EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0481

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/481 ze dne 1. dubna 2016 o zrušení nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

C/2016/1774

Úř. věst. L 87, 2.4.2016, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/481/oj

2.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 87/24


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/481

ze dne 1. dubna 2016

o zrušení nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (1), a zejména na články 247 až 249 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (2) stanoví celní kodex Unie a použije se ode dne 1. května 2016. Uvedené nařízení nahrazuje nařízení (EHS) č. 2913/92 s účinkem ode dne 1. května 2016. Rovněž Komisi svěřuje pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění některých prvků celního kodexu Unie, které nejsou podstatné, a přijímat prováděcí akty s cílem zajistit jednotné podmínky pro jeho provádění.

(2)

Komise uplatnila své přenesené pravomoci přijetím nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (3). Komise uplatnila své prováděcí pravomoci přijetím prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 (4). Obě uvedená nařízení se mají rovněž použít ode dne 1. května 2016.

(3)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (5), kterým se provádí nařízení (ES) č. 2913/92, se stává ode dne použitelnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 a prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 nadbytečným, a mělo by proto být zrušeno s účinkem od uvedeného data.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 2454/93 se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. dubna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

(5)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).


Top