EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0036R(02)

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013)

Úř. věst. L 20, 25.1.2017, p. 1–1 (ES, CS, ET, EN, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PT, RO, SK, SL)
Úř. věst. L 20, 25.1.2017, p. 1–2 (BG, DA, DE, EL, FR, FI, SV)
Úř. věst. L 20, 25.1.2017, p. 1–3 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/corrigendum/2017-01-25/oj

25.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 20/1


Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES

( Úřední věstník Evropské unie L 176 ze dne 27. června 2013 )

1.

Strana 358, čl. 22 odst. 4:

místo:

„(…) nepodléhá dohledu podle této směrnice či směrnic 2009/65/ES, 2009/138/ES nebo 2004/39/ES.“,

má být:

„(…) nepodléhá dohledu podle této směrnice či směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES nebo 2004/39/ES.“

2.

Strana 375, čl. 67 odst. 1 písm. n):

místo:

„(…) nebo v případech, kdy články 28, 51 nebo 63 nařízení (EU) č. 575/2013 zakazují takové výplaty držitelům nástrojů zahrnutých v kapitálu instituce;“,

má být:

„(…) nebo v případech, kdy článek 28, 52 nebo 63 nařízení (EU) č. 575/2013 zakazuje takové výplaty držitelům nástrojů zahrnutých v kapitálu instituce;“.

3.

Strana 408, čl. 133 odst. 3:

místo:

„3.   Pro účely odstavce 1 může být vyžadováno, aby instituce nad rámec kmenového kapitálu tier 1 udržovaného za účelem splnění požadavku na kapitál stanoveného podle článku 92 nařízení (EU) č. 575/2013 udržovaly …“,

má být:

„3.   Pro účely odstavce 1 tohoto článku může být vyžadováno, aby instituce nad rámec kmenového kapitálu tier 1 udržovaného za účelem splnění požadavků na kapitál stanovených podle článku 92 nařízení (EU) č. 575/2013 udržovaly …“

4.

Strana 416, čl. 142 odst. 1 druhý pododstavec:

místo:

„Příslušné orgány udělí takové povolení pouze na základě individuální situace úvěrové instituce …“,

má být:

„Příslušné orgány udělí takové povolení pouze na základě individuální situace instituce …“

5.

Strana 421, čl. 158 odst. 5 první věta:

místo:

„5.   (…) zřídí příslušné orgány … kolegium orgánů dohledu a budou mu předsedat, aby bylo usnadněno … a výměna informací podle článku 60.“,

má být:

„5.   (…) zřídí příslušné orgány … kolegium orgánů dohledu a budou mu předsedat, aby bylo usnadněno … a výměna informací podle článku 50.“


Top