EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D2214

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2214 ze dne 20. prosince 2019, kterým se mění rozhodnutí 2007/25/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2019) 9428) (Text s významem pro EHP)

C/2019/9428

OJ L 332, 23.12.2019, p. 166–167 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; Implicitně zrušeno 32021R1938

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2214/oj

23.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 332/166


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/2214

ze dne 20. prosince 2019,

kterým se mění rozhodnutí 2007/25/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství, pokud jde o dobu jeho použitelnosti

(oznámeno pod číslem C(2019) 9428)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 (1), a zejména na čl. 36 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2007/25/ES (2) stanoví některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků (HPAI) a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Unie. Uvedené rozhodnutí bylo přijato v reakci na ohniska HPAI podtypu H5N1 a jeho cílem je chránit zdraví zvířat a lidské zdraví v Unii, přičemž se použije do 31. prosince 2019.

(2)

Ohniska HPAI různých podtypů virů H5 a méně často H7 se i nadále objevují u drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí po celém světě. Vysoce patogenní influenza ptáků se stala endemickou v několika třetích zemích a poprvé se dostala i do jiných třetích zemí. Hrozba zavlečení viru HPAI do Unie prostřednictvím neobchodních přesunů ptáků v zájmovém chovu ze třetích zemí nadále přetrvává, a opatření ke zmírnění rizika stanovená v rozhodnutí 2007/25/ES by proto měla zůstat zachována.

(3)

V současné době se v rámci nařízení (EU) č. 576/2013 připravují akt v přenesené pravomoci a prováděcí akt, které stanoví veterinární podmínky a požadavky na osvědčení pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu do Unie. Tyto dva akty, které mají trvale nahradit ochranná opatření, jež jsou v současnosti stanovena v rozhodnutí 2007/25/ES, však nebudou přijaty před 31. prosincem 2019, kdy končí platnost rozhodnutí 2007/25/ES.

(4)

Proto je vzhledem k celosvětové epizootologické situaci, pokud jde o HPAI, nezbytné prodloužit dobu použitelnosti rozhodnutí 2007/25/ES do 31. prosince 2020, přičemž do té doby by akt v přenesené pravomoci a prováděcí akt, které stanoví požadavky, jež by měly nahradit požadavky v současnosti stanovené v rozhodnutí 2007/25/ES, měly být přijaty.

(5)

Rozhodnutí 2007/25/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 6 rozhodnutí 2007/25/ES se datum „31. prosince 2019“ nahrazuje datem „31. prosince 2020“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. prosince 2019.

Za Komisi

Stella KYRIAKIDES

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 2007/25/ES ze dne 22. prosince 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství (Úř. věst. L 8, 13.1.2007, s. 29).


Top