontrolu, třídění nebo analýzu vlastností materiálů;

d.

plamenové detektory pro průmyslové pece;

e.

zařízení speciálně konstruovaná pro laboratorní použití.

d.

speciální podpůrné součásti pro optické snímače:

1.

kryochladiče „vhodné pro kosmické aplikace“;

2.

kryochladiče, které nejsou „vhodné pro kosmické aplikace“, s chladícím zdrojem pro teploty pod 218 K (–55 °C):

a.

pracující v uzavřeném cyklu a jejichž střední doba provozu do poruchy (MTTF) nebo střední doba provozu mezi poruchami (MTBF) je delší než 2 500hodin;

b.

Joule-Thompsonovy (JT) samoregulační minichladiče s vnějším průměrem otvoru menším než 8 mm;

3.

citlivá optická vlákna speciálně vyrobená buď kompozičně, nebo strukturně nebo upravená povlakem za účelem dosažení citlivosti vůči akustickému, tepelnému, inertnímu, elektromagnetickému nebo jadernému záření;

Poznámka:

Položka 6A002.d.3. nezahrnuje zapouzdřená citlivá optická vlákna speciálně konstruovaná pro průzkumné vrtné aplikace.

e.

nevyužito.

f.

‚vyhodnocovací integrované obvody‘ (‚ROIC‘) speciálně konstruované pro „ohnisková pole“ uvedená v položce 6A002.a.3.

Poznámka:

Položka 6A002.f. nezahrnuje ‚vyhodnocovací integrované obvody‘ konstruované speciálně pro použití v civilních automobilech.

Technická poznámka:

‚Vyhodnocovací integrovaný obvod‘ (‚ROIC‘) je integrovaný obvod konstruovaný tak, aby tvořil základ pro „ohniskové pole“D nebo s ním byl spojen, a používá se k vyhodnocování (tj. extrakci a registraci) signálů produkovaných detektorovými prvky. ‚ROIC‘ odečítá minimálně náboj z detektorových prvků extrahováním náboje a použitím multiplexní funkce způsobem, který zachovává informace o relativní prostorové poloze a orientaci detektorových prvků pro zpracování uvnitř ‚ROIC‘ nebo mimo něj.


Top