EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007X1229(01)

Dohoda ze dne 14. prosince 2007 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu, kterou se mění dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie

OJ C 319, 29.12.2007, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 155 - 157

In force

29.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 319/7


DOHODA

ze dne 14. prosince 2007

mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu, kterou se mění dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie

(2007/C 319/04)

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA (ECB) A NÁRODNÍ CENTRÁLNÍ BANKY ČLENSKÝCH STÁTŮ MIMO EUROZÓNU (DÁLE JEN „NÁRODNÍ CENTRÁLNÍ BANKY MIMO EUROZÓNU“ A „ČLENSKÉ STÁTY MIMO EUROZÓNU“),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada ve svém usnesení ze dne 16. června 1997 (dále jen „usnesení“) rozhodla o zřízení mechanismu směnných kurzů (dále jen „ERM II“) na počátku třetí etapy hospodářské a měnové unie (HMU) dne 1. ledna 1999.

(2)

V souladu s usnesením má ERM II pomoci zajistit, aby členské státy mimo eurozónu, které se ERM II účastní, směřovaly svou politiku ke stabilitě, a dále má podporovat konvergenci, a tím těmto státům pomáhat v jejich úsilí o přijetí eura.

(3)

Kypr se jako členský stát, na který se vztahuje výjimka, účastnil ERM II od 2. května 2005; vzhledem k tomu, že Central Bank of Cyprus je stranou dohody ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie (1), ve znění dohody ze dne 21. prosince 2006 (2) (dále jen „dohoda centrálních bank o ERM II“).

(4)

Malta se jako členský stát, na který se vztahuje výjimka, účastnil ERM II od 2. května 2005; vzhledem k tomu, že Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta je stranou dohody centrálních bank o ERM II.

(5)

Podle článku 1 rozhodnutí Rady 2007/503/ES ze dne 10. července 2007 v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy o přijetí jednotné měny Kyprem ke dni 1. ledna 2008 (3) se s účinkem od 1. ledna 2008 zrušuje výjimka ve prospěch Kypru podle článku 4 aktu o přistoupení z roku 2003; vzhledem k tomu, že euro bude kyperskou měnou od 1. ledna 2008; vzhledem k tomu, že Central Bank of Cyprus by od tohoto data již nadále neměla být stranou dohody centrálních bank o ERM II.

(6)

Podle článku 1 rozhodnutí Rady 2007/504/ES ze dne 10. července 2007 v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy o přijetí jednotné měny Maltou ke dni 1. ledna 2008 (4) se s účinkem od 1. ledna 2008 zrušuje výjimka ve prospěch Malty podle článku 4 aktu o přistoupení z roku 2003; vzhledem k tomu, že euro bude maltskou měnou od 1. ledna 2008; vzhledem k tomu, že Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta by od tohoto data již nadále neměla být stranou dohody centrálních bank o ERM II.

(7)

S cílem zohlednit zrušení výjimek ve prospěch Kypru a Malty je nezbytné změnit dohodu centrálních bank o ERM II,

SE DOHODLY NA TOMTO:

Článek 1

Změna dohody centrálních bank o ERM II s ohledem na zrušení výjimky pro členský stát

1.1

Central Bank of Cyprus přestává být s účinkem od 1. ledna 2008 stranou dohody centrálních bank o ERM II.

1.2

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta přestává být s účinkem od 1. ledna 2008 stranou dohody centrálních bank o ERM II.

Článek 2

Nahrazení přílohy II dohody centrálních bank o ERM II

Příloha II dohody centrálních bank o ERM II se nahrazuje textem uvedeným v příloze této dohody.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

3.1

Touto dohodou se s účinkem od 1. ledna 2008 mění dohoda centrálních bank o ERM II.

3.2

Tato dohoda je vyhotovena v anglickém jazyce a stranami řádně podepsána. ECB, která uschová originál dohody, zašle každé národní centrální bance eurozóny a každé národní centrální bance mimo eurozónu ověřený opis originálu dohody. Tato dohoda bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 14. prosince 2007.

Za

Evropskou centrální banku

Za

Българска народна банка (Bulharská národní banka)

Za

Českou národní banku

Za

Danmarks Nationalbank

Za

Eesti Pank

Za

Central Bank of Cyprus

Za

Latvijas Banka

Za

Lietuvos bankas

Za

Magyar Nemzeti Bank

Za

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Za

Narodowy Bank Polski

Za

Banca Națională a României

Za

Národnú banku Slovenska

Za

Sveriges Riksbank

Za

Bank of England


(1)  Úř. věst. C 73, 25.3.2006, s. 21.

(2)  Úř. věst. C 14, 20.1.2007, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 186, 18.7.2007, s. 29.

(4)  Úř. věst. L 186, 18.7.2007, s. 32.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

HORNÍ MEZE PRO PŘÍSTUP K VELMI KRÁTKODOBÝM FINANČNÍM FACILITÁM PODLE ČLÁNKŮ 8, 10 A 11 DOHODY CENTRÁLNÍCH BANK

S účinkem od 1. ledna 2008

(v milionech EUR)

Centrální banky, které jsou stranami této dohody

Horní meze (1)

Българска народна банка (Bulharská národní banka)

510

Česká národní banka

660

Danmarks Nationalbank

700

Eesti Pank

300

Latvijas Banka

330

Lietuvos bankas

380

Magyar Nemzeti Bank

640

Narodowy Bank Polski

1 700

Banca Naţională a României

1 000

Národná banka Slovenska

450

Sveriges Riksbank

940

Bank of England

4 390

Evropská centrální banka

neuplatňuje se


Národní centrální banky eurozóny

Horní meze

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

neuplatňuje se

Deutsche Bundesbank

neuplatňuje se

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

neuplatňuje se

Bank of Greece

neuplatňuje se

Banco de España

neuplatňuje se

Banque de France

neuplatňuje se

Banca d'Italia

neuplatňuje se

Central Bank of Cyprus

neuplatňuje se

Banque centrale du Luxembourg

neuplatňuje se

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

neuplatňuje se

De Nederlandsche Bank

neuplatňuje se

Oesterreichische Nationalbank

neuplatňuje se

Banco de Portugal

neuplatňuje se

Banka Slovenije

neuplatňuje se

Suomen Pankki

neuplatňuje se


(1)  Pro centrální banky, které nejsou účastníky ERM II, jsou uvedené hodnoty pouze teoretické.


Top